Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Amer Sports Oyj
OSAVUOSIKATSAUS
25.7.2013 klo 13.00
HUHTI-KESÄKUU 2013

 • Liikevaihto oli 377,2 milj. euroa (huhti-kesäkuu 2012: 353,8 milj.). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 9 %.
 • Bruttokate oli 43,6 % (43,1 %).
 • Liiketulos oli -18,7 milj. euroa (-19,2).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,16 euroa (-0,19).
 • Nettorahavirta investointien jälkeen oli -50,0 milj. euroa (-44,2).
 • Vuoden 2013 positiiviset näkymät ennallaan.

TAMMI-KESÄKUU 2013

 • Liikevaihto oli 870,2 milj. euroa (tammi-kesäkuu 2012: 843,6 milj. euroa). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 5 %.
 • Bruttokate oli 43,9 % (43,7 %).
 • Liiketulos oli 7,7 milj. euroa (10,4).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (-0,04).
 • Nettorahavirta investointien jälkeen oli 17,9 milj. euroa (53,2).
 • Nettovelkaantumisaste oli 65 % (31.12.2012: 59 %).

NÄKYMÄT VUODELLE 2013
Amer Sports arvioi liikevaihdon kasvun saavuttavan vuonna 2013 vähintään 5 % pitkän ajan vuosikasvutavoitteen vertailukelpoisin valuutoin ja liikevoittoprosentin ilman kertaluonteisia eriä paranevan vuodesta 2012. Amer Sports arvioi toimintaympäristön pysyvän haasteellisena vuonna 2013. Yhtiö jatkaa panostamista asusteiden ja jalkineiden kasvuun, kuluttajalähtöisiin tuotteisiin ja markkinointiin, myynnin ja jakelun laajentamiseen sekä toiminnan tehokkuuteen.
AVAINLUVUT

Milj. e 4-6/2013 4-6/2012*) 1-6/2013 1-6/2012*) 2012*)
Liikevaihto 377,2 353,8 870,2 843,6 2 064,0
Bruttokate 164,3 152,5 382,0 368,8 900,6
Bruttokate-% 43,6 43,1 43,9 43,7 43,6
Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä
-18,7 -19,2 7,7 10,4 138,7
Liikevoittoprosentti
ilman kertaluonteisia eriä
0,9 1,2 6,7
Kertaluonteiset erät**) -24,8
Liiketulos yhteensä -18,7 -19,2 7,7 10,4 113,9
Liikevoittoprosentti 0,9 1,2 5,5
Rahoitustuotot ja -kulut -5,3 -9,6 -12,0 -15,0 -31,5
Tulos ennen veroja -24,0 -28,8 -4,3 -4,6 82,4
Katsauskauden tulos -18,0 -22,3 -3,2 -3,5 57,9
Tulos/osake, e -0,16 -0,19 -0,03 -0,04 0,48
Nettorahavirta
investointien jälkeen
-50,0 -44,2 17,9 53,2 71,8
Omavaraisuusaste, % 39,9 37,9 39,1
Nettovelkaantumisaste, % 65 65 59
Henkilöstö kauden
lopussa
7 382 7 226 7 186
Käytetty keskikurssi,
EUR/USD
1,31 1,29 1,31 1,30 1,28

*) Vertailutiedot on muutettu vastaamaan uudistetun IAS 19 -standardin vaatimuksia (etuuspohjaiset eläkejärjestelyt).
**) Kertaluonteiset erät ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia. Yleisimmin kertaluonteiset erät ovat myyntivoittoja, poikkeuksellisia alaskirjauksia, uudelleenjärjestelyvarauksia ja rangaistusluonteisia maksuja. Kertaluonteiset erät eritellään, jos niillä on olennaista vaikutusta liiketulokseen.
TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI TAKALA:
“Etenimme vakaasti toisella vuosineljänneksellä, sillä moni liiketoiminta-alue saavutti kaksinumeroisen kasvun, vaikka markkinatilanne oli haastava erityisesti Länsi-Euroopassa. Toinen neljännes on kuitenkin Amer Sportsille perinteisesti hiljainen jakso, joka edustaa alle 20 % koko vuoden myynnistä. Laajan tuotetarjontamme ansiosta onnistuimme lieventämään myöhäisen ja kylmän kevään vaikutuksia, jotka heijastuivat erityisesti Wilsonin Yksilöpallolajien (viime vuoden tasolla) ja Pyöräilyn (-5 %) liikevaihtoon.
Koko vuoden positiivisia näkymiä tukevat Asusteiden, Jalkineiden, Urheiluinstrumenttien ja Fitneksen vahvan kehityksen jatkuminen sekä oma vähittäismyynti ja kehittyvät markkinat. Talviurheiluvälineiden ennakkotilauksien 4 %:n kasvu on hyvä ottaen huomioon asiakkaiden varovaisuuden ja tilauskäyttäytymisen erityisesti Euroopassa. Myös koko vuoden kannattavuusnäkymämme on positiivinen, ja se heijastaa vakaata myyntiä ja bruttokatetta sekä liiketoiminnan kulujen tehostumista toisella puolivuotiskaudella.
Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen liiketoimintamme kehitykseen ja erityisesti vahvaan etenemiseen strategisilla kasvualueillamme.”
LISÄTIETOJA:
Heikki Takala, toimitusjohtaja, puh. (09) 7257 8210
Jussi Siitonen, CFO, puh. (09) 7257 8212
Samppa Seppälä, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. (09) 7257 8233
PUHELINKONFERENSSI
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tänään klo 15.00 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 6937 9590, tunnuskoodi 5133669. Puhelinkonferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa www.amersports.com. Tallenne konferenssista on kuultavissa ja auki kirjoitettu teksti ladattavissa myöhemmin samassa www-osoitteessa. Tallenteen numero on (09) 2310 1650 ja koodi 5133669#.
KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS
Amer Sportsin vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tulos julkistetaan torstaina 24.10.2013 noin klo 13.00.
CAPITAL MARKETS DAY
Amer Sports järjestää analyytikoille ja salkunhoitajille tarkoitetun Capital Markets Dayn 29.8.2013 Helsingissä.
OSAVUOSIKATSAUS
LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS HUHTI-KESÄKUU 2013
Amer Sportsin huhti-kesäkuun 2013 liikevaihto oli 377,2 milj. euroa (huhti-kesäkuu 2012: 353,8). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 9 %. Kasvu oli nopeinta Urheiluinstrumenteissa (31 %), Asusteissa (22 %), Fitneksessä (18 %) ja Jalkineissa (17 %). Kasvu jatkui vahvana kehittyvillä markkinoilla ja omassa vähittäismyynnissä.
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Milj. e 4-6/
2013
4-6/
2012
Muutos
%
Muutos
%*)
% liike-
vaihdosta
4-6/2013
% liike-
vaihdosta
4-6/2012
2012
Talvi ja ulkoilu 168,7 150,9 12 15 45 43 1 221,2
Pallopelit 144,2 146,5 -2 1 38 41 569,7
Fitness 64,3 56,4 14 18 17 16 273,1
Yhteensä 377,2 353,8 7 9 100 100 2 064,0

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Liikevaihto markkina-alueittain

Milj. e 4-6/
2013
4-6/
2012
Muutos
%
Muutos
%*)
% liike-
vaihdosta
4-6/2013
% liike-
vaihdosta
4-6/2012
2012
EMEA 144,5 133,1 9 10 38 38 962,7
Amerikka 177,6 167,4 6 8 47 47 834,1
Aasia 55,1 53,3 3 13 15 15 267,2
Yhteensä 377,2 353,8 7 9 100 100 2 064,0

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Bruttokate parani 0,5 prosenttiyksikköä 43,6 %:iin. Kasvua vauhdittivat Asusteet, Pyöräily ja Fitness.
Konsernin liiketulos oli -18,7 milj. euroa (-19,2). Myynnin kasvun vaikutus liiketulokseen oli vertailukelpoisin valuutoin noin 14 milj. euroa, ja bruttokatteiden kasvun vaikutus oli noin 2 milj. euroa. Strategiset panostukset jakelukanaviin olivat pääasiallinen syy liiketoiminnan kulujen noin 15 milj. euron kasvuun.
Liiketulos liiketoimintasegmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä

Milj. e 4-6/
2013
4-6/
2012
2012
Talvi ja ulkoilu -27,1 -25,4 113,8
Pallopelit 7,8 9,7 28,0
Fitness 4,3 1,0 17,0
Konsernihallinto*) -3,7 -4,5 -20,1
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -18,7 -19,2 138,7
Kertaluonteiset erät -24,8
Liiketulos yhteensä -18,7 -19,2 113,9

*) Konsernihallinnon segmenttiin kuuluvat konsernin hallinto, palvelukeskus, liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sekä osakeperusteisten kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset.
Nettorahoituskulut olivat 5,3 milj. euroa (9,6). Niihin sisältyi nettokorkokuluja 5,8 milj. euroa (8,1). Kurssivoitot ja muut rahoituserät olivat 0,5 milj. euroa (1,5 milj. euron tappiot). Tulos ennen veroja oli -24,0 milj. euroa (-28,8) ja verot +6,0 milj. euroa (+6,5). Osakekohtainen tulos oli -0,16 euroa (-0,19).
LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS TAMMI-KESÄKUU 2013
Amer Sportsin tammi-kesäkuun 2013 liikevaihto oli 870,2 milj. euroa (tammi-kesäkuu 2012: 843,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 5 %. Kasvu oli nopeinta Asusteissa (24 %), Urheiluinstrumenteissa (18 %), Fitneksessä (12 %) ja Jalkineissa (5 %).
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Milj. e 1-6/
2013
1-6/
2012
Muutos
%
Muutos
%*)
% liike-
vaihdosta
1-6/2013
% liike-
vaihdosta
1-6/2012
2012
Talvi ja ulkoilu 435,2 407,4 7 8 50 48 1 221,2
Pallopelit 308,2 320,1 -4 -2 35 38 569,7
Fitness 126,8 116,1 9 12 15 14 273,1
Yhteensä 870,2 843,6 3 5 100 100 2 064,0

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Liikevaihto markkina-alueittain

Milj. e 1-6/
2013
1-6/
2012
Muutos
%
Muutos
%*)
% liike-
vaihdosta
1-6/2013
% liike-
vaihdosta
1-6/2012
2012
EMEA 385,0 359,8 7 8 44 43 962,7
Amerikka 372,9 373,1 0 1 43 44 834,1
Aasia 112,3 110,7 1 9 13 13 267,2
Yhteensä 870,2 843,6 3 5 100 100 2 064,0

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Bruttokate oli 43,9 % (43,7 %).
Konsernin liiketulos oli 7,7 milj. euroa (10,4). Myynnin kasvun vaikutus liiketulokseen oli vertailukelpoisin valuutoin noin 18 milj. euroa, ja bruttokatteiden kasvun vaikutus oli noin 2 milj. euroa. Strategiset panostukset jakelukanaviin olivat pääasiallinen syy liiketoiminnan kulujen noin 23 milj. euron kasvuun.
Liiketulos liiketoimintasegmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä

Milj. e 1-6/
2013
1-6/
2012
2012
Talvi ja ulkoilu -12,9 -14,7 113,8
Pallopelit 25,2 29,6 28,0
Fitness 3,9 4,9 17,0
Konsernihallinto*) -8,5 -9,4 -20,1
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 7,7 10,4 138,7
Kertaluonteiset erät -24,8
Liiketulos yhteensä 7,7 10,4 113,9

*) Konsernihallinnon segmenttiin kuuluvat konsernin hallinto, palvelukeskus, liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sekä osakeperusteisten kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset.
Nettorahoituskulut olivat 12,0 milj. euroa (15,0). Niihin sisältyi nettokorkokuluja 11,6 milj. euroa (13,0). Kurssitappiot ja muut rahoituserät olivat 0,4 milj. euroa (2,0 milj. tappiot). Tulos ennen veroja oli -4,3 milj. euroa (-4,6) ja verot +1,1 milj. euroa (+1,1). Osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (-0,04).
RAHOITUSTILANNE JA RAHAVIRTOJEN KEHITYS
Nettorahavirta investointien jälkeen (vapaa rahavirta) oli 17,9 milj. euroa (53,2) tammi-kesäkuussa. Käyttöpääoma väheni 37,3 milj. euroa (82,4). Varastot kasvoivat 80,7 milj. euroa (59,6), ja saatavat pienenivät 166,3 milj. euroa (210,7). Ostovelat pienenivät 48,3 milj. euroa (68,7).
Kesäkuun lopussa konsernin nettovelka oli 453,7 milj. euroa (31.12.2012: 434,3).
Korolliset velat olivat yhteensä 550,6 milj. euroa (31.12.2012: 576,8). Velat koostuivat lyhytaikaisesta velasta 177,5 milj. euroa ja pitkäaikaisesta velasta 373,1 milj. euroa. Konsernin korollisten velkojen keskimääräinen korko oli 3,8 % (31.12.2012: 3,6 %).
Lyhytaikainen velka sisältää pääasiassa pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä 92,4 milj. euroa (31.12.2012: 42,3) ja yritystodistuksia 78,0 milj. euroa (151,6), joita Amer Sports on laskenut liikkeeseen Suomen markkinoille. Yritystodistusohjelman kokonaislaajuus on 500 milj. euroa.
Rahat ja pankkisaamiset olivat 96,9 milj. euroa (31.12.2012: 142,5).
Katsauskauden lopussa Amer Sports ei ollut käyttänyt 240 milj. euron sitovaa luottolimiittiään.
Huhtikuussa 2013 Amer Sports allekirjoitti Pohjola Pankin kanssa viisivuotisen 50 milj. euron pitkäaikaisen lainan, josta saadut varat on käytetty lainojen takaisinmaksuun sekä yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.
Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 39,9 % (31.12.2012: 39,1 %) ja nettovelkaantumisaste 65 % (31.12.2012: 59 %).
INVESTOINNIT
Konsernin investoinnit olivat 18,8 milj. euroa (21,7). Poistot olivat 21,6 milj. euroa (20,0). Koko vuoden investointien aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin arvioidaan olevan noin 50 milj. euroa (49,2).
LIIKETOIMINTASEGMENTIT
TALVI JA ULKOILU

Milj. e 4-6/
2013
4-6/
2012
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
1-6/
2013
1-6/
2012
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
2012
Liikevaihto
Talviurheiluvälineet 13,7 14,4 -5 4 56,5 58,1 -3 1 425,0
Jalkineet 65,5 56,7 16 17 167,8 160,8 4 5 314,4
Asusteet 30,0 25,4 18 22 93,1 76,6 22 24 248,6
Pyöräily 27,7 29,6 -6 -5 64,3 65,9 -2 -1 129,0
Urheiluinstrumentit 31,8 24,8 28 31 53,5 46,0 16 18 104,2
Liikevaihto yhteensä 168,7 150,9 12 15 435,2 407,4 7 8 1 221,2
Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä
-27,1 -25,4 -12,9 -14,7 113,8
Liikevoitto-
prosentti ilman
kertaluonteisia eriä
9,3
Kertaluonteiset erät -18,4
Liiketulos yhteensä -27,1 -25,4 -12,9 -14,7 95,4
Henkilöstö kauden
lopussa
4 738 4 695 1 4 639

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Huhti-kesäkuussa Talvi- ja ulkoilu -segmentin liikevaihto oli 168,7 milj. euroa (150,9). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 15 %.

Milj. e 4-6/
2013
4-6/
2012
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
1-6/
2013
1-6/
2012
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
2012
EMEA 97,0 84,9 14 16 279,1 256,3 9 9 774,4
Amerikka 45,4 38,4 18 19 99,4 92,0 8 9 289,5
Aasia 26,3 27,6 -5 4 56,7 59,1 -4 3 157,3
Yhteensä 168,7 150,9 12 15 435,2 407,4 7 8 1 221,2

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Huhti-kesäkuussa liiketulos oli -27,1 milj. euroa (-25,4). Myynnin kasvun vaikutus liiketulokseen oli noin 11 milj. euroa ja bruttokatteiden kasvun vaikutus noin 2 milj. euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat noin 16 milj. euroa myynti- ja jakelukustannusten kasvun vuoksi (vertailukelpoisin valuutoin).
Talviurheiluvälineet
Huhti-kesäkuussa Talviurheiluvälineiden liikevaihto oli 13,7 milj. euroa (14,4), ja se kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 4 %. Talviurheiluvälineissä toinen vuosineljännes on kausivaihteluiden vuoksi hiljainen jakso, jonka aikana keskitytään tilausten vastaanottamiseen. Seuraavan kauden ennakkotilauksia on saatu 4 % viimevuotista enemmän.
Jalkineet
Huhti-kesäkuussa Jalkineiden liikevaihto oli 65,5 milj. euroa (56,7), ja se kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 17 %. Kasvu oli kaksinumeroista kaikilla maantieteellisillä alueilla. Voimakkainta kasvu oli Yhdysvalloissa ja Venäjällä.
Asusteet
Huhti-kesäkuussa Asusteiden liikevaihto oli 30,0 milj. euroa (25,4), ja se kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 22 %. Kasvu kertyi erityisesti Salomonista. Myynti kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla.
Pyöräily
Huhti-kesäkuussa Pyöräilyn liikevaihto oli 27,7 milj. euroa (29,6), ja se laski vertailukelpoisin valuutoin 5 %. Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa myyntiä laski kauden myöhäinen alkaminen.
Urheiluinstrumentit
Huhti-kesäkuussa Urheiluinstrumenttien liikevaihto oli 31,8 milj. euroa (24,8), ja se kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 31 %. Outdoor- ja training-instrumenttien kasvua vauhdittivat Ambit2-tuotetarjonta ja sukellusinstrumentit.
PALLOPELIT

Milj. e 4-6/
2013
4-6/
2012
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
1-6/
2013
1-6/
2012
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
2012
Liikevaihto
Yksilöpallolajit 85,5 87,3 -2 1 181,0 184,9 -2 0 318,8
Joukkueurheilu 58,7 59,2 -1 1 127,2 135,2 -6 -4 250,9
Liikevaihto yhteensä 144,2 146,5 -2 1 308,2 320,1 -4 -2 569,7
Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä
7,8 9,7 25,2 29,6 28,0
Liikevoittoprosentti
ilman kertaluonteisia
eriä
5,4 6,6 8,2 9,2 4,9
Kertaluonteiset erät -5,5
Liiketulos yhteensä 7,8 9,7 25,2 29,6 22,5
Henkilöstö kauden
lopussa
1 618 1 611 0 1 592

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Huhti-kesäkuussa Pallopelien liikevaihto oli 144,2 milj. euroa (146,5), ja se oli vertailukelpoisin valuutoin viime vuoden tasolla. Laaja-alaista kasvua laimensivat Yksilöpallolajien huono markkinatilanne Euroopassa ja kaupan jatkuva baseball-mailojen varastojen vähentäminen Yhdysvalloissa.

Milj. e 4-6/
2013
4-6/
2012
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
1-6/
2013
1-6/
2012
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
2012
EMEA 31,6 33,7 -6 -6 73,6 75,6 -3 -2 118,0
Amerikka 93,2 92,3 1 3 194,4 202,6 -4 -3 370,1
Aasia 19,4 20,5 -5 3 40,2 41,9 -4 3 81,6
Yhteensä 144,2 146,5 -2 1 308,2 320,1 -4 -2 569,7

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Huhti-kesäkuussa liiketulos oli 7,8 milj. euroa (9,7). Liiketulosta laski alhaisemmat bruttokatteet Euroopassa. Tämä johtui heikentyneestä eurosta ja DeMarini-mailojen alentuneesta myynnistä ja katteesta. Liiketoiminnan kulut olivat viime vuoden tasolla (vertailukelpoisin valuutoin).
Yksilöpallolajit
Huhti-kesäkuussa Yksilöpallolajien liikevaihto oli 85,5 milj. euroa (87,3), mikä vastasi vertailukelpoisin valuutoin viime vuoden tasoa. Myynti kasvoi Aasiassa 8 % ja Amerikassa 4%. EMEAssa huono markkinatilanne laski myyntiä 7 %. Golfpallojen, tennispallojen ja tennisjalkineiden myynti kasvoi.
Joukkueurheilu
Huhti-kesäkuussa Joukkueurheilun liikevaihto oli 58,7 milj. euroa (59,2), mikä vastasi vertailukelpoisin valuutoin viime vuoden tasoa. Kaupan vähentäessä baseball-mailojen varastojaan DeMarini-mailojen myynti laski 17 %.
FITNESS

Milj. e 4-6/
2013
4-6/
2012
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
1-6/
2013
1-6/
2012
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
2012
Liikevaihto 64,3 56,4 14 18 126,8 116,1 9 12 273,1
Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä
4,3 1,0 3,9 4,9 17,0
Liikevoittomarginaali
ilman kertaluonteisia
eriä
6,7 1,8 3,1 4,2 6,2
Kertaluonteiset erät -0,1
Liiketulos yhteensä 4,3 1,0 3,9 4,9 16,9
Henkilöstö kauden
lopussa
858 794 8 821

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Huhti-kesäkuussa Fitneksen liikevaihto oli 64,3 milj. euroa (56,4), ja se kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 18 %. Myynti kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla, erityisesti Aasiassa.
Myynti yritysasiakkaille (kuntosalit) kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 21 %. Myynti kotikäyttöön laski 8 %.

Milj. e 4-6/
2013
4-6/
2012
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
1-6/
2013
1-6/
2012
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
2012
EMEA 15,9 14,5 10 12 32,3 27,9 16 18 70,3
Amerikka 39,0 36,7 6 9 79,1 78,5 1 2 174,5
Aasia 9,4 5,2 81 106 15,4 9,7 59 75 28,3
Yhteensä 64,3 56,4 14 18 126,8 116,1 9 12 273,1

*) Vertailukelpoisin valuutoin
Huhti-kesäkuussa liiketulos oli 4,3 milj. euroa (1,0). Paraneminen johtui kasvaneesta myynnistä ja bruttokatteista.
HENKILÖSTÖ
Kesäkuun lopussa konsernin henkilöstön määrä oli 7 382 (31.12.2012: 7 186). Lisäys muodostui pääasiassa myynti- ja jakeluhenkilöstöstä. Konsernihallinnon ja palvelukeskuksen henkilöstön määrä nousi johtuen EMEA-alueelle perustetusta taloushallinnon palvelukeskuksesta, joka tuo synergia- ja mittakaavahyötyjä.

30.6.2013 30.6.2012 Muutos % 31.12.2012
Talvi ja ulkoilu 4 738 4 695 1 4 639
Pallopelit 1 618 1 611 0 1 592
Fitness 858 794 8 821
Konsernihallinto ja palvelukeskus 168 126 33 134
Yhteensä 7 382 7 226 2 7 186

 

30.6.2013 30.6.2012 Muutos % 31.12.2012
EMEA 4 210 4 269 -1 4 135
Amerikka 2 434 2 306 6 2 366
Aasia 738 651 13 685
Yhteensä 7 382 7 226 2 7 186

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
Rob Barker nimitettiin 13.5.2013 Amer Sportsin Fitness-liiketoiminnan johtajaksi 1.6.2013 alkaen nykyisen johtajan Paul Byrnen siirtyessä eläkkeelle 1.9.2013. Barkerista tuli Amer Sportsin johtokunnan jäsen, ja hän raportoi toimitusjohtaja Heikki Takalalle.
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiön osakepääoma 30.6.2013 oli 292 182 204 euroa. Osakemäärä oli 118 517 285. Jokainen osake tuottaa omistajalleen yhden äänen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti 8.3.2012 hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (“Hankkimisvaltuus”). Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta.
Yhtiökokous valtuutti 7.3.2013 hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (“Hankkimisvaltuutus”). Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Yhtiökokous valtuutti 7.3.2013 hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000 kappaletta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen. Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien sillä rajoituksella, että valtuutus uusien osakkeiden antamiseen ja/tai omien osakkeiden luovuttamiseen muihin tarkoituksiin kuin Yhtiön bonusohjelmiin on voimassa neljätoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Edellä mainittujen lisäksi hallituksella ei ole muita voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskuvaltuuksia.
Omat osakkeet
Amer Sports Oyj:n hallitus päätti 25.4.2013 käyttää 7.3.2013 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia Amer Sportsin omia osakkeita. Osakkeita hankitaan yhtiön vuosien 2013-2015 osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Osakkeiden hankinta NASDAQ OMX Helsingissä käynnistyi 29.4.2013 ja päättyy viimeistään 31.12.2013. Hankittujen osakkeiden määrä oli 382 140 kappaletta 30.6.2013. Hankittava määrä on korkeintaan 1 miljoona osaketta.
Kesäkuun lopussa Amer Sportsin hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli yhteensä 942 605 kpl (732 096). Omien osakkeiden määrä vastaa 0,80 % (0,62 %) Amer Sportsin osakekannasta. Amer Sportsille palautui yhteensä 4 834 osaketta, jotka oli myönnetty osakeperusteisina kannustimina. Osakkeet palautuivat kannustinohjelman sääntöjen mukaisesti työsuhteen päätyttyä.
Osakekauppa
Amer Sportsin osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä katsauskauden aikana yhteensä 26,7 miljoonaa kappaletta (38,8) 340,6 milj. euron kokonaishintaan (381,6). Vaihtuvuus oli 22,7 % (33,0 %) (keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita). Tammi-kesäkuussa keskimääräinen päivittäinen osakevaihto oli 217 058 osaketta (313 155).
Amer Sports Oyj:n osakkeiden katsauskauden viimeinen kauppa NASDAQ OMX Helsingissä tehtiin hintaan 14,16 euroa (8,99). Katsauskauden aikana osakkeen ylin kurssi oli 14,50 euroa (11,0) ja alin 11,08 euroa (8,39). Keskikurssi oli 12,76 euroa (9,83). Yhtiön markkina-arvo 30.6.2013 oli 1 664,9 milj. euroa (1 058,9) lukuun ottamatta omia osakkeita.
Kesäkuun lopussa Amer Sports Oyj:llä oli 14 217 rekisteröityä osakkeenomistajaa (15 178). Hallintarekisteröidyt omistajat ja Suomen ulkopuolella olevat omistajat omistivat osakkeista 44,2 % (45,5).
Arvopaperimarkkinalain mukainen ilmoitus omistusmuutoksesta
Amer Sports Oyj tietoon tuli 6.2.2013, että Silchester International Investors LLP määräysvallassa olevien institutionaalisten sijoittajien ja rahastojen omistus Amer Sports Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta alitti 5 % 1.2.2013. Silchester International Investors LLP omisti siten yhteensä 5 819 555 Amer Sports Oyj:n osaketta eli 4,91 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.
AMER SPORTS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Amer Sports Oyj:n 7.3.2013 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksyttyjä päätöksiä koskevat asiakirjat ja lehdistötiedotteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.amersports.com/investors.
KONSERNIN LAAJUINEN TEHOSTAMISOHJELMA KÄYNNISTETTIIN
Marraskuun 2012 alussa Amer Sports käynnisti tehostamisohjelman edistääkseen edelleen synergioita ja mittakaavaetuja ja parantaakseen kustannustehokkuutta sekä varmistaakseen kasvun suuntaamalla resursseja erityisesti asusteisiin ja jalkineisiin, kasvaville markkinoille ja omiin myyntikanaviin. Ohjelman tuomien kustannussäästöjen arvioidaan olevan vuositasolla noin 20 milj. euroa kun ohjelma on täysin toteutettu vuoden 2014 lopussa. Ohjelma edistää konsernin pitkän aikavälin 10 %:n liikevoittotavoitteen saavuttamista. Tehostamisohjelman henkilöstövaikutuksen arvioidaan olevan noin 250 pääasiassa Talvi ja ulkoilu -liiketoimintasegmentissä, kun ohjelma on kokonaisuudessaan toteutettu.
MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Amer Sportsin liiketoimintaa tasapainottaa laaja laji- ja brändivalikoima, asusteiden ja jalkineiden kasvanut osuus yhtiön liikevaihdosta sekä yhtiön läsnäolo kaikilla suurilla markkina-alueilla. Amer Sportsin lyhyen aikavälin riskit liittyvät erityisesti yleiseen taloustilanteeseen, kuluttajakysynnän kehittymiseen Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Japanissa, yhtiön kykyyn tunnistaa jatkuvasti muuttuvia trendejä ja reagoida näihin muutoksiin sekä kykyyn kehittää teknologioitaan ja uusia houkuttelevia tuotteita.
Lisätietoja yhtiön liiketoimintariskeistä ja epävarmuustekijöistä on saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.amersports.com/investors.
NÄKYMÄT VUODELLE 2013
Amer Sports arvioi liikevaihdon kasvun saavuttavan vuonna 2013 vähintään 5 % pitkän ajan vuosikasvutavoitteen vertailukelpoisin valuutoin ja liikevoittoprosentin ilman kertaluonteisia eriä paranevan vuodesta 2012. Amer Sports arvioi toimintaympäristön pysyvän haasteellisena vuonna 2013. Yhtiö jatkaa panostamista asusteiden ja jalkineiden kasvuun, kuluttajalähtöisiin tuotteisiin ja markkinointiin, myynnin ja jakelun laajentamiseen sekä toiminnan tehokkuuteen.
TAULUKOT
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan osavuosikatsauksen taloudellisesta informaatiosta.
Tilintarkastamaton
4-6/2012, 1-6/2012 ja koko vuoden 2012 luvut on päivitetty IAS 19 -standardin mukaisesti. Standardi tuli voimaan 1.1.2013.
Milj. euroa
KONSERNITULOS

4-6/
2013
4-6/
2012
Muutos
%
1-6/
2013
1-6/
2012
Muutos
%
2012
LIIKEVAIHTO 377,2 353,8 7 870,2 843,6 3 2 064,0
Myytyjen suoritteiden
hankintameno
-212,9 -201,3 -488,2 -474,8 -1 163,4
BRUTTOKATE 164,3 152,5 8 382,0 368,8 4 900,6
Lisenssituotot 1,2 1,9 2,6 3,9 7,5
Liiketoiminnan muut tuotot 1,5 2,6 3,4 3,1 6,0
Tuotekehityskulut -19,2 -16,8 -37,9 -33,8 -72,2
Myynnin ja markkinoinnin kulut -130,3 -117,8 -269,5 -250,0 -526,8
Hallinnon ja muut liiketoiminnan
kulut
-36,2 -41,6 -72,9 -81,6 -176,4
Kertaluonteiset kulut -24,8
LIIKETULOS -18,7 -19,2 7,7 10,4 -26 113,9
% liikevaihdosta -5,0 -5,4 0,9 1,2 5,5
Rahoitustuotot ja -kulut -5,3 -9,6 -12,0 -15,0 -31,5
TULOS ENNEN VEROJA -24,0 -28,8 -4,3 -4,6 82,4
Tuloverot 6,0 6,5 1,1 1,1 -24,5
NETTOTULOS -18,0 -22,3 -3,2 -3,5 57,9
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -18,0 -22,3 -3,2 -3,5 57,9
Osakekohtainen tulos, e -0,16 -0,19 -0,03 -0,04 0,48
Laimennettu
osakekohtainen tulos, e
-0,16 -0,19 -0,03 -0,04 0,48
Osakkeiden oikaistu
keskimääräinen määrä omilla
osakkeilla vähennettynä, milj. kpl
117,8 117,7 117,7
Osakkeiden oikaistu
keskimääräinen määrä omilla
osakkeilla vähennettynä,
laimennettu, milj. kpl
118,3 118,0 118,1
Oma pääoma/osake, e 5,86 5,96 6,21
ROCE, % *) 10,4 12,4 10,5
ROE, % -0,9 -0,8 7,4
Käytetty keskikurssi:
EUR 1,00 = USD
1,3054 1,2851 1,3138 1,2975 1,2846

*) 12 kk:n liukuva keskiarvo
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

4-6/
2013
4-6/
2012
1-6/
2013
1-6/
2012
2012
Nettotulos -18,0 -22,3 -3,2 -3,5 57,9
Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei siirretä
tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisten eläkkeiden
uudelleen määrittäminen
8,6 -2,6 8,6 -5,3 -10,5
Etuuspohjaisten eläkkeiden
uudelleen määrittämiseen
liittyvät verot
-3,0 0,9 -3,0 1,8 3,5
Erät, jotka siirretään myöhemmin
tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -7,5 21,0 -3,6 8,7 -8,7
Tulevien rahavirtojen suojaus 2,1 4,8 9,6 -4,0 -19,3
Tulevien rahavirtojen
suojaukseen liittyvät verot
-0,5 -1,3 -2,4 1,0 5,0
Muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen
-0,3 22,8 9,2 2,2 -30,0
Laaja tulos -18,3 0,5 6,0 -1,3 27,9
Laaja tuloslaskelma:
Emoyhtiön omistajille -18,3 0,5 6,0 -1,3 27,9

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

4-6/
2013
4-6/
2012
Muutos
%
1-6/
2013
1-6/
2012
Muutos
%
2012
Talvi ja ulkoilu 168,7 150,9 12 435,2 407,4 7 1 221,2
Pallopelit 144,2 146,5 -2 308,2 320,1 -4 569,7
Fitness 64,3 56,4 14 126,8 116,1 9 273,1
Yhteensä 377,2 353,8 7 870,2 843,6 3 2 064,0

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

4-6/
2013
4-6/
2012
Muutos
%
1-6/
2013
1-6/
2012
Muutos
%
2012
EMEA 144,5 133,1 9 385,0 359,8 7 962,7
Amerikka 177,6 167,4 6 372,9 373,1 0 834,1
Aasia 55,1 53,3 3 112,3 110,7 1 267,2
Yhteensä 377,2 353,8 7 870,2 843,6 3 2 064,0

LIIKETULOS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

4-6/
2013
4-6/
2012
Muutos
%
1-6/
2013
1-6/
2012
Muutos
%
2012
Talvi ja ulkoilu -27,1 -25,4 -12,9 -14,7 95,4
Pallopelit 7,8 9,7 -20 25,2 29,6 -15 22,5
Fitness 4,3 1,0 3,9 4,9 -20 16,9
Konsernihallinto -3,7 -4,5 -8,5 -9,4 -20,9
Yhteensä -18,7 -19,2 7,7 10,4 -26 113,9

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Liite-
tieto
4-6/
2013
4-6/
2012
1-6/
2013
1-6/
2012
2012
Liiketulos -18,7 -19,3 7,7 10,3 113,9
Poistot ja muut liiketoiminnan
rahavirran oikaisut
11,7 10,3 22,3 15,2 61,1
Käyttöpääoman muutos -14,5 -7,0 37,3 82,4 -10,9
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
-21,5 -16,0 67,3 107,9 164,1
Maksetut ja saadut korot
liiketoiminnasta
-14,4 -12,8 -18,0 -15,0 -19,9
Maksetut ja saadut välittömät verot -2,6 -4,7 -12,8 -15,8 -31,6
Liiketoiminnan nettorahavirta -38,5 -33,5 36,5 77,1 112,6
Myydyt liiketoiminnot 1,1 1,1
Lunastetut vähemmistöosuudet -3,7 -3,7
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-11,6 -10,8 -18,8 -21,7 -49,2
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot
0,1 0,1 0,2 0,4 11,0
Investointien nettorahavirta -11,5 -10,7 -18,6 -23,9 -40,8
Nettorahavirta investointien
jälkeen (vapaa rahavirta)
-50,0 -44,2 17,9 53,2 71,8
Omien osakkeiden hankinta -5,2 -5,2
Oman pääoman ehtoisen
lainan korot
-7,2 -7,2
Oman pääoman ehtoisen
lainan takaisinmaksu
3 -60,0 -60,0
Maksetut osingot 4 -41,3 -41,3 -38,9 -38,9
Velan ja muiden rahoituserien
muutos
58,9 68,2 -15,3 190,5 98,9
Rahoituksen nettorahavirta 12,4 68,2 -61,8 84,4 -7,2
Rahavarat 1.4./1.1. 136,1 191,6 142,5 78,8 78,8
Muuntoero -1,6 1,1 -1,7 0,3 -0,9
Rahavarojen muutos -37,6 24,0 -43,9 137,6 64,6
Rahavarat 30.6./31.12. 96,9 216,7 96,9 216,7 142,5

KONSERNITASE

Liitetieto 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Varat
Liikearvo 290,7 298,1 289,1
Muut aineettomat hyödykkeet 211,4 213,1 211,4
Aineelliset hyödykkeet 162,9 158,5 162,9
Muut pitkäaikaiset varat 121,3 111,3 119,9
Vaihto-omaisuus 413,7 424,1 336,7
Saamiset 443,4 432,1 607,8
Rahavarat 96,9 216,7 142,5
Varat yhteensä 2 1 740,3 1 853,9 1 870,3

 

Oma pääoma ja velat
Oma pääoma 694,4 702,1 731,8
Pitkäaikaiset korolliset velat 373,1 414,6 378,2
Muut pitkäaikaiset velat 69,1 63,2 79,8
Lyhytaikaiset korolliset velat 177,5 259,1 198,6
Muut lyhytaikaiset velat 389,8 385,0 435,1
Varaukset 36,4 29,9 46,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 740,3 1 853,9 1 870,3
Omavaraisuusaste, % 39,9 37,9 39,1
Nettovelkaantumisaste, % 65 65 59
EUR 1,00 = USD 1,3080 1,2590 1,3194

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Liitetieto Osakepää-
oma
Ylikurssi-
rahasto
Omat
osakkeet
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Uudelleen
määritykset
Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto
Oman
pääoman
ehtoinen
laina
Kertyneet
voittovarat
Yhteen
Raportoitu
oma pääoma
1.1.
2012
292,2 12,1 -36,9 -26,6 7,2 151,5 60,0 367,3 826,8
IAS 19
-oikaisut
-20,5 -20,5
Oikaistu
oma pääoma
1.1.2012
292,2 12,1 -36,9 -26,6 7,2 -20,5 151,5 60,0 367,3 806,3
Muut
laajan
tuloksen
erät:
Muunto-
erot
8,7 8,7
Etuuspohjais-
ten eläkkeiden
uudelleen
määrittäminen
-5,3 -5,3
Tulevien
rahavirtojen
suojaus
-4,0 -4,0
Laajan
tuloksen
eriin
liittyvät
verot
1,0 1,8 2,8
Nettotulos,
oikaistu
-3,5 -3,5
Laaja tulos,
oikaistu
8,7 -3,0 -3,5 -3,5 -1,3
Liiketoimet
omistajien
kanssa:
Omien
osakkeiden
mitätöinti
27,2 -27,2
Osake-
pohjaiset
kannustin-
järjestelmät
2,7 2,9 -2,4 3,2
Oman pää-
oman ehtoinen
laina
3 -60,0 -7,2 -67,2
Osingonjako 4 -38,9 -38,9
Oma pääoma
30.6.2012
292,2 12,1 -7,0 -17,9 4,2 -24,0 154,4 288,1 702,1
Raportoitu
oma pääoma
1.1.2013
292,2 12,1 -7,1 -35,3 -7,1 154,4 349,7 758,9
IAS 19
-oikaisut
-27,5 0,4 -27,1
Oikaistu
oma pääoma
1.1.2013
292,2 12,1 -7,1 -35,3 -7,1 -27,5 154,4 350,1 731,8
Muut
laajan
tuloksen
erät:
Muunto-erot -3,6 -3,6
Tulevien
rahavirtojen
suojaus
9,6 9,6
Laajan
tuloksen
eriin
liittyvät verot
-2,4 -3,0 -5,4
Etuuspohjaisten
eläkkeiden
uudelleen
määrittäminen
8,6 8,6
Nettotulos -3,2 -3,2
Laaja tulos -3,6 7,2 5,6 -3,2 6,0
Omien
osakkeiden
hankinta
-5,1 -5,1
Liiketoimet
omistajien
kanssa:
Osakepohjaiset
kannustin-
järjestelmät
1,7 2,3 -1,0 3,0
Osingon-
jako
4 -41,3 -41,3
Oma
pääoma
30.6.2013
292,2 12,1 -10,5 -38,9 0,1 -21,9 156,7 304,6 694,4

 

Liite-
tieto
Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
Raportoitu oma
pääoma 1.1.2012
2,6 829,4
IAS 19 -oikaisut -20,5
Oikaistu
oma pääoma
1.1.2012
2,6 808,9
Muut laajan
tuloksen erät:
Muuntoerot 8,7
Etuuspohjaisten
eläkkeiden
uudelleen
määrittäminen
-5,3
Tulevien
rahavirtojen
suojaus
-4,0
Laajan tuloksen
eriin liittyvät verot
2,8
Nettotulos,
oikaistu
-3,5
Laaja tulos,
oikaistu
-1,3
Liiketoimet
omistajien
kanssa:
Osakepohjaiset
kannustin-
järjestelmät
3,2
Oman pääoman
ehtoinen laina
3 -67,2
Osingonjako 4 -38,9
Muu muutos -2,6 -2,6
Oma pääoma
30.6.2012
702,1

LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS NELJÄNNESVUOSITTAIN

Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/
LIIKEVAIHTO 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011
Talvi ja ulkoilu 168,7 266,5 402,8 411,0 150,9 256,5 375,0 395,7
Pallopelit 144,2 164,0 127,7 121,9 146,5 173,6 109,0 106,7
Fitness 64,3 62,5 88,0 69,0 56,4 59,7 72,9 56,8
Yhteensä 377,2 493,0 618,5 601,9 353,8 489,8 556,9 559,2
Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/
LIIKETULOS 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011
Talvi ja ulkoilu -27,1 14,2 23,3 86,8 -25,4 10,7 45,0 79,3
Pallopelit 7,8 17,4 -4,5 -2,6 9,7 19,9 -0,7 -1,1
Fitness 4,3 -0,4 7,8 4,2 1,0 3,9 4,5 2,8
Konsernihallinto -3,7 -4,8 -4,4 -7,1 -4,5 -4,9 -2,5 -6,6
Yhteensä -18,7 26,4 22,2 81,3 -19,2 29,6 46,3 74,4

LIITETIEDOT
1. LAATIMISPERIAATTEET
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2013 voimassa olevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja IFRS-standardien kirjaamis- ja määrittämisperiaatteita kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä, alempana mainituin muutoksin.
Vuoden 2013 alussa käyttöönotetut standardit, tulkinnat ja muutokset:
Soveltuvin osin on otettu käyttöön seuraavat uudet standardit, tulkinnat tai muutokset: IAS 19 (muutos), IAS 34 (muutos) liittyen IFRS 7:ään (muutos) ja IFRS 13:een (muutos), IAS 1 (muutos), IFRS 12 (muutos), IAS 32 (muutos) sekä vuosittaiset parannukset. IAS 19:n ja IAS 34:n muutosten vaikutukset on kuvattu liitetiedoissa 8 ja 9. Muilla muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
Veroina on kirjattu koko vuoden arvioiduista veroista osavuosikatsauskauden tulokseen suhteutettu osuus.
 2. SEGMENTTI-INFORMAATIO
Amer Sportsilla on kolme liiketoimintasegmenttiä: Talvi ja ulkoilu, Pallopelit sekä Fitness.
Segmenttiraportoinnissa käytettävät laskentaperiaatteet eivät poikkea konsernin laskentaperiaatteista. Konsernissa segmenttien tuloksellisuuden arviointi sekä segmenteille kohdennettavia resursseja koskevat päätökset perustuvat segmenttien liikevaihtoon ja liiketulokseen. Amer Sportsin ylin operatiivinen päätöksentekijä on johtokunta.
Segmenttien välillä ei ole ollut liiketoimintaa esitettävillä kausilla.

Liike-
vaihto
Liike-
tulos
Rahoitus-
tuotot ja
-kulut
Tulos
ennen
veroja
Varat
1-6/2013
Talvi ja ulkoilu 435,2 -12,9 803,8
Pallopelit 308,2 25,2 402,6
Fitness 126,8 3,9 246,7
Segmentit yhteensä 870,2 16,2 1 453,1
Yhteiset erät*) -8,5 -12,0 287,2
Konserni yhteensä 870,2 7,7 -12,0 -4,3 1 740,3

 

1-6/2012
Talvi ja ulkoilu 407,4 -14,7 815,0
Pallopelit 320,1 29,6 403,1
Fitness 116,1 4,9 242,0
Segmentit yhteensä 843,6 19,8 1 460,1
Yhteiset erät*) -9,4 -15,0 393,8
Konserni yhteensä 843,6 10,4 -15,0 -4,6 1 853,9
1-12/2012
Talvi ja ulkoilu 1 221,2 95,4 935,4
Pallopelit 569,7 22,5 376,9
Fitness 273,1 16,9 259,4
Segmentit yhteensä 2 064,0 134,8 1 571,7
Yhteiset erät*) -20,9 -31,5 298,6
Konserni yhteensä 2 064,0 113,9 -31,5 82,4 1 870,3

*) Liiketuloksen osalta sisältävät konsernihallinnon tuottoja ja kuluja.
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1-6/
2013
1-6/
2012
2012
EMEA 385,0 359,8 962,7
Amerikka 372,9 373,1 834,1
Aasia 112,3 110,7 267,2
Yhteensä 870,2 843,6 2 064,0

3. OMAN PÄÄOMAN EHTOINEN LAINA
12.3.2012 Amer Sports lunasti takaisin 60 miljoonan euron suuruisen oman pääoman ehtoisen lainan, joka laskettiin liikkeeseen 12.3.2009.
4. OSINGOT
Liittyen 31.12.2012 päättyneeseen tilikauteen Amer Sports Oyj jakoi osakkeenomistajilleen osinkoa 0,35 euroa/osake eli yhteensä 41,3 milj. euroa (2012: 0,33/osake, yhteensä 38,9 milj.). Osingot maksettiin huhtikuussa 2013.
5. VASTUUSITOUMUKSET

30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Takaukset 23,8 21,7 23,1
Leasing- ja vuokrasopimusvastuut 159,3 128,2 152,4
Muut vastuut 40,1 37,5 43,6

Johdon, osakkaiden tai omistusyhteysyritysten puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuusitoumuksia.
6. OIKEUSTOIMET
Konsernilla on laajaa kansainvälistä liiketoimintaa, ja se on osallisena oikeudenkäyntiprosesseissa, muun muassa tuotevastuukanteissa. Konsernin arvion mukaan vireillä olevien oikeudenkäyntiprosessien tuloksilla ei ole olennaista epäsuotuisaa vaikutusta konsernin tulokseen tai taloudelliseen asemaan.
7. TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
Vaikka Amer Sports toimii useilla urheiluvälinesegmenteillä kaikkina neljänä vuodenaikana, sen liiketoiminnassa esiintyy kausivaihtelua. Tilikauden kolmas ja neljäs vuosineljännes ovat historiallisesti olleet Amer Sportsin vahvimpia vuosineljänneksiä sekä liikevaihdolla että kannattavuudella mitattuna pääasiassa siksi, että talviurheiluvälineitä myydään tyypillisesti ennen talvikauden alkamista kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Pallopelien kesäkausi tasoittaa talviurheiluvälineliiketoiminnasta aiheutuvaa kausivaihtelua jossain määrin, koska Pallopelit-segmentin vahvimmat kuukaudet ovat ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan nettorahavirta on yleensä hyvin vahva ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, jolloin liikevaihto talviurheiluvälineistä realisoituu. Erityisesti kolmannen vuosineljänneksen aikana liiketoiminnan nettorahavirta sitoutuu käyttöpääomaan.
8. KÄYPÄÄN ARVOON KIRJATTAVAT JOHDANNAISINSTRUMENTIT JA MYYTÄVISSÄ OLEVAT RAHOITUSVARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat sekä suojauslaskentaan liittyvät johdannaissopimukset on esitetty seuraavassa taulukossa. Kaikki johdannaiset on luokiteltu Tasolle 2, joten niiden arvot on johdettu markkinoilta saatavasta informaatiosta. Myytävissä olevat rahoitusvarat on luokiteltu Tasolle 3, joten niiden arvoa ei voida suoraan johtaa markkinoilta saatavasta informaatiosta.
Yhtiön johdannaisinstrumentit voivat sisältää valuuttatermiinejä ja -optioita, korkoswappeja ja -optioita sekä koron- ja valuutanvaihtosopimuksia. Valuuttatermiineillä ja -optioilla suojaudutaan ulkomaanrahan määräisten saamisten, velkojen ja tulevien kassavirtojen arvonmuutoksia vastaan ja korkoswapeilla ja -optioilla korkoriskiä vastaan. Koron- ja valuutanvaihtosopimuksilla suojaudutaan sekä saamisten ja velkojen arvonmuutoksia että korkoriskiä vastaan.
Johdannaisinstrumentit arvostetaan käypään arvoonsa tekohetkellä ja juoksuaikansa kuluessa. Valuuttamääräisten johdannaisten kurssieroon liittyvät käyvät arvot lasketaan käyttämällä Euroopan keskuspankin päivän lopun kursseja raportointihetkellä. Valuuttatermiineiden tuleviin korkoeroihin liittyvät virrat diskontataan raportointihetken korkokäyrillä, ja niitä verrataan alkuperäiseen korkoeroon. Valuuttaoptioiden aika-arvo lasketaan yleisesti käytössä olevilla optionhinnoittelumalleilla. Korkoswappien ja valuutan- ja koronvaihtosopimusten tulevat odotettavissa olevat korkovirrat diskontataan kyseisen valuutan korkokäyrällä. Korko-optiot arvostetaan yleisesti käytössä olevilla optionhinnoittelumalleilla. Valuuttatermiineiden, korkoswappien ja valuutan- ja koronvaihtosopimusten kertyneet korot jaksotetaan nettomääräisenä instrumenttien juoksuajalle.
Yhtiön vastapuoliriski ei ole merkittävästi muuttunut, joten vastapuoliriskillä ei ole olennaista merkitystä yhtiön johdannaisinstrumenttien arvoon.
Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat Tason 3 instrumentteja, joiden tarkkoja käypiä arvoja ei pysty luotettavasti arvioimaan. Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvät arvot on esitetty hankintahintaan tai sitä alempaan arvoon, mikäli erään kohdistuu arvonalentuminen. Käyvät arvot eivät merkittävästi poikkea hankintahinnastaan.

30.6.2013 Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat
rahoitusvarat ja
-velat
Suojaus-
laskentaan liittyvät
johdannaissopimukset
Myytävissä
olevat
rahoitusvarat
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Muut pitkäaikaiset
rahoitusvarat
0,6
Valuuttajohdannaiset 0,6
Korkojohdannaiset ja koron- ja
valuutanvaihtosopimukset
1,7 0,0
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Valuuttajohdannaiset 7,2 5,9
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Valuuttajohdannaiset 0,0
Korkojohdannaiset ja koron- ja
valuutanvaihtosopimukset
3,6
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Valuuttajohdannaiset 7,7 2,5
Korkojohdannaiset ja koron- ja
valuutanvaihtosopimukset
0,3 0,1
Valuuttajohdannaisten
nimellisarvot
357,8 436,3
Korkojohdannaisten
nimellisarvot
90,0 150,0
Valuutan- ja
koronvaihtosopimusten
nimellisarvot
68,7

 

30.6.2012 Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat
rahoitusvarat ja
-velat
Suojaus-
laskentaan
liittyvät
johdannais-
sopimukset
Myytävissä
olevat
rahoitus-
varat
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Muut pitkäaikaiset
rahoitusvarat
0,6
Valuuttajohdannaiset 0,0
Korkojohdannaiset ja koron- ja
valuutanvaihtosopimukset
1,6
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Valuuttajohdannaiset 0,3 17,5
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Valuuttajohdannaiset 0,1
Korkojohdannaiset ja koron- ja
valuutanvaihtosopimukset
4,5
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Valuuttajohdannaiset 4,9 6,2
Korkojohdannaiset ja koron- ja
valuutanvaihtosopimukset
0,8
Valuuttajohdannaisten
nimellisarvot
382,1 419,9
Korkojohdannaisten
nimellisarvot
100,0
Valuutan- ja
koronvaihtosopimusten
nimellisarvot
57,0

 

31.12.2012 Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat
rahoitusvarat
ja -velat
Suojaus-
laskentaan
liittyvät
johdannais-
sopimukset
Myytävissä
olevat
rahoitus-
varat
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Muut pitkäaikaiset
rahoitusvarat
0,6
Valuuttajohdannaiset 0,0
Korkojohdannaiset ja koron- ja
valuutanvaihtosopimukset
2,9
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Valuuttajohdannaiset 9,8 3,9
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Valuuttajohdannaiset 0,4
Korkojohdannaiset ja koron- ja
valuutanvaihtosopimukset
7,3
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Valuuttajohdannaiset 0,7 5,8
Korkojohdannaiset ja koron- ja
valuutanvaihtosopimukset
0,4
Valuuttajohdannaisten
nimellisarvot
399,4 423,7
Korkojohdannaisten
nimellisarvot
40,0 100,0
Valuutan- ja
koronvaihtosopimusten
nimellisarvot
69,9

9. MUUTOKSET IAS 19 -STANDARDIIN
Amer Sports on soveltanut IAS 19 -standardin (Työsuhde-etuudet) muutoksia 1.1.2013 alkaen.
Standardista johtuvat keskeisimmät muutokset konsernin etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin ovat:
1. Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
Kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan muihin laajan tuloslaskelman eriin. Putkimenetelmää ei voi enää soveltaa, eikä valinnanvaraa tulosvaikutteisen kirjaamisen osalta enää ole. Tämän arvioidaan lisäävän taseen volatiliteettia.
2. Nettokorkokulujen uudelleen määrittäminen
Nettokorkokulu määritetään vuoden alun etuuspohjaisen nettovaran/-velan ja diskonttokoron perusteella. Tämän odotetaan kasvattavan kokonaiskuluja verrattuna aiempaan laskentakäytäntöön, joka edellytti velvoitteen korkokulun ja järjestelyyn kuuluville varoille lasketun tuoton määrittämistä erikseen.
3. Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot
Kaikki takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan nyt välittömästi tulokseen.
4. Tuloslaskelmakäsittely
Vanhan IAS 19:n mukaan kaikki etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin liittyvät menot raportoitiin liiketuloksessa. 1.1.2013 alkaen ne käsitellään seuraavasti:
työsuoritukseen perustuvat menot: liiketuloksessa
nettokorkokulut: rahoituskuluissa
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät: muissa laajan tuloslaskelman erissä
Muuttuneen IAS 19 -standardin soveltaminen kasvatti konsernin eläkevastuuta per 31.12.2012 40,6 milj. eurolla ja vähensi omaa pääomaa 27,1 milj. eurolla.
4-6/2012, 1-6/2012 ja koko vuoden 2012 keskeiset oikaistut tilinpäätösluvut:
KONSERNITULOS

Oikaistu
4-6/
2012
IAS
19 –
oikaisut
Raportoitu
4-6/
2012
Oikaistu
1-6/
2012
IAS
19 –
oikaisut
Raportoitu
1-6/
2012
Oikaistu
2012
IAS
19 –
oikaisut
Raportoitu
2012
LIIKEVAIHTO 353,8 353,8 843,6 843,6 2 064,0 2 064,0
Myytyjen
suoritteiden
hankintameno
-201,3 -201,3 -474,8 -474,8 -1 163,4 -1 163,4
BRUTTO-
KATE
152,5 152,5 368,8 368,8 900,6 900,6
Lisenssituotot 1,9 1,9 3,9 3,9 7,5 7,5
Liiketoiminnan
muut tuotot
2,6 2,6 3,1 3,1 6,0 6,0
Tuotekehitys-
kulut
-16,8 -16,8 -33,8 -33,8 -72,2 -72,2
Myynnin ja
markkinoinnin
kulut
-117,8 0,2 -118,0 -250,0 0,6 -250,6 -526,8 1,0 -527,8
Hallinnon ja
muut liiketoiminnan
kulut
-41,6 0,4 -42,0 -81,6 0,6 -82,2 -176,4 1,2 -177,6
Kertaluontei-
set kulut
-24,8 -24,8
LIIKETULOS -19,2 0,6 -19,8 10,4 1,2 9,2 113,9 2,2 111,7
% liikevaihdosta -5,4 -5,6 1,2 1,1 5,5 5,4
Rahoitustuotot
ja -kulut
-9,6 -0,4 -9,2 -15,0 -0,8 -14,2 -31,5 -1,6 -29,9
TULOS ENNEN
VEROJA
-28,8 0,2 -29,0 -4,6 0,4 -5,0 82,4 0,6 81,8
Tuloverot 6,5 -0,1 6,6 1,1 -0,2 1,3 -24,5 -0,2 -24,3
NETTOTULOS -22,3 0,1 -22,4 -3,5 0,2 -3,7 57,9 0,4 57,5
Jakautu-
minen:
Emoyhtiön
omistajille
-22,3 0,1 -22,4 -3,5 0,2 -3,7 57,9 0,4 57,5
Osakekohtai-
nen tulos, e
-0,19 0,0 -0,19 -0,04 0,0 -0,04 0,48 0,0 0,48
Laimennettu
osakekohtai-
nen tulos, e
-0,19 0,0 -0,19 -0,04 0,0 -0,04 0,48 0,0 0,48
Oma pääoma/
osake, e
5,96 -0,20 6,16 6,21 -0,22 6,43
ROCE, % *) 12,4 0,4 12,0 10,5 0,5 10,0
ROE, % -0,8 0,2 -1,0 7,4 0,2 7,2

*) 12 kk:n liukuva keskiarvo
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Oikaistu
4-6/
2012
IAS 19
-oikaisut
Raportoitu
4-6/
2012
Oikaistu
1-6/
2012
IAS 19
-oikaisut
Raportoitu
1-6/
2012
Oikaistu
2012
IAS 19
-oikaisut
Raportoitu
2012
Nettotulos -22,3 0,1 -22,4 -3,5 0,2 -3,7 57,9 0,4 57,5
Muut laajan
tuloksen erät
Erät, joita ei
siirretä tulos-
aikutteisiksi
Etuuspohjaisten
eläkkeiden
uudelleen määrittä-
minen
-2,6 -2,6 -5,3 -5,3 -10,5 -10,5
Etuuspohjaisten
eläkkeiden
uudelleen
määrittämiseen
liittyvät verot
0,9 0,9 1,8 1,8 3,5 3,5
Erät, jotka
siirretään
myöhemmin
tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot 21,0 -0,1 21,1 8,7 8,7 -8,7 -8,7
Tulevien
rahavirtojen
suojaus
4,8 4,8 -4,0 -4,0 -19,3 -19,3
Tulevien
rahavirtojen
suojaukseen
liittyvät verot
-1,3 -1,3 1,0 1,0 5,0 5,0
Muut laajan
tuloksen erät
verojen jälkeen
22,8 -1,8 24,6 2,2 -3,5 5,7 -30,0 -7,0 -23,0
Laaja tulos 0,5 -1,7 2,2 -1,3 -3,3 2,0 27,9 -6,6 34,5
Laaja tulos-
laskelma:
Emoyhtiön
omistajille
0,5 -1,7 2,2 -1,3 -3,3 2,0 27,9 -6,6 34,5

KONSERNITASE

Oikaistu 30.6.
2012
IAS 19
-oikaisut
Raportoitu
30.6.
2012
Oikaistu
31.12.
2012
IAS 19
-oikaisut
Raportoitu
31.12.
2012
Varat
Liikearvo 298,1 298,1 289,1 289,1
Muut aineettomat hyödykkeet 213,1 213,1 211,4 211,4
Aineelliset hyödykkeet 158,5 158,5 162,9 162,9
Muut pitkäaikaiset varat 111,3 11,9 99,4 119,9 13,5 106,4
Vaihto-omaisuus 424,1 424,1 336,7 336,7
Saamiset 432,1 -5,2 437,3 607,8 -5,7 613,5
Rahavarat 216,7 216,7 142,5 142,5
Varat yhteensä 1 853,9 6,7 1 847,2 1 870,3 7,8 1 862,5
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma 702,1 -23,8 725,9 731,8 -27,1 758,9
Pitkäaikaiset korolliset velat 414,6 414,6 378,2 378,2
Muut pitkäaikaiset velat 63,2 40,2 23,0 79,8 45,4 34,4
Lyhytaikaiset korolliset velat 259,1 259,1 198,6 198,6
Muut lyhytaikaiset velat 385,0 -9,7 394,7 435,1 -10,5 445,6
Varaukset 29,9 29,9 46,8 46,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 853,9 6,7 1 847,2 1 870,3 7,8 1 862,5
Omavaraisuusaste, % 37,9 39,3 39,1 -1,6 40,7
Nettovelkaantumisaste, % 65 63 59 2 57

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Oikaistu
4-6/
2012
IAS 19
-oikaisut
Raportoitu
4-6/
2012
Oikaistu
1-6/
2012
IAS 19
-oikaisut
Raportoitu
1-6/
2012
Oikaistu
2012
IAS 19
-oikaisut
Raportoitu
2012
Liiketulos -19,3 0,5 -19,8 10,3 1,1 9,2 113,9 2,2 111,7
Poistot ja
muut
liiketoiminnan
rahavirran
oikaisut
10,3 -0,5 10,8 15,2 -1,1 16,3 61,1 -2,2 63,3
Käyttöpää-
oman muutos
-7,0 -7,0 82,4 82,4 -10,9 -10,9
Liiketoiminnan
rahavirta
ennen
rahoituseriä
ja veroja
-16,0 -16,0 107,9 107,9 164,1 164,1
Liiketoiminnan
nettorahavirta
-33,5 -33,5 77,1 77,1 112,6 112,6
Investointien
nettorahavirta
-10,7 -10,7 -23,9 -23,9 -40,8 -40,8
Nettorahavirta
investointien
jälkeen
(vapaa
rahavirta)
-44,2 -44,2 53,2 53,2 71,8 71,8
Rahoituksen
nettorahavirta
68,2 68,2 84,4 84,4 -7,2 -7,2
Rahavarat
1.4/1.1.
191,6 191,6 78,8 78,8 78,8 78,8
Muuntoero 1,1 1,1 0,3 0,3 -0,9 -0,9
Rahavarojen
muutos
24,0 24,0 137,6 137,6 64,6 64,6
Rahavarat
30.6./31.12.
216,7 216,7 216,7 216,7 142,5 142,5

Eläkevastuun uudelleen määrittäminen 30.6.2013
Konserni uudelleen määrittää eläkevastuunsa neljännesvuosittain käyttäen hyväksi vakuutusmatemaatikkojen laatimia herkkyysanalyysejä. Tällöin yhtiö arvioi tärkeimpien laskentatekijöiden kuten diskonttokoron tai inflaation markkinamuutoksia arvottaakseen eläkevastuun määrää. Olennaiset muutokset vastuussa kirjataan muihin laajan tuloslaskelman eriin.
10. OSTETUT LIIKETOIMINNOT
Amer Sports irtisanoi jakelusopimuksen entisen Israelin maahantuojansa Unisport Equipment (1997) Ltd:n (“Unisport”) kanssa ja osti yhtiöltä erikseen sovitut varat ja velat 28.6.2013. Hankitut varat olivat yhteensä 7,7 milj. euroa, josta aineettomat oikeudet (asiakasrekisteri, tilauskanta) muodostivat 4,2 milj. euroa. Unisportin omistajalle ei makseta rahallista korvausta.
Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.
Amer Sports Oyj
Hallitus

Share

RELATED NEWS