Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012

Amer Sports Oyj
OSAVUOSIKATSAUS
2.8.2012 klo 13.00
HUHTI-KESÄKUU 2012

 • Liikevaihto oli 353,8 milj. euroa (huhti-kesäkuu 2011: 315,6 milj. e). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 5 %. Kasvua vauhditti Asusteiden, Fitnessin ja Urheiluinstrumenttien kaksinumeroinen kasvu sekä Kiinan, Venäjän ja oman vähittäismyynnin korkeat kasvuluvut.
 • Bruttokate nousi 43,1 prosenttiin (42,3 %).
 • Liiketulos oli -19,8 milj. euroa (-10,9). Investoinnit asusteisiin ja jalkineisiin, myynnin kattavuuteen, kehittyviin markkinoihin ja omaan vähittäiskauppaan painoivat sesonkiluontoisesti matalaa vuosineljännestä.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,19 euroa (-0,12).
 • Nettorahavirta investointien jälkeen parani 22,9 milj. eurolla ja oli -44,2 milj. euroa (-67,1).
 • Amer Sportsin liikevaihdon kehitysnäkymät vuodelle 2012 ovat ennallaan. Amer Sports arvioi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin vuodesta 2011 linjassa konsernin 5 %:n vuosikasvutavoitteen kanssa. Amer Sportsin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin vuoden 2011 tasolla huolimatta talviurheilumarkkinoiden epävarmuudesta ja jatkuvista investoinneista tulevaisuuden kasvuun.

TAMMI-KESÄKUU 2012

 • Liikevaihto oli 843,6 milj. euroa (tammi-kesäkuu 2011: 764,7 milj. e). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 6 %.
 • Bruttokate nousi 43,7 prosenttiin (42,9 %).
 • Liiketulos oli 9,2 milj. euroa (14,8).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (0,01).
 • Nettorahavirta investointien jälkeen oli 53,2 milj. euroa (20,0).
 • Nettovelkaantumisaste oli 63 % (31.12.2011: 47 %). Nousu johtui hybridilainan takaisin lunastamisesta maaliskuussa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2012
Amer Sports arvioi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin vuodesta 2011 linjassa konsernin 5 %:n vuosikasvutavoitteen kanssa.
Asusteiden koko vuoden liikevaihdon kasvun odotetaan olevan yli 20 %. Jalkineissa liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan noin 5 % jälleenmyyjien supistaessa varastojaan. Asusteissa ja Jalkineissa yhtiö ei enää julkista puolivuosittaisia ennakkotilauslukuja, sillä Amer Sports ei katso näiden olevan luotettava tulevan kasvun indikaattori. Talviurheiluvälineissä Amer Sports on vahvistanut markkinaosuuksiaan ja markkina-asemaansa mutta ennakkotilaukset kaudelle 2012/13 ovat laskeneet 13 % johtuen myöhäisestä ja leudosta viime kaudesta.
Amer Sports tavoittelee jatkuvasti synergiahyötyjä ja mittakaavaetuja ja jatkaa investointejaan tulevaisuuden kasvuun, erityisinä painopistealueina asusteet ja jalkineet, myynnin kattavuus, kehittyvät markkinat ja oma vähittäismyynti. Nämä investoinnit tukevat Amer Sportsin myynnin kasvua ja bruttokatteen parannusta, mutta kasvattavat liiketoiminnan kuluja etupainotteisesti. Amer Sportsin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin vuoden 2011 tasolla huolimatta talviurheilumarkkinoiden epävarmuudesta ja jatkuvista investoinneista tulevaisuuden kasvuun.
AVAINLUVUT

Milj. e 4-6/
2012
4-6/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
1-6/
2012
1-6/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
2011
Liikevaihto 353,8 315,6 12 5 843,6 764,7 10 6 1 880,8
Bruttokate 152,5 133,5 14 7 368,8 328,1 12 8 817,4
Bruttokate-% 43,1 42,3 43,7 42,9 43,5
Liiketulos, yhteensä -19,8 -10,9 9,2 14,8 -38 -47 135,5
Liikevoittomarginaali -5,6 -3,5 1,1 1,9 7,2
Rahoitustuotot ja -kulut -9,2 -4,8 -14,2 -9,1 -20,5
Tulos ennen veroja -29,0 -15,7 -5,0 5,7 115,0
Katsauskauden tulos -22,4 -12,6 -3,7 4,5 90,9
Tulos/osake, e -0,19 -0,12 -0,04 0,01 0,71
Nettorahavirta
investointien jälkeen
-44,2 -67,1 53,2 20,0 -21,4
Omavaraisuusaste, % 39,3 47,8 45,6
Nettovelkaantumisaste, % 63 45 47
Henkilöstö kauden lopussa 7 226 6 985 3 7 061
Käytetty keskikurssi,
EUR/USD
1,29 1,44 1,30 1,40 1,39

*) Vertailukelpoisin valuutoin
TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI TAKALA:
“Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi vakaasti huolimatta olosuhteiden heikentymisestä etenkin Euroopassa, missä useat suuret jälleenmyyjät supistavat varastojaan ja ennakkotilauksiaan. Jatkoimme bruttokatteiden parantamista ja paransimme kassavirtaa käyttöpääomaa alentamalla.
Investoimme edelleen voimakkaasti strategisiin kasvualueisiimme samalla kun lisäsimme perusliiketoimintamme kustannustehokkuutta, mikä jatkuu edelleen. Esimerkkinä kuluneen 12 kuukauden strategisista investoinneista olemme avanneet noin 20 uutta omaa myymälää ja 20 uutta verkkokauppaa. Olemme perustaneet Venäjälle, Kiinaan ja Brasiliaan täysin uudet kategoriaorganisaatiot. Meillä on tulossa merkittäviä uusia Salomonin, Arc’teryxin ja Wilsonin tuotelanseerauksia ensi vuodelle ja siitä eteenpäin.
Vaikka nämä investoinnit lisäävät kustannuksia ja kieltämättä kuormittavat etenkin toisen vuosineljänneksen tulosta, ne vaikuttavasti positiivisesti myyntiin ja bruttokatteeseen jo tänä vuonna ja niiden ansiosta liikevaihtomme ylittää 2 miljardin euron rajapyykin vuonna 2012. Tärkeää on, että näiden investointien myötä tarvitsemamme osaamisresurssit on pääosin saatu kuntoon vuoden 2012 loppuun mennessä, ja ne tukevat myyntiä ja synergioita tulevina vuosina yhtiön strategisten linjausten mukaisesti.
Jatkamme strategiamme toteuttamista luottavaisin mielin, sillä näemme sen toimivan.”
LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Heikki Takala, puh. +358 9 7257 8210
CFO Jussi Siitonen, puh. +358 9 7257 8212
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Päivi Antola, puh. +358 9 7257 8233
PUHELINKONFERENSSI
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tänään klo 15.00 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 6937 9590, tunnuskoodi 4067203. Puhelinkonferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa www.amersports.com. Tallenne konferenssista on kuultavissa ja auki kirjoitettu teksti ladattavissa myöhemmin samassa www-osoitteessa. Tallenteen numero on (09) 2310 1650 ja koodi 4067203#.
KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS
Amer Sportsin vuoden 2012 kolmannen neljänneksen tulos julkistetaan torstaina 25.10.2012 noin klo 13.00.
CAPITAL MARKETS DAY
Amer Sports järjestää analyytikoille ja salkunhoitajille tarkoitetun Capital Markets Dayn 30.8.2012 Helsingissä.
OSAVUOSIKATSAUS
LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS HUHTI-KESÄKUU 2012
Amer Sportsin huhti-kesäkuun 2012 liikevaihto oli 353,8 milj. euroa (huhti-kesäkuu 2011: 315,6). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 5 %. Kasvu oli nopeinta Asusteissa (kasvu 38 %), Fitnessissä (kasvu 11 %) ja Urheiluinstrumenteissa (vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 14 % pois lukien myydyt liiketoiminnot). Kokonaiskasvua tukivat myös Kiinan, Venäjän ja oman vähittäismyynnin korkeat kasvuluvut.
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Milj. e 4-6/
2012
4-6/
2011
Muutos
%
Muutos
%*)
% liike-
vaihdosta
4-6/2012
% liike-
vaihdosta
4-6/2011
2011
Talvi ja ulkoilu 150,9 133,4 13 8 43 42 1 137,6
Pallopelit 146,5 136,3 7 -1 41 43 511,0
Fitness 56,4 45,9 23 11 16 15 232,2
Yhteensä 353,8 315,6 12 5 100 100 1 880,8

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Liikevaihto markkina-alueittain

Milj. e 4-6/
2012
4-6/
2011
Muutos
%
Muutos
%*)
% liike-
vaihdosta
4-6/2012
% liike-
vaihdosta
4-6/2011
2011
EMEA 133,1 129,7 3 1 38 41 917,6
Amerikka 167,4 146,5 14 3 47 46 742,1
Aasia 53,3 39,4 35 22 15 13 221,1
Yhteensä 353,8 315,6 12 5 100 100 1 880,8

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Bruttokate oli 43,1 % (42,3). Parannusta tuli erityisesti Yksilöpallolajeista.
Konsernin liiketulos oli -19,8 milj. euroa (-10,9). Myynnin kasvun vaikutus liiketulokseen oli noin 7 milj. euroa, ja bruttokatteiden kasvun vaikutus oli noin 3 milj. euroa. Liiketoiminnan kulujen kasvun vaikutus liiketulokseen oli noin -14 milj. euroa ja muiden tuottojen ja kulujen vaikutus noin -5 milj. euroa. Liiketoiminnan kuluja kasvattivat jatkuvat investoinnit tulevaisuuden kasvuun, erityisinä painopistealueina asusteet ja jalkineet, myynnin kattavuus, kehittyvät markkinat ja oma vähittäismyynti. Nämä investoinnit tukevat Amer Sportsin myynnin kasvua ja bruttokatteen parannusta, mutta kasvattavat liiketoiminnan kuluja etupainotteisesti.
Liiketulos liiketoimintasegmenteittäin

Milj. e 4-6/
2012
4-6/
2011
2011
Talvi ja ulkoilu -25,4 -15,1 118,5
Pallopelit 9,7 9,1 25,0
Fitness 1,0 -0,3 10,3
Konsernihallinto*) -5,1 -4,6 -18,3
Liiketulos yhteensä -19,8 -10,9 135,5

*) Konsernihallinnon segmenttiin kuuluvat konsernin hallinto, palvelukeskus, liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sekä osakeperusteisten kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset. Toisella neljänneksellä segmentin liiketappio kasvoi 0,5 milj. euroa, mihin vaikuttivat liiketoiminnan operatiivisten kulujen kasvu ja osakeperusteisten kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset.
Nettorahoituskulut olivat 9,2 milj. euroa (4,8). Niihin sisältyi nettokorkokuluja 7,6 milj. euroa (4,8). Kurssitappiot olivat 1,6 milj. euroa (kurssitappiota 0,5). Tulos ennen veroja oli -29,0 milj. euroa
(-15,7) ja verot 6,6 milj. euroa positiiviset (3,1 positiiviset). Osakekohtainen tulos oli -0,19 euroa (-0,12).
LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS TAMMI-KESÄKUU 2012
Amer Sportsin tammi-kesäkuun 2012 liikevaihto oli 843,6 milj. euroa (tammi-kesäkuu 2011: 764,7). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 6 % johtuen kasvusta erityisesti Asusteissa (kasvu 32 %), Jalkineissa (kasvu 8 %), Fitnessissä (kasvu 6 %) ja Urheiluinstrumenteissa (vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 12 % pois lukien myydyt liiketoiminnot).
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Milj. e 1-6/
2012
1-6/
2011
Muutos
%
Muutos
%*)
% liike-
vaihdosta
1-6/2012
% liike-
vaihdosta
1-6/2011
2011
Talvi ja ulkoilu 407,4 366,9 11 8 48 48 1 137,6
Pallopelit 320,1 295,3 8 2 38 39 511,0
Fitness 116,1 102,5 13 6 14 13 232,2
Yhteensä 843,6 764,7 10 6 100 100 1 880,8

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Liikevaihto markkina-alueittain

Milj. e 1-6/
2012
1-6/
2011
Muutos
%
Muutos
%*)
% liike-
vaihdosta
1-6/2012
% liike-
vaihdosta
1-6/2011
2011
EMEA 359,8 343,8 5 3 43 45 917,6
Amerikka 373,1 332,9 12 5 44 44 742,1
Aasia 110,7 88,0 26 16 13 11 221,1
Yhteensä 843,6 764,7 10 6 100 100 1 880,8

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Bruttokate oli 43,7 % (42,9), ja se parani laaja-alaisesti.
Konsernin liiketulos oli 9,2 milj. euroa (14,8). Myynnin kasvun vaikutus liiketulokseen oli noin 19 milj. euroa ja bruttokatteiden kasvun vaikutus noin 8 milj. euroa vertailukelpoisin valuutoin. Liiketoiminnan kulut kasvoivat noin 32 milj. euroa. Liiketoiminnan kuluja kasvattivat jatkuvat investoinnit tulevaisuuden kasvuun, erityisinä painopistealueina asusteet ja jalkineet, myynnin kattavuus, kehittyvät markkinat ja oma vähittäismyynti. Muut tuotot ja kulut laskivat liiketulosta noin 3 milj. eurolla.
Liiketulos liiketoimintasegmenteittäin

Milj. e 1-6/
2012
1-6/
2011
2011
Talvi ja ulkoilu -14,7 -5,8 118,5
Pallopelit 29,6 26,8 25,0
Fitness 4,9 3,0 10,3
Konsernihallinto*) -10,6 -9,2 -18,3
Liiketulos yhteensä 9,2 14,8 135,5

*) Konsernihallinnon segmenttiin kuuluvat konsernin hallinto, palvelukeskus, liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sekä osakeperusteisten kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset. Tammi-kesäkuussa 2012 segmentin liiketappio kasvoi 1,4 milj. euroa, mihin vaikuttivat liiketoiminnan operatiivisten kulujen kasvu ja osakeperusteisten kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset.
Nettorahoituskulut olivat 14,2 milj. euroa (9,1). Niihin sisältyi nettokorkokuluja 12,1 milj. euroa (9,2). Kurssitappiot olivat 2,1 milj. euroa (kurssivoittoa 0,1). Tulos ennen veroja oli -5,0 milj. euroa (5,7) ja verot 1,3 milj. euroa positiiviset (1,2 negatiiviset). Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (0,01).
RAHOITUSTILANNE JA RAHAVIRTOJEN KEHITYS
Nettorahavirta investointien jälkeen (vapaa rahavirta) oli tammi-kesäkuussa 53,2 milj. euroa (20,0). Käyttöpääoma väheni 82,4 milj. euroa (22,5). Varastot kasvoivat 59,6 milj. euroa (97,8), ja saatavat vähenivät 210,7 milj. euroa (176,0).
Kesäkuun lopussa nettovelka oli 457,0 milj. euroa (31.12.2011: 391,6). Kasvu johtui 60,0 milj. euron hybridilainan takaisin lunastamisesta ja sen 7,2 milj. euron koroista, 38,9 milj. euron osingoista (36,4) ja valuuttajohdannaissuojausten arvonmuutoksista. Hybridilaina (oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina) laskettiin liikkeelle 12.3.2009 ja lunastettiin takaisin 12.3.2012.
Korolliset velat olivat yhteensä 673,7 milj. euroa (31.12.2011: 470,4). Velat koostuivat lyhytaikaisesta velasta 259,1 milj. euroa ja pitkäaikaisesta velasta 414,6 milj. euroa. Konsernin korollisten velkojen keskimääräinen korko oli 3,3 % (31.12.2011: 3,6).
Lyhytaikainen velka sisältää pääasiassa pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä 12,4 milj. euroa (31.12.2011: 23,4) ja yritystodistuksia 244,9 milj. euroa (194,2). Yritystodistusohjelman kokonaislaajuus on 500 milj. euroa.
Rahat ja pankkisaamiset olivat 216,7 milj. euroa (31.12.2011: 78,8). Talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden vuoksi Amer Sports on varautunut kolmannen neljänneksen käyttöpääoman tarpeeseensa kasvattamalla rahavarojaan.
Huhtikuussa Amer Sports allekirjoitti Unicredit Bank Austria AG:n kanssa kolmivuotisen 20 milj. euron pitkäaikaisen lainan ja kesäkuussa viisivuotisen 40 milj. euron sitovan luottolimiitin Pohjola Pankin kanssa. Luottolimiittejä käytetään yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.
Vuonna 2011 otettu syndikoitu luotto koostuu 200 milj. euron sitovasta luottolimiitistä. Katsauskauden lopussa Amer Sports ei ollut käyttänyt luottolimiittiään tai Pohjola Pankin 40 milj. euron sitovaa luottolimiittiään.
Maaliskuussa 2012 Amer Sports laski liikkeeseen kaksi euromääräistä joukkovelkakirjalainaa. Pääomamäärältään yhteensä 150 milj. euron määräisten lainojen ehdot olivat seuraavat: 50 milj. euron laina vaihtuvalla korolla, laina erääntyy 6.3.2014; ja 100 milj. euron laina kiinteällä 4,125 %:n korolla, laina erääntyy 15.3.2016. Joukkovelkakirjat otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 27.7.2012. Joukkovelkakirjalainoista saatavat varat on käytetty lainojen takaisinmaksuun ja yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.
Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 39,3 % (31.12.2011: 45,6) ja nettovelkaantumisaste 63 % (31.12.2011: 47).
INVESTOINNIT
Konsernin investoinnit olivat 21,7 milj. euroa (19,0). Poistot olivat 20,0 milj. euroa (17,7). Koko vuoden investointien aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ennakoidaan olevan noin 50 milj. euroa (51,4).
LIIKETOIMINTASEGMENTIT
TALVI JA ULKOILU

Milj. e 4-6/
2012
4-6/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
1-6/
2012
1-6/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
2011
Liikevaihto
Talviurheiluvälineet 14,4 11,1 30 20 58,1 58,0 0 -3 448,4
Jalkineet 56,7 54,9 3 0 160,8 146,0 10 8 287,7
Asusteet 25,4 17,4 46 38 76,6 56,3 36 32 191,6
Pyöräily 29,6 27,9 6 2 65,9 62,3 6 4 120,5
Urheiluinstrumentit 24,8 22,1 12 14**) 46,0 44,3 4 12**) 89,4
Liikevaihto yhteensä 150,9 133,4 13 8 407,4 366,9 11 8 1 137,6
Liiketulos yhteensä -25,4 -15,1 -14,7 -5,8 118,5
Henkilöstö kauden lopussa 4 695 4 507 4 4 590

*) Vertailukelpoisin valuutoin
**) Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu pois lukien vuonna 2011 myydyt liiketoiminnot
Huhti-kesäkuussa Talvi ja ulkoilu -segmentin liikevaihto oli 150,9 milj. euroa (133,4). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 8 %. Kasvua vauhditti Asusteet-liiketoiminta-alue.

Milj. e 4-6/
2012
4-6/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
1-6/
2012
1-6/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
2011
EMEA 84,9 85,7 -1 -2 256,3 249,2 3 2 751,3
Amerikka 38,4 29,9 28 18 92,0 73,9 24 18 253,4
Aasia 27,6 17,8 55 40 59,1 43,8 35 25 132,9
Yhteensä 150,9 133,4 13 8 407,4 366,9 11 8 1 137,6

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Huhti-kesäkuussa liiketulos oli -25,4 milj. euroa (-15,1). Myynnin kasvun vaikutus liiketulokseen oli noin 5 milj. euroa ja bruttokatteiden kasvun vaikutus noin 2 milj. euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat noin 12 milj. euroa myynti- ja jakelukustannusten kasvun vuoksi (vertailukelpoisin valuutoin).
Talviurheiluvälineet
Huhti-kesäkuussa talviurheiluvälineiden liikevaihto oli 14,4 milj. euroa (11,1). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 20 %. Talviurheiluvälineissä toinen vuosineljännes on kausivaihteluiden vuoksi hiljainen jakso, jonka aikana keskitytään tilausten vastaanottamiseen. Seuraavan kauden ennakkotilauksia on saatu 13 % viimevuotista vähemmän, vaikka markkinaosuudet ovat nousseet.
Jalkineet
Huhti-kesäkuussa Jalkineiden liikevaihto oli 56,7 milj. euroa (54,9). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto oli viime vuoden tasolla asiakkaiden pienentäessä varastojaan erityisesti Euroopassa, joka edustaa 75 % jalkineiden vuosittaisesta liikevaihdosta (2011).
Asusteet
Huhti-kesäkuussa Asusteiden liikevaihto oli 25,4 milj. euroa (17,4). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 38 %. Myynti kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla.
Pyöräily
Huhti-kesäkuussa Pyöräilyn liikevaihto oli 29,6 milj. euroa (27,9). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 2 %. Kasvu tuli pääasiassa pyöräilijävarusteista.
Urheiluinstrumentit
Huhti-kesäkuussa Urheiluinstrumenttien liikevaihto oli 24,8 milj. euroa (22,1). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 14 % (vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu pois lukien myydyt liiketoiminnot). Kasvua tuki ensimmäisellä vuosineljänneksellä markkinoille tuotu GPS-rannetietokone Ambit.
PALLOPELIT

Milj. e 4-6/
2012
4-6/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
1-6/
2012
1-6/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
2011
Liikevaihto
Yksilöpallolajit 87,3 81,8 7 0 184,9 169,5 9 4 283,0
Joukkueurheilu 59,2 54,5 9 -2 135,2 125,8 7 1 228,0
Liikevaihto yhteensä 146,5 136,3 7 -1 320,1 295,3 8 2 511,0
Liiketulos yhteensä 9,7 9,1 7 29,6 26,8 10 25,0
Henkilöstö kauden lopussa 1 611 1 686 -5 1 631

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Huhti-kesäkuussa Pallopelien liikevaihto oli 146,5 milj. euroa (136,3). Liikevaihto oli viime vuoden tasolla vertailukelpoisin valuutoin. Kalliimman hintaluokan tennismailojen myynti kasvoi, kun taas alhaisemman hintatason tennismailojen myynti oli viime vuoden tasolla. Tennispallojen ja baseballmailojen myynti laski kaupan tyhjentäessä varastojaan.

Milj. e 4-6/
2012
4-6/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
1-6/
2012
1-6/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
2011
EMEA 33,7 33,0 2 0 75,6 72,3 5 3 113,4
Amerikka 92,3 85,8 8 -3 202,6 188,2 8 1 331,0
Aasia 20,5 17,5 17 6 41,9 34,8 20 11 66,6
Yhteensä 146,5 136,3 7 -1 320,1 295,3 8 2 511,0

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Huhti-kesäkuussa liiketulos oli 9,7 milj. euroa (9,1). Liiketuloksen parannusta vauhdittivat neljänneksen vahvat katteet ja valuuttakurssien suotuisa kehitys.
Yksilöpallolajit
Huhti-kesäkuussa Yksilöpallolajien liikevaihto oli 87,3 milj. euroa (81,8). Liikevaihto oli viime vuoden tasolla vertailukelpoisin valuutoin. Kalliimman hintaluokan mailojen myynti kasvoi 5 %, kun taas alhaisemman hintatason mailojen myynti oli viime vuoden tasolla. Pallojen myynti laski 5 %.
Joukkueurheilu
Huhti-kesäkuussa Joukkueurheilun liikevaihto oli 59,2 milj. euroa (54,5). Liikevaihto laski vertailukelpoisin valuutoin 2 %. Laskua vauhditti baseballmailojen tuotekategoria.
FITNESS

Milj. e 4-6/
2012
4-6/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
1-6/
2012
1-6/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
2011
Liikevaihto 56,4 45,9 23 11 116,1 102,5 13 6 232,2
Liiketulos 1,0 -0,3 4,9 3,0 63 10,3
Henkilöstö kauden lopussa 794 720 10 749

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Huhti-kesäkuussa Fitnessin liikevaihto oli 56,4 milj. euroa (45,9). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 11 %. Maantieteellisesti myynti kasvoi erityisesti EMEA-alueella seurauksena myyntiin ja jakeluun tehdyistä investoinneista.
Myynti yritysasiakkaille (kuntosalit) kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 10 %. Kotikäyttöön suunnattu myynti kasvoi 16 %.

Milj. e 4-6/
2012
4-6/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
1-6/
2012
1-6/
2011
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
2011
EMEA 14,5 11,0 32 26 27,9 22,3 25 21 52,9
Amerikka 36,7 30,8 19 6 78,5 70,8 11 3 157,7
Aasia 5,2 4,1 27 11 9,7 9,4 3 -6 21,6
Yhteensä 56,4 45,9 23 11 116,1 102,5 13 6 232,2

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Huhti-kesäkuussa liiketulos oli 1,0 milj. euroa (-0,3). Liiketuloksen parannukseen vaikutti myyntivolyymien kasvu.
HENKILÖSTÖ
Kesäkuun lopussa konsernin henkilöstön määrä oli 7 226 (31.12.2011: 7 061). Lisäys muodostui pääasiassa myynti- ja jakeluhenkilöstöstä. Konsernihallinnon ja palvelukeskuksen henkilöstön määrä nousi johtuen EMEA-alueelle perustetusta taloushallinnon palvelukeskuksesta, joka tuo synergia- ja mittakaavahyötyjä.

30.6.2012 30.6.2011 Muutos
%
31.12.2011
Talvi ja ulkoilu 4 695 4 507 4 4 590
Pallopelit 1 611 1 686 -5 1 631
Fitness 794 720 10 749
Konsernihallinto ja palvelukeskus 126 72 75 91
Yhteensä 7 226 6 985 3 7 061
30.6.2012 30.6.2011 Muutos
%
31.12.2011
EMEA 4 269 4 204 2 4 185
Amerikka 2 306 2 233 3 2 312
Aasia 651 548 19 564
Yhteensä 7 226 6 985 3 7 061

MUUTOKSET KONSERNIN JOHDOSSA
Vincent Wauters, toimitusketjun ja informaatiojärjestelmien johtaja, nimitettiin Arc’teryx Inc:n johtajaksi 13.6.2012 alkaen. Antti Jääskeläinen, Amer Sports Oyj:n kehitysjohtaja, otti vastuulleen konsernin toimitusketjun ja informaatiojärjestelmät nykyisten vastuidensa lisäksi (kehitysjohtaja vuodesta 2009). Wauters raportoi Asusteet-liiketoiminta-alueen johtajalle Andy Townelle eikä ole enää Amer Sports Oyj:n johtokunnan jäsen. Antti Jääskeläinen jatkaa konsernin johtokunnan jäsenenä ja raportoi toimitusjohtaja Heikki Takalalle.
MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
Tammikuussa yhtiö sai päätökseen 5 %:n vähemmistöosuuden oston Atomic Austria GmbH:sta. Maaliskuussa yhtiö myi 60 %:n osuutensa Suunto Benelux BV:stä. Kaupoilla ei ollut olennaista vaikutusta Amer Sportsin taloudelliseen asemaan.
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiön osakepääoma 30.6.2012 oli 292 182 204 euroa. Osakemäärä oli 118 517 285.
Valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti 10.3.2011 hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (“hankkimisvaltuutus”). Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Yhtiökokous valtuutti 8.3.2012 hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (“hankkimisvaltuutus”). Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Amer Sports Oyj:n hallitus päätti 31.1.2012 mitätöidä yhteensä 3 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta eli noin 2,5 % yhtiön rekisteröidystä osakekannasta. Mitätöinnillä ei ollut vaikutusta yhtiön osakepääomaan.
Amer Sports Oyj:n hallituksen päätöksen perusteella yhteensä 280 029 yhtiön osaketta siirrettiin 8.3.2012 yhtiön Tulosperusteinen osakeohjelma 2010 – ja Rajoitettu osakeohjelma 2010 -kannustinjärjestelmien piiriin kuuluville henkilöille. Osakkeet siirrettiin Amer Sports Oyj:n omistamista osakkeista.
Kesäkuun lopussa Amer Sportsin hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli yhteensä 732 096 kpl. Omien osakkeiden määrä vastaa 0,62 %:a (0,83) Amer Sportsin osakekannasta.
Osakekaupat
Amer Sportsin osakkeita vaihdettiin Nasdaq OMX Helsingissä tammi-kesäkuussa yhteensä 38,8 milj. kappaletta (36,5) 381,6 milj. euron kokonaishintaan (373,3). Katsauskauden keskimääräinen päivittäinen osakevaihto oli 313,155 osaketta (294,548).
Amer Sports Oyj:n osakkeiden viimeinen kauppa Nasdaq OMX Helsingissä 30.6.2012 tehtiin hintaan 8,99 euroa (11,46). Osakkeen ylin kurssi oli 11,0 euroa (11,97) ja alin 8,39 euroa (8,43). Keskikurssi oli 9,83 euroa (10,22). Yhtiön markkina-arvo 30.6.2012 oli 1 058,9 milj. euroa (1 381,0) pois lukien omat osakkeet.
Kesäkuun lopussa Amer Sports Oyj:llä oli 15 178 rekisteröityä osakkeenomistajaa (16 429). Hallintarekisteröidyt omistajat ja Suomen ulkopuolella olevat omistajat omistivat osakkeista yhteensä 45,5 % (49,8 %).
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus
Yhtiön tietoon tuli 7.2.2012, että Orkla ASA:n (norjalainen yritystunnus 910 747 711) omistus Amer Sports Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta alitti 5 prosenttia 6.2.2012. Orkla ASA omisti tuolloin yhteensä 3 891 352 Amer Sports Oyj:n osaketta eli 3,2 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä (aiemmin 6 081 352 osaketta).
AMER SPORTS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Amer Sports Oyj:n 8.3.2012 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksyttyjä päätöksiä koskevat asiakirjat ja lehdistötiedotteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.amersports.com/investors.
MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Amer Sportsin liiketoimintaa tasapainottaa laaja laji- ja brändivalikoima sekä yhtiön toiminta kaikilla tärkeimmillä markkinoilla. Amer Sportsin lyhyen aikavälin riskit liittyvät erityisesti myöhäiseen ja leutoon talveen kaudella 2011/2012 ja sen vaikutukseen Talviurheiluvälineissä, kuluttajakysynnän kehittymiseen Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Japanissa, työ- ja raaka-ainekustannusten kohoamiseen erityisesti Kiinassa sekä Amer Sportsin kykyyn valmistaa, hankkia ja toimittaa tuotteita aikataulun mukaisesti.
Lisätietoja yhtiön liiketoimintariskeistä ja epävarmuustekijöistä on saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.amersports.com/investors.
NÄKYMÄT VUODELLE 2012
Amer Sports arvioi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin vuodesta 2011 linjassa konsernin 5 %:n vuosikasvutavoitteen kanssa.
Asusteiden koko vuoden liikevaihdon kasvun odotetaan olevan yli 20 %. Jalkineissa liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan noin 5 % jälleenmyyjien supistaessa varastojaan. Asusteissa ja Jalkineissa yhtiö ei enää julkista puolivuosittaisia ennakkotilauslukuja, sillä Amer Sports ei katso näiden olevan luotettava tulevan kasvun indikaattori. Talviurheiluvälineissä Amer Sports on vahvistanut markkinaosuuksiaan ja markkina-asemaansa mutta ennakkotilaukset kaudelle 2012/13 ovat laskeneet 13 % johtuen myöhäisestä ja leudosta viime kaudesta.
Amer Sports tavoittelee jatkuvasti synergiahyötyjä ja mittakaavaetuja ja jatkaa investointejaan tulevaisuuden kasvuun, erityisinä painopistealueina asusteet ja jalkineet, myynnin kattavuus, kehittyvät markkinat ja oma vähittäismyynti. Nämä investoinnit tukevat Amer Sportsin myynnin kasvua ja bruttokatteen parannusta, mutta kasvattavat liiketoiminnan kuluja etupainotteisesti. Amer Sportsin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin vuoden 2011 tasolla huolimatta talviurheilumarkkinoiden epävarmuudesta ja jatkuvista investoinneista tulevaisuuden kasvuun.
Osavuosikatsauksessa 27.4.2012 esitetyt näkymät
Vuonna 2012 Amer Sports jatkaa investointeja pitkän aikavälin strategiansa toteuttamiseen ja kannattavan kasvun ylläpitämiseen. Yhtiö keskittyy erityisesti Amer Sportsin vahvojen brändien hyödyntämiseen asusteissa, jalkineissa ja lisävarusteissa sekä kasvuun kehittyvillä markkinoilla.
Amer Sports odottaa laaja-alaista myynnin kasvua ja kannattavuuden parantumista useimmissa liiketoiminta-alueissa vuonna 2012. Poikkeuksena on Talviurheiluvälineet, missä myöhäisestä ja leudosta kaudesta 2011/2012 (erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Euroopassa) johtuen ennakkotilauksien odotetaan vähenevän ja tämän arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti myös kannattavuuteen. Vuonna 2010 aloitettu Talviurheiluvälineiden toiminnan tehostamisohjelma etenee suunniteltua nopeammin ja auttaa osaltaan lieventämään ennakkotilausten laskun negatiivisia vaikutuksia.
Amer Sports arvioi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin vuodesta 2011 linjassa konsernin 5 %:n vuosikasvutavoitteen kanssa. Amer Sportsin vahvojen brändien hyödyntäminen asusteissa, jalkineissa ja lisävarusteissa jatkaa yhtiön kasvun pääasiallisena vauhdittajana.
TAULUKOT
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan osavuosikatsauksen taloudellisesta informaatiosta.
Tilintarkastamaton
Milj. euroa
KONSERNITULOS

4-6/
2012
4-6/
2011
Muutos
%
1-6/
2012
1-6/
2011
Muutos
%
2011
LIIKEVAIHTO 353,8 315,6 12 843,6 764,7 10 1 880,8
Myytyjen suoritteiden
hankintameno
-201,3 -182,1 -474,8 -436,6 -1 063,4
BRUTTOKATE 152,5 133,5 14 368,8 328,1 12 817,4
Lisenssituotot 1,9 2,1 3,9 4,4 8,7
Liiketoiminnan muut tuotot 2,6 0,9 3,1 1,4 5,4
Tuotekehityskulut -16,8 -14,0 -33,8 -29,2 -64,2
Myynnin ja markkinoinnin kulut -118,0 -103,1 -250,6 -220,1 -475,9
Hallinnon ja muut liiketoiminnan
kulut
-42,0 -30,3 -82,2 -69,8 -155,9
LIIKETULOS -19,8 -10,9 9,2 14,8 -38 135,5
% liikevaihdosta -5,6 -3,5 1,1 1,9 7,2
Rahoitustuotot ja -kulut -9,2 -4,8 -14,2 -9,1 -20,5
TULOS ENNEN VEROJA -29,0 -15,7 -5,0 5,7 115,0
Tuloverot 6,6 3,1 1,3 -1,2 -24,1
NETTOTULOS -22,4 -12,6 -3,7 4,5 90,9
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -22,4 -12,6 -3,7 4,5 90,8
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,1
Osakekohtainen tulos, e -0,19 -0,12 -0,04 0,01 0,71
Laimennettu
osakekohtainen tulos, e
-0,19 -0,12 -0,04 0,01 0,71
Osakkeiden oikaistu
keskimääräinen määrä omilla
osakkeilla vähennettynä, milj. kpl
117,7 120,8 119,9
Osakkeiden oikaistu
keskimääräinen määrä omilla
osakkeilla vähennettynä,
laimennettu, milj. kpl
118,0 120,8 120,1
Oma pääoma/osake, e 6,16 5,93 7,03
ROCE, % *) 12,0 12,2 13,2
ROE, % -1,0 1,2 11,2
Käytetty keskikurssi:
EUR 1,00 = USD
1,2851 1,4399 1,2975 1,4030 1,3926

*) 12 kk:n liukuva keskiarvo
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

4-6/
2012
4-6/
2011
1-6/
2012
1-6/
2011
2011
Nettotulos -22,4 -12,6 -3,7 4,5 90,9
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot 21,1 -8,2 8,7 -26,0 7,7
Tulevien rahavirtojen suojaus 4,8 -2,5 -4,0 -6,7 17,3
Tulevien rahavirtojen
suojaukseen liittyvät verot
-1,3 0,6 1,0 1,7 -4,5
Muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen
24,6 -10,1 5,7 -31,0 20,5
Laaja tulos 2,2 -22,7 2,0 -26,5 111,4
Laaja tuloslaskelma:
Emoyhtiön omistajille 2,2 -22,7 2,0 -26,5 111,3
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,1

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

4-6/
2012
4-6/
2011
Muutos
%
1-6/
2012
1-6/
2011
Muutos
%
2011
Talvi ja ulkoilu 150,9 133,4 13 407,4 366,9 11 1 137,6
Pallopelit 146,5 136,3 7 320,1 295,3 8 511,0
Fitness 56,4 45,9 23 116,1 102,5 13 232,2
Yhteensä 353,8 315,6 12 843,6 764,7 10 1 880,8

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

4-6/
2012
4-6/
2011
Muutos
%
1-6/
2012
1-6/
2011
Muutos
%
2011
EMEA 133,1 129,7 3 359,8 343,8 5 917,6
Amerikka 167,4 146,5 14 373,1 332,9 12 742,1
Aasia 53,3 39,4 35 110,7 88,0 26 221,1
Yhteensä 353,8 315,6 12 843,6 764,7 10 1 880,8

LIIKETULOS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

4-6/
2012
4-6/
2011
Muutos
%
1-6/
2012
1-6/
2011
Muutos
%
2011
Talvi ja ulkoilu -25,4 -15,1 -14,7 -5,8 118,5
Pallopelit 9,7 9,1 7 29,6 26,8 10 25,0
Fitness 1,0 -0,3 4,9 3,0 63 10,3
Konsernihallinto -5,1 -4,6 -10,9 -9,2 -18,3
Yhteensä -19,8 -10,9 9,2 14,8 -38 135,5

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Liitetieto 4-6/
2012
4-6/
2011
1-6/
2012
1-6/
2011
2011
Liiketulos -19,8 -10,9 9,2 14,8 135,5
Poistot ja muut liiketoiminnan
rahavirran oikaisut
10,8 13,0 16,3 18,5 37,9
Käyttöpääoman muutos -7,0 -50,9 82,4 22,5 -97,6
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
-16,0 -48,8 107,9 55,8 75,8
Maksetut ja saadut korot
liiketoiminnasta
-12,8 -10,9 -15,0 -12,1 -20,5
Maksetut ja saadut välittömät verot -4,7 -3,1 -15,8 -10,3 -24,7
Liiketoiminnan nettorahavirta -33,5 -62,8 77,1 33,4 30,6
Ostetut liiketoiminnot -6,5
Myydyt liiketoiminnot 5,3 1,1 5,3 5,3
Lunastetut vähemmistöosuudet -3,7
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-10,8 -9,7 -21,7 -19,0 -51,4
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot
0,1 0,1 0,4 0,3 0,6
Investointien nettorahavirta -10,7 -4,3 -23,9 -13,4 -52,0
Nettorahavirta investointien
jälkeen (vapaa rahavirta)
-44,2 -67,1 53,2 20,0 -21,4
Omien osakkeiden hankinta -9,2 -36,7
Oman pääoman ehtoinen laina 4 -67,2 -7,2 -7,2
Maksetut osingot 5 -38,9 -36,4 -36,4
Velan ja muiden rahoituserien
muutos
68,2 -5,2 190,5 -5,0 94,9
Rahoituksen nettorahavirta 68,2 -5,2 84,4 -57,8 14,6
Rahavarat 1.4./1.1. 191,6 118,1 78,8 84,7 84,7
Muuntoero 1,1 0,2 0,3 -0,9 0,9
Rahavarojen muutos 24,0 -72,3 137,6 -37,8 -6,8
Rahavarat 30.6./31.12. 216,7 46,0 216,7 46,0 78,8

KONSERNITASE

Liitetieto 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
Varat
Liikearvo 298,1 272,6 295,7
Muut aineettomat hyödykkeet 213,1 205,7 214,5
Aineelliset hyödykkeet 158,5 140,5 157,8
Muut pitkäaikaiset varat 99,4 99,6 99,6
Vaihto-omaisuus 424,1 389,4 359,7
Saamiset 437,3 347,4 611,9
Rahavarat 216,7 46,0 78,8
Varat yhteensä 2 1 847,2 1 501,2 1 818,0
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma 725,9 717,1 829,4
Pitkäaikaiset korolliset velat 414,6 326,7 251,4
Muut pitkäaikaiset velat 23,0 18,4 22,7
Lyhytaikaiset korolliset velat 259,1 44,1 219,0
Muut lyhytaikaiset velat 394,7 367,3 463,1
Varaukset 29,9 27,6 32,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 847,2 1 501,2 1 818,0
Omavaraisuusaste, % 39,3 47,8 45,6
Nettovelkaantumisaste, % 63 45 47
EUR 1,00 = USD 1,2590 1,4488 1,2939

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Lii-
te-
tie-
to
Osa-
ke-
pää-
oma
Yli-
kurs-
si-
ra-
has-
to
Omat
osak-
keet
Muun-
to-
erot
Ar-
von-
muu-
tos-
rahas-
to
Sijoi-
tetun
vapaan
oman
pää-
oman
rahasto
Oman
pää-
oman
ehtoi-
nen
laina
Kerty-
neet
voit-
to-
va-
rat
Yh-
teen-
Oma
pääoma
1.1.
2011
292,2 12,1 -5,6 -34,3 -5,6 151,5 60,0 317,3 787,6
Muut laajan
tuloksen
erät:
Muuntoerot -26,0 -26,0
Tulevien
rahavirtojen
suojaus
-6,7 -6,7
Tulevien
rahavirtojen
suojaukseen
liittyvät verot
1,7 1,7
Nettotulos 4,5 4,5
Laaja tulos -26,0 -5,0 4,5 -26,5
Liiketoimet
omistajien
kanssa:
Omien osak-
keiden han-
kinta
-9,2 -9,2
Osakepoh-
jaiset kan-
nustinjärjes-
telmät
5,4 0,8 6,2
Oman
pääoman
ehtoisen
lainan korot
-7,2 -7,2
Osingon-
jako
5 -36,3 -36,3
Oma
pääoma
30.6.2011
292,2 12,1 -9,4 -60,3 -10,6 151,5 60,0 279,1 714,6
Oma
pääoma
1.1.2012
292,2 12,1 -36,9 -26,6 7,2 151,5 60,0 367,3 826,8
Muut laajan
tuloksen
erät:
Muuntoerot 8,7 8,7
Tulevien
rahavirtojen
suojaus
-4,0 -4,0
Tulevien
rahavirtojen
suojaukseen
liittyvät verot
1,0 1,0
Nettotulos -3,7 -3,7
Laaja tulos 8,7 -3,0 -3,7 2,0
Liiketoimet
omistajien
kanssa:
Omien osak-
keiden mitä-
töinti
27,2 -27,2
Osakepoh-
jaiset kan-
nustinjärjes-
telmät
2,7 2,9 -2,4 3,2
Oman
pääoman
ehtoinen
laina
4 -60,0 -7,2 -67,2
Osingon-
jako
5 -38,9 -38,9
Oma
pääoma
30.6.2012
292,2 12,1 -7,0 -17,9 4,2 154,4 287,9 725,9
Liite-
tieto
Määräys-
vallatto-
mien
omistaji-
en osuus
Oma
pää-
oma
yh-
teensä
Oma
pääoma
1.1.
2011
2,6 790,2
Muut laajan
tuloksen
erät:
Muuntoerot -26,0
Tulevien
rahavirtojen
suojaus
-6,7
Tulevien
rahavirtojen
suojaukseen
liittyvät verot
1,7
Nettotulos 4,5
Laaja tulos -26,5
Liiketoimet
omistajien
kanssa:
Omien osak-
keiden han-
kinta
9,2
Osakepoh-
jaiset kan-
nustinjärjes-
telmät
6,2
Oman
pääoman
ehtoisen
lainan korot
-7,2
Osingon-
jako
5 -0,1 -36,4
Oma
pääoma
30.6.2011
2,5 717,1
Oma
pääoma
1.1.2012
2,6 829,4
Muut laajan
tuloksen
erät:
Muuntoerot 8,7
Tulevien
rahavirtojen
suojaus
-4,0
Tulevien
rahavirtojen
suojaukseen
liittyvät verot
1,0
Nettotulos -3,7
Laaja tulos 2,0
Liiketoimet
omistajien
kanssa:
Osakepoh-
jaiset kan-
nustinjärjes-
telmät
3,2
Oman
pääoman
ehtoinen
laina
4 -67,2
Osingon-
jako
5 -38,9
Muu
muutos
-2,6 -2,6
Oma
pääoma
30.6.2012
725,9

LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS NELJÄNNESVUOSITTAIN

Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/
LIIKEVAIHTO 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010
Talvi ja ulkoilu 150,9 256,5 375,0 395,7 133,4 233,5 416,5 300,3
Pallopelit 146,5 173,6 109,0 106,7 136,3 159,0 107,3 114,0
Fitness 56,4 59,7 72,9 56,8 45,9 56,6 59,6 52,6
Yhteensä 353,8 489,8 556,9 559,2 315,6 449,1 583,4 466,9
Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/
LIIKETULOS 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010
Talvi ja ulkoilu -25,4 10,7 45,0 79,3 -15,1 9,3 51,2 58,2
Pallopelit 9,7 19,9 -0,7 -1,1 9,1 17,7 -5,4 3,5
Fitness 1,0 3,9 4,5 2,8 -0,3 3,3 2,0 2,8
Konsernihallinto -5,1 -5,5 -2,5 -6,6 -4,6 -4,6 0,6 -8,7
Yhteensä -19,8 29,0 46,3 74,4 -10,9 25,7 48,4 55,8

LIITETIEDOT
1. LAATIMISPERIAATTEET
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2012 voimassa olevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä, alempana mainituin muutoksin.
Veroina on kirjattu koko vuoden arvioiduista veroista osavuosikatsauskauden tulokseen suhteutettu osuus.
Vuoden 2012 alussa käyttöönotetut standardit, tulkinnat ja muutokset:
Soveltuvin osin on otettu käyttöön seuraavat uudet standardit, tulkinnat tai muutokset: IFRS 7 (muutos) ja IFRS 12 (muutos) sekä vuosittaiset parannukset. Muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
2. SEGMENTTI-INFORMAATIO
Amer Sportsilla on kolme liiketoimintasegmenttiä: Talvi ja ulkoilu, Pallopelit sekä Fitness.
Segmenttiraportoinnissa käytettävät laskentaperiaatteet eivät poikkea konsernin laskentaperiaatteista. Konsernissa segmenttien tuloksellisuuden arviointi sekä segmenteille kohdennettavia resursseja koskevat päätökset perustuvat segmenttien liikevaihtoon ja liiketulokseen. Amer Sportsin ylin operatiivinen päätöksentekijä on johtokunta.
Segmenttien välillä ei ole ollut liiketoimintaa esitettävillä kausilla.

Liike-
vaihto
Liike-
tulos
Rahoitus-
tuotot ja
-kulut
Tulos
ennen
veroja
Varat
1-6/2012
Talvi ja ulkoilu 407,4 -14,7 817,7
Pallopelit 320,1 29,6 405,5
Fitness 116,1 4,9 242,0
Segmentit yhteensä 843,6 19,8 1 465,2
Yhteiset erät*) -10,6 -14,2 382,0
Konserni yhteensä 843,6 9,2 -14,2 -5,0 1 847,2
1-6/2011
Talvi ja ulkoilu 366,9 -5,8 742,5
Pallopelit 295,3 26,8 363,3
Fitness 102,5 3,0 210,8
Segmentit yhteensä 764,7 24,0 1 316,6
Yhteiset erät*) -9,2 -9,1 184,6
Konserni yhteensä 764,7 14,8 -9,1 5,7 1 501,2
1-12/2011
Talvi ja ulkoilu 1 137,6 118,5 960,0
Pallopelit 511,0 25,0 384,4
Fitness 232,2 10,3 253,8
Segmentit yhteensä 1 880,8 153,8 1 598,2
Yhteiset erät*) -18,3 -20,5 219,8
Konserni yhteensä 1 880,8 135,5 -20,5 115,0 1 818,0

*) Liiketuloksen osalta sisältävät konsernihallinnon tuottoja ja kuluja.
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1-6/ 1-6/
2012 2011 2011
EMEA 359,8 343,8 917,6
Amerikka 373,1 332,9 742,1
Aasia 110,7 88,0 221,1
Yhteensä 843,6 764,7 1 880,8

3. JOHDANNAISINSTRUMENTIT

30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
Nimellisarvo
Valuuttajohdannaiset 802,9 664,0 922,6
Korkoswapit 100,0 139,0 50,0
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 57,0 55,6 56,1
Käypä arvo
Valuuttajohdannaiset 0,6 -7,9 2,0
Korkoswapit -3,5 -2,1 -3,1
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 0,5 0,4 0,5

4. OMAN PÄÄOMAN EHTOINEN LAINA
12.3.2012 Amer Sports lunasti takaisin 60 miljoonan euron suuruisen oman pääoman ehtoisen lainan, joka laskettiin liikkeeseen 12.3.2009.
5. OSINGOT
Amer Sports jakoi omistajilleen ja tytäryhtiöidensä vähemmistöosakkaille osinkoa yhteensä 38,9 milj. euroa maaliskuussa 2012 liittyen 31.12.2011 päättyneeseen tilikauteen (2011: 36,4). Emoyhtiön osakkeenomistajille jaettiin osinkoa 0,33 euroa/osake eli yhteensä 38,9 milj. euroa (2011: 0,30 euroa/osake eli yhteensä 36,3 milj. euroa).
6. VASTUUSITOUMUKSET

30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
Takaukset 21,7 13,2 21,4
Leasing- ja vuokrasopimusvastuut 128,2 115,4 123,2
Muut vastuut 37,5 19,6 33,8

Johdon, osakkaiden tai omistusyhteysyritysten puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuusitoumuksia.
7. OIKEUSTOIMET
Konsernilla on laajaa kansainvälistä liiketoimintaa, ja se on osallisena oikeudenkäyntiprosesseissa, muun muassa tuotevastuukanteissa. Konsernin arvion mukaan vireillä olevien oikeudenkäyntiprosessien tuloksilla ei ole olennaista epäsuotuisaa vaikutusta konsernin tulokseen tai taloudelliseen asemaan.
8. TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
Vaikka Amer Sports toimii useilla urheiluvälinesegmenteillä kaikkina neljänä vuodenaikana, sen liiketoiminnassa esiintyy kausivaihtelua. Tilikauden kolmas ja neljäs vuosineljännes ovat historiallisesti olleet Amer Sportsin vahvimpia vuosineljänneksiä sekä liikevaihdolla että kannattavuudella mitattuna pääasiassa siksi, että talviurheiluvälineitä myydään tyypillisesti ennen talvikauden alkamista kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Pallopelien kesäkausi tasoittaa talviurheiluvälineliiketoiminnasta aiheutuvaa kausivaihtelua jossain määrin, koska Pallopelit-segmentin vahvimmat kuukaudet ovat ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan nettorahavirta on yleensä hyvin vahva ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, jolloin liikevaihto talviurheiluvälineistä realisoituu. Erityisesti kolmannen vuosineljänneksen aikana liiketoiminnan nettorahavirta sitoutuu käyttöpääomaan.
Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.
Amer Sports Oyj
Hallitus

Share

RELATED NEWS