Yhtiökokous

Amer Sports Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jonka kutsuu koolle yhtiön hallitus. Varsinainen yhtiökokous päättää Suomen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa kesäkuun loppuun mennessä.

Osakkeenomistajat voivat käyttää yhtiötä koskevaa päätösvaltaansa asianmukaisesti koolle kutsutussa yhtiökokouksessa joko olemalla itse läsnä tai edustajien kautta. Jos osakkeet ovat hallintarekisterissä, edustaja voi olla esimerkiksi arvopapereita säilyttävä pankki. Edustajan on esitettävä valtakirja tai muuten luotettavasti todistettava oikeutensa edustaa osakkeenomistajaa.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen 2017

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

 

Palvelun tukema käyttöjärjestelmä on Windows Vista tai tuoreempi.

Selaimina tuetaan:

  • Chrome 30 tai tuoreempi
  • Internet Explorer 8 tai tuoreempi
  • Firefox 27 tai tuoreempi