Amer Sports Oyj:n tilinpäätöstiedote 2012

Amer Sports Oyj
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
31.1.2013 klo 13.00

LOKA-JOULUKUU 2012

 • Liikevaihto oli 618,5 milj. euroa (556,9). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 8 %. Vahva kasvu tuli laaja-alaisesti eri liiketoiminta-alueilta.
 • Bruttokate oli 41,9 % (42,4 %). Laskuun vaikuttivat varastomäärien alasajo ja tuotannon leikkaukset erityisesti Talviurheiluvälineissä.
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 46,5 milj. euroa (46,3). Kertaluonteiset erät olivat
  -24,8 milj. euroa (0), ja ne liittyivät aiemmin julkistettuun tehostamisohjelmaan.
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,22 euroa (0,25). Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,25).
 • Nettorahavirta investointien jälkeen oli 96,7 milj. euroa (49,0). Rahavirtaa vahvisti pääasiassa käyttöpääoman lasku.

TAMMI-JOULUKUU 2012

 • Liikevaihto saavutti ennätystason ja oli 2 064,0 milj. euroa (1 880,8). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 5,1 %.
 • Bruttokate oli 43,6 % (43,5 %).
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 136,5 milj. euroa (135,5). Liikevoittomarginaali ilman kertaluonteisia eriä oli 6,6 % (7,2 %). Kertaluonteiset erät olivat -24,8 milj. euroa (0), ja ne liittyivät tammi-syyskuun 2012 osavuosikatsauksessa julkistettuun tehostamisohjelmaan.
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,65 euroa (0,71). Osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa (0,71).
 • Nettorahavirta investointien jälkeen oli 71,8 milj. euroa (-21,4).
 • Nettovelkaantumisaste oli 57 % (31.12.2011: 47 %). Nousu johtui hybridilainan takaisin lunastamisesta maaliskuussa 2012 (vaikutus nettovelkaantumisasteeseen 12 prosenttiyksikköä).
 • Amer Sportsin hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 0,35 euroa osakkeelta (0,33 euroa osakkeelta vuonna 2011).

NÄKYMÄT VUODELLE 2013
Amer Sports arvioi toimintaympäristön pysyvän haasteellisena vuonna 2013. Yhtiö jatkaa panostamista asusteiden ja jalkineiden kasvuun, kuluttajalähtöisiin tuotteisiin ja markkinointiin, myynnin ja jakelun laajentamiseen sekä toiminnan tehokkuuteen. Amer Sports arvioi vuoden 2013 liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuodesta 2012.

AVAINLUVUT

Milj. e

10-12/

2012

10-12/

2011

Muu-

tos %

Muu-

tos %*)

2012

2011

Muu-

tos %

Muu-

tos %*)

Liikevaihto

618,5

556,9

11

8

2 064,0

1 880,8

10

5

Bruttokate

258,9

235,9

10

7

900,6

817,4

10

6

Bruttokate-%

41,9

42,4

43,6

43,5

Liiketulos ilman

kertaluonteisia eriä

46,5

46,3

0

136,5

135,5

1

Liikevoittomarginaali

ilman kertaluonteisia eriä

7,5

8,3

6,6

7,2

Kertaluonteiset erät**)

-24,8

-24,8

Liiketulos, yhteensä

21,7

46,3

-53

111,7

135,5

-18

Liikevoittomarginaali

3,5

8,3

5,4

7,2

Rahoitustuotot ja -kulut

-9,5

-6,1

-29,9

-20,5

Tulos ennen veroja

12,2

40,2

81,8

115,0

Katsauskauden tulos

5,3

31,1

57,5

90,9

Tulos/osake, e

0,05

0,25

0,48

0,71

Nettorahavirta

investointien jälkeen

96,7

49,0

71,8

-21,4

Omavaraisuusaste, %

40,7

45,6

Nettovelkaantumisaste, %

57

47

Henkilöstö kauden

lopussa

7 186

7 061

2

Käytetty keskikurssi,

EUR/USD

1,28

1,39

*) Vertailukelpoisin valuutoin
**) Kertaluonteiset erät ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia. Yleisimmin kertaluonteiset erät ovat myyntivoittoja, poikkeuksellisia alaskirjauksia, uudelleenjärjestelyvarauksia ja rangaistusluonteisia maksuja. Kertaluonteiset erät eritellään, jos niillä on olennaista vaikutusta liiketulokseen.

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI TAKALA:
“Päätimme hyvän mutta erittäin haastavan vuoden 2012 vahvaan suoritukseen neljännellä vuosineljänneksellä. Jatkoimme kasvua, ja yhtiön liikevaihto ylitti vuonna 2012 ensimmäistä kertaa 2 miljardia euroa. Kasvua ja kehitystä tapahtui laajasti eri liiketoiminta-alueilla, keskeisillä maantieteellisillä markkina-alueilla, valituilla kehittyvillä markkinoilla sekä omassa vähittäismyynnissä ja verkkokaupassa.

Vuonna 2012 Talviurheiluvälineet-liiketoimintamme kärsi leudosta ja myöhään alkaneesta talvesta kaudella 2011/12. Vaikka myynti kohenikin neljännellä vuosineljänneksellä, liiketoiminta-alueen koko vuoden liikevaihto laski 8 %. Rohkaisevaa on, että myynnin laskusta huolimatta Talviurheiluvälineiden liiketoiminnan liikevoittomarginaali oli viiden prosentin tienoilla. Tämä on toiminnan tehostamiseen tähtäävän Focus-ohjelmamme ansiota.

Koko konsernin liikevaihto kasvoi tavoitteemme mukaisesti 5 %. Vapaa rahavirta parani huomattavasti, ja taserakenne on hyvä. Vaikka kannattavuus ei parantunut vuonna 2012, pienensimme leudon talven 2011/12 ja yleisen taloustilanteen vaikutuksia ja pidimme konsernin liikevoiton edeltäneen vuoden tasolla.

Tärkeää on myös, että emme tehneet kompromisseja yhtiön pitkän aikavälin kehityksen suhteen, vaan panostimme tulevaisuuden menestykseen jatkamalla investointeja strategiamme toteuttamiseen. Jatkuvaa toiminnan parantamistamme tukee aiemmin julkistamamme uudelleenjärjestelyohjelma, jota olemme nyt toteuttamassa ja jolla haetaan mittakaava- ja synergiaetuja sekä päällekkäisyyksien vähentämistä koko konsernissa.

Olemme parantaneet toimintaamme kolmena peräkkäisenä vuotena, mikä kertoo strategiamme toimivuudesta. Jatkamme luottavaisin mielin strategiamme toimeenpanoa.”

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Heikki Takala, puh. +358 9 7257 8210
CFO Jussi Siitonen, puh. +358 9 7257 8212
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Päivi Antola, puh. +358 9 7257 8233

PUHELINKONFERENSSI
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tänään klo 15.00 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon(09) 6937 9590, tunnuskoodi 2400691. Puhelinkonferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa www.amersports.com. Tallenne konferenssista on kuultavissa ja auki kirjoitettu teksti ladattavissa myöhemmin samassa www-osoitteessa. Tallenteen numero on (09) 2310 1650 ja koodi 2400691#.

Varsinainen yhtiökokous
Amer Sportsin varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 7.3.2013 klo 14.00 alkaen osoitteessa Mäkelänkatu 91, Helsinki. Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.30.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos
Amer Sportsin vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tulos julkistetaan torstaina 25.4.2013 noin klo 13.00.

LOKA-JOULUKUUN TULOS

LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS LOKA-JOULUKUUSSA 2012
Amer Sportsin liikevaihto loka-joulukuussa 2012 oli 618,5 milj. euroa (556,9). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 8 %. Kasvu tuli laaja-alaisesti erityisesti Fitness-liiketoiminta-alueelta (+17 %), Pallopeleistä (+13 %), Asusteista (+12 %), Jalkineista (+17 %) ja Urheiluinstrumenteista (+25 %).

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Milj. e

10-12/

2012

10-12/

2011

Muutos

%

Muutos

%*)

% liike-

vaihdosta

10-12/12

% liike-

vaihdosta

10-12/11

Talvi ja ulkoilu

402,8

375,0

7

5

65

67

Pallopelit

127,7

109,0

17

13

21

20

Fitness

88,0

72,9

21

17

14

13

Yhteensä

618,5

556,9

11

8

100

100

*) Vertailukelpoisin valuutoin

Liikevaihto markkina-alueittain

Milj. e

10-12/

2012

10-12/

2011

Muutos

%

Muutos

%*)

% liike-

vaihdosta

10-12/12

% liike-

vaihdosta

10-12/11

EMEA

305,3

273,8

12

10

50

49

Amerikka

224,8

205,4

9

5

36

37

Aasia

88,4

77,7

14

12

14

14

Yhteensä

618,5

556,9

11

8

100

100

*) Vertailukelpoisin valuutoin

Bruttokate oli 41,9 % (42,4 %). Laskuun vaikuttivat varastomäärien alasajo ja tuotannon leikkaukset erityisesti Talviurheiluvälineissä.

Konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 46,5 milj. euroa (46,3). Kertaluonteiset erät mukaan lukien konsernin liiketulos oli 21,7 milj. euroa (46,3). Kertaluonteiset erät liittyivät aiemmin julkistettuun tehostamisohjelmaan.

Myynnin kasvun vaikutus liiketulokseen oli noin 20 milj. euroa. Bruttokate vaikutti liiketulokseen noin -3 milj. euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat noin 14 milj. euroa. Liiketoiminnan muiden tuottojen ja kulujen sekä valuuttojen vaikutus liiketulokseen oli noin -3 milj. euroa.

Liiketulos liiketoimintasegmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä

Milj. e

10-12/

2012

10-12/

2011

Muutos

%

Talvi ja ulkoilu

41,7

45,0

-7

Pallopelit

1,0

-0,7

Fitness

7,9

4,5

76

Konsernihallinto*)

-4,1

-2,5

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä

46,5

46,3

0

Kertaluonteiset erät

-24,8

Liiketulos yhteensä

21,7

46,3

-53

*) Konsernihallinnon segmenttiin kuuluvat konsernin hallinto, palvelukeskus, liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sekä osakeperusteisten kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset. Neljännellä neljänneksellä segmentin liiketappio kasvoi 1,6 milj. euroa, mihin vaikuttivat liiketoiminnan operatiivisten kulujen nousu 0,1 milj. eurolla ja osakeperusteisten kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset -1,5 milj. eurolla.

Nettorahoituskulut olivat 9,5 milj. euroa (6,1). Niihin sisältyi nettokorkokuluja 4,8 milj. euroa (5,9) ja realisoitumattomia nettokurssitappioita 0,8 milj. euroa (0,0). Muut rahoituskulut olivat 3,9 milj. euroa (0,2). Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,25). Ilman kertaluonteisia eriä osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,25).

TULOS 2012

Amer Sportsin vuosi 2012 oli hyvä, vaikka taloudellinen tilanne oli haastava erityisesti Euroopassa. Lisäksi Talviurheiluvälineisiin vaikutti myöhäinen ja leuto talvikausi 2011/12.

Amer Sports saavutti ennätysmyynnin vuonna 2012, ja kasvu oli laaja-alaista. Liiketoiminnoista Asusteiden, Jalkineiden, Pyöräilyn, Urheiluinstrumenttien ja Joukkueurheilun myynnit olivat ennätystasolla. Maantieteellisesti EMEA:n ja Aasian myynnit olivat kaikkien aikojen korkeimmat, kuten myös omassa vähittäismyynnissä ja verkkokaupassa. Lisäksi Fitness ja Yksilöpallolajit (aikaisemmat Mailapelit ja Golf) kehittyivät hyvin.

LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS 2012
Amer Sportsin liikevaihto 2012 oli 2 064,0 milj. euroa (2011: 1 880,8). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 5 %. Kasvua vauhdittivat erityisesti Asusteet, kasvua 23 %, Urheiluinstrumentit, kasvua 12 %, Fitness, kasvua 10 %, ja Jalkineet, kasvua 7 %. Yksilöpallolajien 7 %:n kasvua vauhditti pääasiassa tennis. Konsernin taloudellisena tavoitteena on 5 %:n orgaaninen valuuttaneutraali vuosikasvu.

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Milj. e

2012

2011

Muutos

%

Muutos

%*)

% liike-

vaihdosta

2012

% liike-

vaihdosta

2011

Talvi ja ulkoilu

1 221,2

1 137,6

7

4

59

61

Pallopelit

569,7

511,0

11

5

28

27

Fitness

273,1

232,2

18

10

13

12

Yhteensä

2 064,0

1 880,8

10

5

100

100

*) Vertailukelpoisin valuutoin

Liikevaihto markkina-alueittain

Milj. e

2012

2011

Muutos

%

Muutos

%*)

% liike-

vaihdosta

2012

% liike-

vaihdosta

2011

EMEA

962,7

917,6

5

4

47

49

Amerikka

834,1

742,1

12

5

40

39

Aasia

267,2

221,1

21

14

13

12

Yhteensä

2 064,0

1 880,8

10

5

100

100

*) Vertailukelpoisin valuutoin

Bruttokate oli 43,6 % (43,5 %).

Konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 136,5 milj. euroa (135,5). Kertaluonteiset erät mukaan lukien konsernin liiketulos oli 111,7 milj. euroa (135,5). Kertaluonteiset erät liittyivät tammi-syyskuun 2012 osavuosikatsauksessa julkistettuun tehostamisohjelmaan.

Vertailukelpoisin valuutoin myynnin kasvun vaikutus liiketulokseen oli noin 44 milj. euroa ja bruttokatteiden kasvun vaikutus noin 5 milj. euroa. Liiketoiminnan muiden tuottojen ja kulujen sekä valuuttojen vaikutus liiketulokseen oli noin 5 milj. euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat noin 53 milj. euroa. Liiketoiminnan kuluja kasvattivat investoinnit tulevaisuuden kasvuun, painopistealueina asusteet ja jalkineet, myynnin kattavuus, kehittyvät markkinat ja oma vähittäismyynti. Liiketoiminnan kulut olivat 37 % liikevaihdosta (37 %).

Liikevoittomarginaali ilman kertaluonteisia eriä oli 6,6 % (7,2 %). Konsernin pitkän aikavälin tavoitteena on, että liiketulos on vähintään 10 % liikevaihdosta.

Liiketulos liiketoimintasegmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä

Milj. e

2012

2011

Muutos

%

Talvi ja ulkoilu

113,8

118,5

-4

Pallopelit

28,0

25,0

12

Fitness

17,0

10,3

65

Konsernihallinto*)

-22,3

-18,3

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä

136,5

135,5

1

Kertaluonteiset erät

-24,8

Liiketulos yhteensä

111,7

135,5

-18

*) Konsernihallinnon segmenttiin kuuluvat konsernin hallinto, palvelukeskus, liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sekä osakeperusteisten kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset. Vuonna 2012 segmentin liiketappio kasvoi 4,0 milj. euroa, mihin vaikuttivat liiketoiminnan operatiivisten kulujen kasvu 1,9 milj. eurolla ja osakeperusteisten kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset -2,1 milj. eurolla.

Nettorahoituskulut olivat 29,9 milj. euroa (20,5). Niihin sisältyi nettokorkokuluja 23,4 milj. euroa (19,9). Kurssitappiot olivat 1,2 milj. euroa (voittoja 0,7). Muut rahoituskulut olivat 5,3 milj. euroa (1,3). Tulos ennen veroja oli 81,8 milj. euroa (115,0) ja verot -24,3 milj. euroa (-24,1). Veroprosentti oli 30 % johtuen kertaluonteisista aikaisempia verovuosia koskeneista oikaisuista. Ilman näitä kertaluonteisia oikaisuja normaalin toiminnan veroprosentti oli 25 %. Osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa (0,71). Ilman kertaluonteisia eriä osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (0,71).

ANNETUT NÄKYMÄT VUODELLE 2012
Vuoden 2011 tilinpäätöksessään Amer Sports arvioi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin vuodesta 2011.

Näkyvyyden paraneminen mahdollisti näkymien tarkentamisen tammi-kesäkuun osavuosikatsauksessa, jossa yhtiö arvioi koko vuoden liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin vuodesta 2011 linjassa konsernin 5 %:n vuosikasvutavoitteen kanssa ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan noin vuoden 2011 tasolla.

RAHOITUSTILANNE JA RAHAVIRTOJEN KEHITYS
Vuonna 2012 nettorahavirta investointien jälkeen (vapaa rahavirta) oli 71,8 milj. euroa (-21,4). Vuoden 2011 lopusta varastot pienenivät 15,0 milj. euroa. Saatavat kasvoivat 24,6 milj. euroa. Amer Sportsin pitkäaikaisena taloudellisena tavoitteena on, että vuotuinen vapaa rahavirta on yhtä suuri kuin nettotulos. Vuonna 2012 vapaa rahavirta oli 93 % nettotuloksesta ilman kertaluonteisia eriä.

Vuoden 2012 lopussa konsernin nettovelka oli 434,3 milj. euroa (391,6). Kasvu johtui 60,0 milj. euron hybridilainan takaisin lunastamisesta ja sen 7,2 milj. euron (7,2) koroista, mitä tasoitti vahva vapaa rahavirta. Hybridilaina (oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina) laskettiin liikkeelle 12.3.2009 ja lunastettiin takaisin 12.3.2012. Hybridilainaa ja sen korkoja käsiteltiin omana pääomana Amer Sportsin tilinpäätöksessä. Amer Sportsin taserakennetta koskevana pitkäaikaisena taloudellisena tavoitteena on, että vuoden lopun nettovelka/käyttökate (EBITDA) -suhdeluku on korkeintaan 3. Vuoden 2012 lopussa suhdeluku oli 2,5 ilman kertaluonteisia eriä (2,3).

Korolliset velat olivat yhteensä 576,8 milj. euroa (470,4). Velat koostuivat lyhytaikaisesta velasta 198,6 milj. euroa ja pitkäaikaisesta velasta 378,2 milj. euroa. Konsernin korollisten velkojen keskimääräinen korko oli 3,6 % (3,6 %).

Lyhytaikainen velka sisältää pääasiassa pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä 42,3 milj. euroa (23,4) ja yritystodistuksia 151,6 milj. euroa (194,2), joita Amer Sports on laskenut liikkeeseen Suomen markkinoille kausivaihtelusta johtuvan käyttöpääomatarpeen rahoittamiseksi. Yritystodistusohjelman kokonaislaajuus on 500 milj. euroa.

Rahat ja pankkisaamiset olivat 142,5 milj. euroa (78,8).

Vuonna 2011 otettu syndikoitu luotto koostuu 200 milj. euron sitovasta luottolimiitistä. Kesäkuussa 2012 Amer Sports allekirjoitti viisivuotisen 40 milj. euron sitovan luottolimiitin Pohjola Pankin kanssa. Katsauskauden lopussa Amer Sports ei ollut käyttänyt kumpaakaan sitovaa luottolimiittiään. Luottolimiittejä käytetään yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Maaliskuussa 2012 Amer Sports laski liikkeeseen kaksi euromääräistä joukkovelkakirjalainaa. Pääomamäärältään yhteensä 150 milj. euron määräisten lainojen ehdot olivat seuraavat: 50 milj. euron laina vaihtuvalla korolla, laina erääntyy 6.3.2014; ja 100 milj. euron laina kiinteällä 4,125 %:n korolla, laina erääntyy 15.3.2016. Joukkovelkakirjat otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 27.7.2012. Huhtikuussa 2012 Amer Sports allekirjoitti Unicredit Bank Austria AG:n kanssa kolmivuotisen 20 milj. euron pitkäaikaisen lainan. Joukkovelkakirjalainoista sekä pitkäaikaisesta pankkilainasta saadut varat on käytetty lainojen takaisinmaksuun ja yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 40,7 % (45,6 %) ja nettovelkaantumisaste 57 % (47 %). Hybridilainan lunastamisen vaikutus omavaraisuusasteeseen oli 3,3 prosenttiyksikköä alentava ja nettovelkaantumisasteeseen 12 prosenttiyksikköä nostava.

Konsernin merkittävimmän transaktioriskin muodostaa Yhdysvaltain dollari. Amer Sports on dollarin netto-ostaja, koska Aasian hankintatoiminta on Yhdysvaltain dollarimääräistä. Seuraavien 12 kuukauden nettovaluuttavirran euron ja Yhdysvaltain dollarin välillä odotetaan olevan 308 milj. dollaria. Euron heikkeneminen suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa siten negatiivisesti yhtiön liiketulokseen, mutta suojaukset hidastavat vaikutusta.

Amer Sportsin suojauspolitiikka kattaa transaktioriskin 12-18 kuukaudeksi eteenpäin. Liiketoiminta-alueesta ja sen luonteesta riippuen suojausasteet ovat 80-120 % tai 30-70 %. Talvi ja ulkoilu -liiketoimintasegmenttiin sovelletaan pidempää suojausaikaa ja korkeampaa suojausastetta. Vuoden 2012 lopussa konserni on suojannut 80 % vuoden 2013 euron ja Yhdysvaltain dollarin välisestä nettorahavirrastaan kurssilla 1,30. Tämä kattaa yli 86 % kevät-/kesäkauden 2013 ja yli 60 % syys-/talvikauden 2013 Yhdysvaltain dollarimääräisistä ostoista Asusteissa ja Jalkineissa, joissa euron ja dollarin välinen kurssiriski on suurin.

Koska Amer Sportsin konsernitilinpäätös on esitetty euroina, Amer Sportsiin kohdistuu muuntoeroriski, kun valuuttamääräinen tulos käännetään euroiksi. Transaktio- ja liiketuloksen muuntoeroriskien yhteisvaikutuksen huomioiden Amer Sports on Yhdysvaltain dollarin netto-ostaja. Kaikkien muiden valuuttojen kohdalla yhtiö on nettomyyjä. Tärkeimmät valuutat Yhdysvaltain dollarin jälkeen ovat Kanadan dollari, Sveitsin frangi, Iso-Britannian punta ja Japanin jeni, joiden nettovaluuttavirta vaihtelee 35 milj. eurosta 60 milj. euroon.

Tarkemmin konsernin taloudellisia riskejä ja niiden hallintaa on selostettu tilinpäätöksen liitetiedoissa.

INVESTOINNIT
Konsernin investoinnit olivat 49,2 milj. euroa (51,4). Poistot olivat 40,2 milj. euroa (35,8). Vuonna 2013 investointien arvioidaan olevan vuoden 2012 tasolla.

Yritysostojen kassavirta oli -3,7 milj. euroa (-6,5) ja yritysmyyntien kassavirta 1,1 milj. euroa (5,3).

TUOTEKEHITYS
Amer Sports painottaa strategiassaan kuluttajakeskeistä tuotekehitystä. Jatkuvan tuotekehitystoiminnan avulla Amer Sports pyrkii kehittämään uusia ja parempia urheilutuotteita, jotka kiinnostavat kuluttajia ja kaupan alan asiakkaita.

Konsernilla on eri puolilla maailmaa seitsemän tuotekehitys- ja designkeskusta, jotka palvelevat eri liiketoiminta-alueita ja tekevät yhä enemmän yhteistyötä eri yksiköiden kesken. Tuotekehityskulut vuonna 2012 olivat yhteensä 72,2 milj. euroa eli 9,3 % liiketoiminnan kuluista (2011: 64,2 milj. euroa, 9,2 % liiketoiminnan kuluista; 2010: 57,4 milj. euroa, 8,8 % liiketoiminnan kuluista). Talvi ja ulkoilu -liiketoiminnan osuus tuotekehityskuluista oli 66 %, Pallopelien 12 % ja Fitnessin 22 %.

Vuoden lopussa yhtiön tuotekehitystoiminnoissa työskenteli 647 henkilöä (583) eli noin 9 % (8 %) Amer Sportsin henkilöstön kokonaismäärästä.

MYYNTI JA MARKKINOINTI
Amer Sports myy tuotteitaan kaupan alan asiakkaille (mukaan lukien urheiluvälineketjut, erikoisliikkeet, tavaratalot, kuntosalit ja jakeluportaan edustajat) sekä myös suoraan kuluttajille brändimyymälöissä, tehtaanmyymälöissä ja verkkokaupassa.

Amer Sportsin strategisiin painopistealueisiin kuuluvat kuluttajakeskeisyys ja kuluttajatarpeiden ymmärtäminen sekä myynnin ja jakelun vahvistaminen.

Kuluttajakeskeisyyden lisäämiseksi Amer Sports vahvisti vuonna 2012 alueellisia kuluttajamarkkinointitoimintojaan, jotka kattavat nyt Pohjois-, Keski- ja Etelä-Euroopan lisäksi Venäjän, Aasian ja Amerikan. Nämä toiminnot vastaavat alueellisten kuluttajatarpeiden ymmärtämisen parantamisesta. Lisäksi ne toteuttavat brändien markkinointiohjelmia kaupalle, myymälöissä ja digitaalisissa kanavissa sekä urheilumarkkinointia.

Jakelua vahvistettiin uusilla myyntihenkilöillä panostaen erityisesti asusteiden ja jalkineiden erityisosaamiseen. Samankaltainen strategia toteutettiin Fitness-liiketoiminnassa. Näiden toimenpiteiden seurauksena kyseisten tuotteiden jakelu kasvoi merkittävästi vaikuttaen positiivisesti liikevaihtoon.

Jakelua vahvistettiin edelleen shop-in-shopeja lisäämällä ja parantamalla tuotteiden esillepanoa myymälöissä, mikä vahvistaa Amer Sportsin brändien asemaa ja näkyvyyttä markkinoilla ja tarjoaa kuluttajille entistä houkuttelevamman tuotetarjonnan. Laajentuvilla markkinoilla Venäjällä, Kiinassa ja Latinalaisessa Amerikassa kasvu oli keskimäärin 19 %, ja vuonna 2012 näiden markkinoiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 8 % (7 %).

Vuoden 2012 lopussa Amer Sportsilla oli 201 brändimyymälää (172). Suurinta osaa myymälöistä hoitavat paikalliset itsenäiset kumppanit. Vuonna 2012 Amer Sports vahvisti verkkomyyntiään, ja vuoden lopussa verkkokauppoja oli 23 (14). Salomonin, Suunnon ja Arc’teryxin tuotteita on verkkomyynnissä valituissa maissa.

Vuonna 2012 myynnin ja jakelun kulut olivat 305,1 milj. euroa (267,5) eli 15 % liikevaihdosta (14 %). Kulujen kasvusta 18 milj. euroa johtui strategisista investoinneista jakeluun (maantieteellinen laajentuminen ja oma vähittäiskauppa), kun taas 8 milj. euroa oli seurausta myynnin kasvusta (vertailukelpoisin valuutoin).

Markkinointikulut vuonna 2012 olivat 222,7 milj. euroa (208,4) eli 11 % liikevaihdosta (11 %).

Amer Sportsin myyntiverkosto kattoi 33 maata 31.12.2012. Myynti- ja jakelutoiminnassa työskenteli 2 664 henkilöä (2 454) eli noin 37 % (35 %) Amer Sportsin henkilöstön kokonaismäärästä. Markkinoinnissa työskenteli 613 henkilöä (560).

TOIMITUSKETJUN HALLINTA
Luotettava, tehokas ja oikea-aikainen toimitusketjun hallinta on tärkeä osa Amer Sportsin strategiaa. Vuonna 2012 painopistealueena oli käyttöpääoman parantaminen ja monimutkaisuuden vähentäminen.

Toiminnan tehostamiseksi ja kustannussäästöjen saavuttamiseksi Amer Sports tarkastelee jatkuvasti tuotannon ja hankinnan strategiaansa sekä yhtiön maailmanlaajuisen tuotannon ja hankintatoiminnan rakennetta. Noin 30 % Amer Sportsin tuotannon arvosta on Kiinassa, 25 % muualla Aasiassa, 30 % EMEA-alueella ja 15 % Amerikassa.

Amer Sports valmistaa noin 30 % tuotteistaan itse, ja noin 10 % valmistaa osittain ulkoistetut alihankkijat. Amer Sportsin tuotannon kokonaisarvosta noin 60 % on ulkoistettu. Tähän sisältyy kaikkien mailapeli- ja golftuotteiden, useimpien joukkueurheilutuotteiden sekä useimpien asusteiden ja jalkineiden valmistus. Myös talviurheiluvälineiden, pyöräilyn, urheiluinstrumenttien ja kuntosalivälineiden joidenkin tuotteiden ja komponenttien valmistus on ulkoistettu.

Amer Sportsin tärkeimmät omat tuotantolaitokset sijaitsevat Itävallassa, Bulgariassa, Ranskassa, Suomessa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa.

HENKILÖSTÖ
Vuonna 2012 Amer Sportsin organisaatiorakennetta kehitettiin linjassa konsernin strategian kanssa. Osaamista kehitettiin erityisesti myynnissä ja jakelussa sekä kasvukategorioissa. Amer Sports panosti tehokkaaseen resurssien hallintaan liiketoimintatarpeiden mukaisesti. Henkilöstöön liittyviä mittareita luotiin tukemaan sisäistä kiertoa ja resurssien allokointia.

31.12.2012 konsernin henkilöstömäärä oli 7 186 (31.12.2011: 7 061, 31.12.2010: 6 645). Lisäys muodostui pääasiassa myynti- ja jakeluhenkilöstöstä. Konsernihallinnon ja palvelukeskuksen henkilöstön määrä nousi johtuen EMEA-alueelle perustetusta taloushallinnon palvelukeskuksesta, joka tuo synergia- ja mittakaavahyötyjä. Konsernin palveluksessa oli vuonna 2012 keskimäärin 7 209 henkilöä (2011: 6 921; 2010: 6 545). Vuoden 2012 lopussa Amer Sportsin työntekijöistä oli miehiä 63 % (2011: 62 %; 2010: 62 %) ja naisia 37 % (2011: 38 %; 2010: 38 %).

Palkkoja, palkkioita ja muita niihin liittyviä kuluja maksettiin vuonna 2011 yhteensä 400,2 milj. euroa (2011: 358,7; 2010: 336,4). Amer Sportsin palkitsemisjärjestelmä palkitsee hyvästä suorituksesta, ja siinä korostetaan tiimin ja yksilön osuutta. Peruspalkkaa täydennetään suorituspohjaisilla bonusohjelmilla ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmillä.

31.12.2012

31.12.2011

Muutos %

Talvi ja ulkoilu

4 639

4 590

1

Pallopelit

1 592

1 631

-2

Fitness

821

749

10

Konsernihallinto ja palvelukeskus

134

91

47

Yhteensä

7 186

7 061

2

31.12.2012

31.12.2011

Muutos %

EMEA

4 135

4 185

-1

Amerikka

2 366

2 312

2

Aasia

685

564

21

Yhteensä

7 186

7 061

2

31.12.2012

31.12.2011

Muutos %

Tuotanto ja hankinta

2 349

2 588

-9

Myynti ja jakelu

2 664

2 454

9

Tukitoiminnot/palvelukeskus

913

876

4

Tutkimus ja tuotekehitys

647

583

11

Markkinointi

613

560

9

Yhteensä

7 186

7 061

2

YRITYSVASTUU
Amer Sports toteuttaa liiketoimintasuunnitelmaansa eettisesti, yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti vastuullisella tavalla ja varmistaa, että sen tuotteet ovat innovatiivisia ja turvallisia ja että ne ovat valmistettu turvallisessa ja terveessä työympäristössä. Yhtiö on sitoutunut toimintojensa jatkuvaan parantamiseen.

Amer Sportsin ydinajatus liiketoiminnassaan on kannustaa ihmisiä liikkumaan enemmän ja elämään terveellisesti. Amer Sportsin tuotteiden avulla yhtiö haluaa auttaa ihmisiä pysymään terveinä läpi elämänsä.

Amer Sports on sitoutunut noudattamaan yhteiskunnallisesti vastuullisia työ- ja työympäristökäytäntöjä. Amer Sports myös olettaa alihankkijoidensa kunnioittavan ihmisoikeuksia kansainvälisesti tunnustettujen yhteiskunnallisten ja eettisten standardien mukaisesti, mukaan lukien Kansainvälisen työjärjestön ILO:n standardit sekä YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus. Amer Sports on sitoutunut toimimaan yhtiön toimintaperiaatteiden ja eettisten ohjeiden mukaisesti. Amer Sportsin yhteiskunnallisten periaatteiden noudattamisohjeissa määritellään, miten yhtiö toteuttaa alihankkijoidensa valvontaohjelmaa. Amer Sports tarjoaa koulutusta auttaakseen varmistamaan, että nämä standardit saavutetaan. Se myös valvoo aktiivisesti alihankkijoidensa toimintaa. Amer Sports on sitoutunut parantamaan alihankintayhtiöidensä työolosuhteita yhteistyössä alihankkijayhtiöidensä kanssa.

Amer Sportsin Hong Kongissa sijaitsevassa hankintatoimistossa varmistetaan, että alihankkijat noudattavat Amer Sportsin eettisen toiminnan standardeja. Amer Sports tilaa kolmannelta osapuolelta auditointeja, jotka auttavat alihankintakumppaneita noudattamaan alan standardeja ja määräyksiä sekä täyttämään Amer Sportsin odotukset terveyden, turvallisuuden, yhteiskuntavastuun ja ympäristön suhteen.

Amer Sports on sitoutunut pienentämään toimintojensa ympäristövaikutusta noudattamalla toimintatapoja, jotka ovat sekä vastuullisia että taloudellisesti järkeviä. Vuonna 2012 Amer Sports osallistui Carbon Disclosure Project (CDP) -hankkeeseen ja sijoittui kansainvälisessä tarkastelussa keskitasolle (2011: keskitaso).

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

TALVI JA ULKOILU

Milj. e

10-12/

2012

10-12/

2011

Muutos

%

Muutos

%*)

2012

2011

Muutos

%

Muutos

%*)

Liikevaihto

Talviurheiluvälineet

203,2

205,0

-1

-3

425,0

448,4

-5

-8

Jalkineet

60,7

51,0

19

17

314,4

287,7

9

7

Asusteet

77,0

65,8

17

12

248,6

191,6

30

23

Pyöräily

31,8

29,5

8

7

129,0

120,5

7

5

Urheiluinstrumentit

30,1

23,7

27

25

104,2

89,4

17

12

Liikevaihto yhteensä

402,8

375,0

7

5

1 221,2

1 137,6

7

4

Liiketulos ilman

kertaluonteisia eriä

41,7

45,0

-7

113,8

118,5

-4

Liikevoitto-

marginaali ilman

kertaluonteisia eriä

10,4

12,0

9,3

10,4

Kertaluonteiset erät

18,4

18,4

Liiketulos yhteensä

23,3

45,0

-48

95,4

118,5

-19

Henkilöstö kauden

lopussa

4 639

4 590

1

*) Vertailukelpoisin valuutoin

Vuonna 2012 Talvi ja ulkoilu -segmentin liikevaihto oli 1 221,2 milj. euroa (1 137,6). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 4 %. Erityisesti Asusteiden (+23 %) ja Urheiluinstrumenttien (+12 %) liikevaihdot kasvoivat, mutta kasvua tuki myös Jalkineiden (+7 %) ja Pyöräilyn (5 %) liikevaihdon nousu. EMEA-alueella, joka on Talvi ja ulkoilu -segmentin suurin maantieteellinen alue, liikevaihto kasvoi 2 %:lla, Amerikassa 6 %:lla ja Aasiassa 12 %:lla (vertailukelpoisin valuutoin).

Loka-joulukuussa Talvi ja ulkoilu -segmentin liikevaihto oli 402,8 milj. euroa (375,0). Liikevaihto nousi vertailukelpoisin valuutoin 5 %. Kasvu jatkui hyvänä Urheiluinstrumenteissa, missä kasvua oli 25 %. Jalkineiden liikevaihto kasvoi 17 %, Asusteiden 12 % ja Pyöräilyn 7 %. Talviurheiluvälineiden liikevaihto laski vertailukelpoisin valuutoin 3 %. Aiemmin julkistettua ennakkotilauksien 13 % vähentymistä tasoitti osittain suurempi kauden aikaisten tilausten määrä verrattuna loka-joulukuuhun 2011.

Milj. e

10-12/

2012

10-12/

2011

Muutos

%

Muutos

%*)

2012

2011

Muutos

%

Muutos

%*)

EMEA

265,8

241,9

10

8

774,4

751,3

3

2

Amerikka

79,0

77,9

1

-4

289,5

253,4

14

6

Aasia

58,0

55,2

5

4

157,3

132,9

18

12

Yhteensä

402,8

375,0

7

5

1 221,2

1 137,6

7

4

*) Vertailukelpoisin valuutoin

Vuoden 2012 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 113,8 milj. euroa (118,5). Myynnin kasvun vaikutus liiketuloksen kasvuun oli noin 24 milj. euroa ja bruttokatteiden kasvun vaikutus noin 6 milj. euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat noin 40 milj. eurolla myynti- ja jakelukustannusten kasvun vuoksi. Liiketoiminnan muiden tuottojen ja kulujen sekä valuuttojen vaikutus liiketulokseen oli noin 5 milj. euroa.

Loka-joulukuussa liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 41,7 milj. euroa (45,0). Myynnin kasvun vaikutus liiketuloksen kasvuun oli noin 8 milj. euroa ja bruttokatteiden laskun vaikutus noin -4 milj. euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat noin 5 milj. eurolla. Liiketoiminnan muiden tuottojen ja kulujen sekä valuuttojen vaikutus liiketulokseen oli noin -2 milj. euroa.

Talviurheiluvälineet
Vuonna 2012 Talviurheiluvälineiden liikevaihto oli 425,0 milj. euroa (448,4). Liikevaihto laski vertailukelpoisin valuutoin 8 %. Lasku johtui myöhään alkaneesta ja leudosta talvesta 2011/12. Tuoteryhmät olivat lasketteluvälineet (71 % liikevaihdosta), maastohiihtovälineet (14 % liikevaihdosta), lumilautailuvälineet (9 % liikevaihdosta) ja suojavarusteet (6 % liikevaihdosta). Lasketteluvälineiden liikevaihto laski vertailukelpoisin valuutoin 7 %, maastohiihtovälineiden 17 % ja lumilautailuvälineiden 13 %. Suojavarusteiden liikevaihto kasvoi 17 %.

Vuonna 2012 Talviurheiluvälineiden liikevaihdosta 65 % tuli EMEA-alueelta, 20 % Amerikasta ja 15 % Aasiasta. Liikevaihto laski EMEA-alueella 8 % ja Amerikassa 16 % vertailukelpoisin valuutoin. Liikevaihto kasvoi Aasiassa 5 %.

Vuonna 2010 aloitetussa toiminnan tehostamisohjelma Focuksessa jatkettiin asiakaspalvelun parantamista ja joustavuuden lisäämistä toimitusaikoja lyhentämällä. Myös raaka-aineiden määrän vähentämistä jatkettiin kuten myös tuotevalikoiman standardointia varastoyksiköitä vähentämällä.

Loka-joulukuussa Talviurheiluvälineiden liikevaihto oli 203,2 milj. euroa (205,0). Liikevaihto laski vertailukelpoisin valuutoin 3 %. Kauden aikaisten tilausten määrä kasvoi merkittävästi verrattuna neljänteen neljännekseen vuonna 2011.

Jalkineet
Vuonna 2012 Jalkineiden liikevaihto oli 314,4 milj. euroa (287,7). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 7 %. Kaikki tuotesegmentit kasvoivat. EMEA muodosti 77 % myynnistä, Amerikka 18 % ja Aasia 5 %. Liikevaihto kasvoi EMEA-alueella 3 %, Amerikassa 21 % ja Aasiassa 13 % vertailukelpoisin valuutoin. Asiakkaat olivat varovaisia ja pienensivät varastojaan Euroopassa.

Loka-joulukuussa Jalkineiden liikevaihto oli 60,7 milj. euroa (51,0). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 17 %. Myynti Venäjällä, Amerikassa ja Aasiassa kasvoi edelleen.

Asusteet
Vuonna 2012 Asusteiden liikevaihto oli 248,6 milj. euroa (191,6). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 23 %, ja kasvu tuli molemmista pääbrändeistä, Salomonista ja Arc’teryxistä. EMEA muodosti 48 % myynnistä, Amerikka 40 % ja Aasia 12 %. Liikevaihto kasvoi Amerikassa 26 %, EMEA-alueella 22 % ja Aasiassa 19 % vertailukelpoisin valuutoin.

Loka-joulukuussa Asusteiden liikevaihto oli 77,0 milj. euroa (65,8). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 12 %.

Pyöräily
Vuonna 2012 Pyöräilyn liikevaihto oli 129,0 milj. euroa (120,5). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 5 %. Pyöräilyvälineet (vanteet, kiekot ja renkaat) muodostivat 81 % liikevaihdosta ja pyöräilyasusteet, kypärät ja jalkineet 19 %. Pyöräilyvälineiden liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 3 %. Pyöräilyasusteiden, kypärien ja jalkineiden liikevaihto kasvoi 18 % vertailukelpoisin valuutoin.

Kasvua tukivat maat, joissa Mavic otti jakelun oman myyntiorganisaationsa hoidettavaksi aiemmin käytettyjen kolmansien osapuolien jakelun käytön sijaan. Pyöräilyn liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: EMEA 67 %, Amerikka 17 % ja Aasia 16 %. Liikevaihto kasvoi EMEA-alueella 6 % ja Aasiassa 4 % vertailukelpoisin valuutoin. Amerikassa liikevaihto oli edeltäneen vuoden tasolla.

Loka-joulukuussa Pyöräilyn liikevaihto oli 31,8 milj. euroa (29,5). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 7 %.

Urheiluinstrumentit
Vuonna 2012 Urheiluinstrumenttien liikevaihto oli 104,2 milj. euroa (89,4). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 12 %. Kasvua tuki vahvistettu jakelu ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä markkinoille tuodun GPS-rannetietokoneen hyvä myynti.

Suurimmat tuoteryhmät olivat Outdoor- ja kuntoilutuotteet (74 % liikevaihdosta) sekä sukellusinstrumentit (19 % liikevaihdosta). Outdoor- ja kuntoilutuotteiden myynti kasvoi 25 % ja sukellusinstrumenttien 4 %.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: EMEA 47 %, Aasia 27 % ja Amerikka 26 %. Liikevaihto kasvoi Aasiassa 31 %, Amerikassa 9 % ja EMEA-alueella 5 % vertailukelpoisin valuutoin.

Loka-joulukuussa Urheiluinstrumenttien liikevaihto oli 30,1 milj. euroa (23,7). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 25 %.

PALLOPELIT

Milj. e

10-12/

2012

10-12/

2011

Muutos

%

Muutos

%*)

2012

2011

Muutos

%

Muutos

%*)

Liikevaihto

Yksilöpallolajit**)

61,8

51,9

19

16

318,8

283,0

13

7

Joukkueurheilu

65,9

57,1

15

11

250,9

228,0

10

3

Liikevaihto yhteensä

127,7

109,0

17

13

569,7

511,0

11

5

Liiketulos ilman

kertaluonteisia eriä

1,0

-0,7

28,0

25,0

12

Liikevoittomarginaali

ilman kertaluonteisia

eriä

0,8

4,9

4,9

Kertaluonteiset erät

5,5

5,5

Liiketulos yhteensä

-4,5

-0,7

22,5

25,0

-10

Henkilöstö kauden

lopussa

1 592

1 631

-2

*) Vertailukelpoisin valuutoin
**) Aiemmin Mailapelit ja Golf

Vuonna 2012 Pallopelien liikevaihto oli 569,7 milj. euroa (511,0). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 5 %. Molemmat liiketoiminta-alueet kasvoivat. Amerikassa, joka on Pallopelit-segmentin suurin maantieteellinen alue, liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 4 %, Aasiassa 13 % ja EMEA-alueella 2 %.

Loka-joulukuussa Pallopelien liikevaihto oli 127,7 milj. euroa (109,0). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 13 % sekä Yksilöpallolajien (+16 %) että Joukkueurheilun (+11 %) vahvan kasvun ansiosta.

Milj. e

10-12/

2012

10-12/

2011

Muutos

%

Muutos

%*)

2012

2011

Muutos

%

Muutos

%*)

EMEA

18,5

17,2

8

8

118,0

113,4

4

2

Amerikka

89,7

75,1

19

15

370,1

331,0

12

4

Aasia

19,5

16,7

17

13

81,6

66,6

23

13

Yhteensä

127,7

109,0

17

13

569,7

511,0

11

5

*) Vertailukelpoisin valuutoin

Vuoden 2012 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 28,0 milj. euroa (25,0). Myynnin kasvun vaikutus liiketuloksen kasvuun oli noin 11 milj. euroa ja bruttokatteiden laskun vaikutus noin
-1 milj. euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat noin 7 milj. eurolla myynti- ja jakelukustannusten kasvun vuoksi (vertailukelpoisin valuutoin).

Loka-joulukuussa liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,0 milj. euroa (-0,7). Liiketulosta paransi myynnin vahva kasvu.

Yksilöpallolajit (aiemmin Mailapelit ja Golf)
Vuonna 2012 Yksilöpallolajien liikevaihto oli 318,8 milj. euroa (283,0). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 7 %. Suurin tuoteryhmä oli tennismailat, 29 % liikevaihdosta. Tennismailojen liikevaihto kasvoi 14 %. Kasvua vauhdittivat uusi performance- tennismailamallisto, Japanin toipuminen vuoden 2011 luonnonkatastrofista ja jakelun ottaminen oman myyntiorganisaation hallintaan Kiinassa. Tennispallojen osuus Yksilöpallolajien liikevaihdosta oli 18 % ja myynti kasvoi 6 %.

Amerikan osuus liikevaihdosta oli 43 %, EMEA-alueen 36 % ja Aasian 21 %. Liikevaihto kasvoi Aasiassa 14 %, Amerikassa 7 % ja EMEA-alueella 2 % vertailukelpoisin valuutoin.

Loka-joulukuussa Yksilöpallolajien liikevaihto oli 61,8 milj. euroa (51,9). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 16 %. Kasvu kattoi laaja-alaisesti kaikki maantieteelliset alueet ja useat päätuotekategoriat.

Joukkueurheilu
Vuonna 2012 Joukkueurheilun liikevaihto oli 250,9 milj. euroa (228,0). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 3 %. Suurimmat tuoteryhmät olivat amerikkalaiset jalkapallot (22 % liikevaihdosta), baseball- ja softball-mailat (20 % liikevaihdosta), koripallot (15 % liikevaihdosta) ja baseball-pallot ja -räpylät (19 % liikevaihdosta). Kaikkien tuoteryhmien myynnit kasvoivat, paitsi baseballmailojen, joiden myynti laski kauppojen vähentäessä varastojaan.

Joukkueurheilun liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Amerikka 93 %, Aasia 6 % ja EMEA 1 %. Aasia kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 11 %, Amerikka 3 % ja EMEA 2 %.

Loka-joulukuussa Joukkueurheilun liikevaihto oli 65,9 milj. euroa (57,1) ja kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 11 %.

FITNESS

Milj. e

10-12/

2012

10-12/

2011

Muutos

%

Muutos

%*)

2012

2011

Muutos

%

Muutos

%*)

Liikevaihto

88,0

72,9

21

17

273,1

232,2

18

10

Liiketulos ilman

kertaluonteisia eriä

7,9

4,5

76

17,0

10,3

65

Liikevoittomarginaali

ilman kertaluonteisia

eriä

9,0

6,2

6,2

4,4

Kertaluonteiset erät

0,1

0,1

Liiketulos yhteensä

7,8

4,5

73

16,9

10,3

64

Henkilöstö kauden

lopussa

821

749

10

*) Vertailukelpoisin valuutoin

Vuonna 2012 Fitnessin liikevaihto oli 273,1 milj. euroa (232,2). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 10 %. Amerikan osuus liikevaihdosta oli 64 %, EMEA-alueen 26 % ja Aasian 10 %. EMEA kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 28 %, Aasia 21 % ja Amerikka 3 %. Myynti yritysasiakkaille (kuntosalit) muodosti 88 % (87 %) Fitnessin liikevaihdosta ja kotikäyttöön suunnattu myynti 12 % (13 %).

Milj. e

10-12/

2012

10-12/

2011

Muutos

%

Muutos

%*)

2012

2011

Muutos

%

Muutos

%*)

EMEA

21,0

14,7

43

39

70,3

52,9

33

28

Amerikka

56,1

52,4

7

4

174,5

157,7

11

3

Aasia

10,9

5,8

88

88

28,3

21,6

31

21

Yhteensä

88,0

72,9

21

17

273,1

232,2

18

10

*) Vertailukelpoisin valuutoin

Vuonna 2012 Fitnessin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 17,0 milj. euroa (10,3). Myynnin kasvun vaikutus liiketuloksen kasvuun oli noin 10 milj. euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat noin 3 milj. eurolla pääasiassa myynti- ja jakelukustannusten kasvun vuoksi (vertailukelpoisin valuutoin).

Loka-joulukuussa Fitnessin liikevaihto oli 88,0 milj. euroa (72,9). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 17 %. Vahva kasvu jatkui Aasiassa ja EMEA-alueella.

Loka-joulukuussa liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 7,9 milj. euroa (4,5). Kasvu johtui myynnin kasvusta.

AMER SPORTSIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
Amer Sportsin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia ja NASDAQ OMX Helsingin Pörssin sääntöjä, Amer Sportsin yhtiöjärjestystä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010. Amer Sports noudattaa hallinnointikoodia poikkeuksetta.

Amer Sports antaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2012 erillisenä raporttina yhtiön verkkosivuilla. Selvitys on laadittu noudattaen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suositusta 54 sekä arvopaperimarkkinalakia (7 luvun 7 §). Hallituksen tarkastusvaliokunta ja tilintarkastaja, PricewaterhouseCoopers Oy, ovat tarkastaneet, että selvitys on annettu ja että siinä kuvatut tulosraportointiprosessiin liittyvät sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät ovat yhdenmukaisia Amer Sportsin tilinpäätöksen kanssa.

MUUTOKSET KONSERNIN JOHDOSSA
Vincent Wauters, Amer Sports Oyj:n toimitusketjun ja informaatiojärjestelmien johtaja, nimitettiin Arc’teryx Inc:n johtajaksi 13.6.2012 alkaen. Antti Jääskeläinen, aiemmin Amer Sports Oyj:n kehitysjohtaja, otti vastuulleen konsernin toimitusketjun ja informaatiojärjestelmät aiempien vastuidensa lisäksi, ja hänet nimitettiin kehitysjohtajaksi sekä toimitusketjun ja informaatiojärjestelmien johtajaksi. Wauters ei ole enää Amer Sports Oyj:n johtokunnan jäsen.

Lisätietoja Amer Sportsin johtoryhmästä on verkko-osoitteessa www.amersports.com/about.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
Tammikuussa yhtiö sai päätökseen 5 %:n vähemmistöosuuden oston Atomic Austria GmbH:sta. Maaliskuussa yhtiö myi 60 %:n osuutensa Suunto Benelux BV:stä. Kaupoilla ei ollut olennaista vaikutusta Amer Sportsin taloudelliseen asemaan.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiön osakepääoma 31.12.2012 oli 292 182 204 euroa. Osakemäärä oli 118 517 285. Jokainen osake tuottaa omistajalleen yhden äänen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti 10.3.2011 hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (“hankkimisvaltuutus”). Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hankkimisvaltuutus oli voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei käyttänyt valtuutusta vuonna 2012.

Yhtiökokous valtuutti 8.3.2012 hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (“Hankkimisvaltuus”). Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei käyttänyt valtuutusta vuonna 2012.

Edellä mainittujen lisäksi hallituksella ei ole muita voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

Omat osakkeet
Amer Sports Oyj:n hallitus päätti 31.1.2012 mitätöidä yhteensä 3 000 000 yhtiön hallussa ollutta omaa osaketta eli noin 2,5 % yhtiön rekisteröidystä osakekannasta. Mitätöinnillä ei ollut vaikutusta yhtiön osakepääomaan.

Amer Sports Oyj:n hallituksen päätöksen perusteella yhteensä 280 029 yhtiön osaketta siirrettiin 8.3.2012 yhtiön Tulosperusteinen osakeohjelma 2010 – ja Rajoitettu osakeohjelma 2010 -kannustinjärjestelmien piiriin kuuluville henkilöille. Osakkeet siirrettiin Amer Sports Oyj:n omistamista osakkeista.

Joulukuun lopussa Amer Sportsin hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli yhteensä 738 505 kpl (31.12.2011: 4 012 125). Omien osakkeiden määrä vastaa 0,62 %:a (3,30%) Amer Sportsin osakekannasta. Amer Sportsille palautui vuonna 2012 yhteensä 6 409 osaketta, jotka oli myönnetty osakeperusteisina kannustimina. Osakkeet palautuivat kannustinohjelman sääntöjen mukaisesti työsuhteen päätyttyä.

Osakekauppa
Amer Sportsin osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä vuoden 2012 aikana yhteensä 63,4 miljoonaa kappaletta (76,9) 629,4 milj. euron kokonaishintaan (752,5). Vaihtuvuus oli 53,9 % (64,2 %) (keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita). Vuoden 2012 keskimääräinen päivittäinen osakevaihto oli 253 603 osaketta (303 975).

NASDAQ OMX Helsingin lisäksi Amer Sportsin osakkeita myytiin vaihtoehtoisissa kauppapaikoissa, kuten Chi-X:ssä, BATS:issa, Burgundissa ja Turquoisessa. Vuonna 2012 yhteensä 18,2 miljoonaa (17,4) Amer Sportsin osaketta vaihdettiin mainituissa vaihtoehtoisissa kauppapaikoissa.

Amer Sports Oyj:n osakkeiden vuoden viimeinen kauppa NASDAQ OMX Helsingissä tehtiin hintaan 11,25 euroa (2011: 9,00). Osakkeen hinta nousi vuoden aikana 25 %, ja OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 10 %. Osakkeen ylin kurssi oli 11,80 euroa (11,97) ja alin 8,39 euroa (7,52). Keskikurssi oli 9,93 euroa (9,78). Yhtiön markkina-arvo 31.12.2012 oli 1 325,0 milj. euroa (1 057,5) lukuun ottamatta omia osakkeita.

Joulukuun lopussa Amer Sports Oyj:llä oli 14 726 rekisteröityä osakkeenomistajaa (15 351). Hallintarekisteröidyt omistajat ja Suomen ulkopuolella olevat omistajat omistivat osakkeista 42,4 % (48,7). Julkisyhteisöt omistivat osakkeista 18,1 % (14,3), rahoitus- ja vakuutuslaitokset 16,2 % (11,5), kotitaloudet 11,8 % (12,1), voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 8,3 % (7,6) ja yksityiset yritykset 2,6 % (2,5) sekä Amer Sports 0,6 % (3,30).

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2012 (ei sisällä hallintarekisteröityjä tai yhtiön omia osakkaita)

Osakkeita

% osakkeista

ja äänistä

1.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma

8280 680

6,99

2.

Maa- ja Vesitekniikan Tuki ry.

5000 000

4,22

3.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

4173 564

3,52

4.

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

4000 000

3,38

5.

Valtion Eläkerahasto

3682 061

3,11

6.

Brotherus Ilkka

2687 778

2,27

7.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

2643 091

2,23

8.

OP-Focus -erikoissijoitusrahasto

1935 624

1,63

9.

Odin Norden

1881 642

1,59

10.

Sijoitusrahasto Danske Invest Suomi Yhteisöosake

1394 545

1,18

Arvopaperimarkkinalain mukainen ilmoitus omistusmuutoksesta
Yhtiön tietoon tuli 7.2.2012, että Orkla ASA:n (norjalainen yritystunnus 910 747 711) omistus Amer Sports Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta alitti 5 prosenttia 6.2.2012. Orkla ASA omisti tuolloin yhteensä 3 891 352 Amer Sports Oyj:n osaketta eli 3,2 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä (aiemmin 6 081 352 osaketta).

Tiedot määräysvallasta
Amer Sportsin hallitus ei ole tietoinen luonnollisista tai oikeushenkilöistä, joilla on yhtiön osake-enemmistö, tai näiden henkilöiden äänivallasta ja heidän osakkeidensa kokonaismäärästä.

Osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyvät sopimukset ja järjestelyt
Amer Sportsin hallituksen tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä voimassa olevia sopimuksia.

Hallituksen ja johtokunnan osakeomistus 31.12.2012

Osakkeenomistaja

Osakkeita

Lähipiiri ja/tai

määräysvaltayhteisö

Hallitus

Anssi Vanjoki

34 266

Ilkka Brotherus

2 687 778

9 250

Martin Burkhalter

10 515

Christian Fischer

10 515

Hannu Ryöppönen

8 799

Bruno Sälzer

10 515

Indra Åsander

1 838

Johtokunta

Heikki Takala

91 860

Paul Byrne

27 401

Chris Considine

36 542

Mike Dowse

21 982

Victor Duran

21 315

Matt Gold

20 000

Terhi Heikkinen

25 369

Antti Jääskeläinen

25 441

Bernard Millaud

30 348

Mikko Moilanen

23 334

Jean-Marc Pambet

36 557

Michael Schineis

31 036

Jussi Siitonen

24 686

300

Andy Towne

11 656

Michael White

17 906

YHTEENSÄ

3 209 659

9 550

% osakkeista

2,7

0

Sisältää lähipiirin ja /tai määräysvaltayhteisöt

3219 209

% osakkeista

2,7

Vuoden aikana konsernilla oli kaksi pitkän aikavälin käteispohjaista kannustinohjelmaa ja kolme osakepohjaista konsernin avainhenkilöille suunnattua kannustinohjelmaa. 14.12.2012 hallitus päätti kahdesta uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2013 (Performance Share Plan) ja ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2013 (Restricted Stock Plan). Kannustinohjelmat on kuvattu tilinpäätöksen liitetiedoissa.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Amer Sports Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2012 tehtiin seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Amer Sportsin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,33 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.3.2012 oli merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 20.3.2012.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtaja Heikki Takalalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2011.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 ja jäsenille 50 000 euroa vuodessa. Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta lisäpalkkioita. 40 % hallituksen palkkioista maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Hallituksen jäsenten valitseminen
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Ilkka Brotheruksen, Martin Burkhalterin, Christian Fischerin, Hannu Ryöppösen, Bruno Sälzerin, Anssi Vanjoen ja Indra Åsanderin. Valitun hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jouko Malinen, KHT.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (“Hankkimisvaltuus”). Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Anssi Vanjoen ja varapuheenjohtajakseen Ilkka Brotheruksen. Hallitus valitsi jäsentensä keskuudesta seuraavat henkilöt eri valiokuntien jäseniksi:

 • Palkitsemisvaliokunta: Bruno Sälzer, valiokunnan puheenjohtaja, Christian Fischer, Anssi Vanjoki ja Indra Åsander
 • Nimitysvaliokunta: Ilkka Brotherus, valiokunnan puheenjohtaja, Martin Burkhalter ja Anssi Vanjoki
 • Tarkastusvaliokunta: Hannu Ryöppönen, valiokunnan puheenjohtaja, Ilkka Brotherus ja Martin Burkhalter

KONSERNIN LAAJUINEN TEHOSTAMISOHJELMA KÄYNNISTETTIIN
Marraskuun 2012 alussa Amer Sports käynnisti tehostamisohjelman edistääkseen edelleen synergioita ja mittakaavaetuja ja parantaakseen kustannustehokkuutta sekä varmistaakseen kasvun suuntaamalla resursseja erityisesti asusteisiin ja jalkineisiin, kasvaville markkinoille ja omiin myyntikanaviin. Ohjelman tuomien kustannussäästöjen arvioidaan olevan vuositasolla noin 20 milj. euroa kun ohjelma on täysin toteutettu vuoden 2014 lopussa. Ohjelma edistää konsernin pitkän aikavälin 10 %:n liikevoittotavoitteen saavuttamista.

Tehostamisohjelma on konsernin laajuinen ja sisältää seuraavat tärkeimmät osa-alueet:

 • Synergiahyötyjen ja mittakaavaetujen edelleen lisääminen sekä päällekkäisyyksien vähentäminen kaikilla liiketoiminta- ja maantieteellisillä alueilla, tukitoiminnoissa, toimipisteissä sekä jaetuissa operaatioissa.
 • Talviurheiluvälineiden sääriippuvuuden edelleen pienentäminen vähentämällä kiinteitä kuluja. Tehostamisohjelmalla jatketaan vuonna 2010 aloitettua ja nyt päätökseen saatettua uudelleenjärjestelyohjelmaa Talviurheiluvälineissä.
 • Resurssien uudelleenjakaminen kasvun tukemiseksi asusteissa ja jalkineissa sekä kasvavilla markkinoilla ja omissa myyntikanavissa.

Tehostamisohjelman henkilöstövaikutuksen arvioidaan olevan noin 250 pääasiassa Talvi ja ulkoilu -liiketoimintasegmentissä, kun ohjelma on kokonaisuudessaan toteutettu.

Tehostamisohjelman ja päällekkäisyyksien vähentämisen aiheuttamat kertaluonteiset kulut olivat 24,8 milj. euroa. Kulut on kirjattu vuoden 2012 neljännelle neljännekselle, eikä niillä ollut vaikutusta rahavirtaan vuonna 2012. Kun ohjelma on täysin toteutettu vuoden 2014 lopussa, kokonaisvaikutuksen rahavirtaan odotetaan olevan 19 milj. euroa.

MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Amer Sportsin liiketoimintaa tasapainottaa laaja laji- ja brändivalikoima, asusteiden ja jalkineiden kasvanut osuus yhtiön liikevaihdosta sekä yhtiön läsnäolo kaikilla suurilla markkina-alueilla. Amer Sportsin lyhyen aikavälin riskit liittyvät erityisesti yleiseen taloustilanteeseen, kuluttajakysynnän kehittymiseen Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Japanissa, yhtiön kykyyn tunnistaa jatkuvasti muuttuvia trendejä ja reagoida näihin muutoksiin sekä kykyyn kehittää teknologioitaan ja uusia houkuttelevia tuotteita.

Esimerkiksi seuraavilla riskitekijöillä voi olla vaikutusta yhtiön kehitykseen:

 • Urheilutuotealaan kohdistuu kuluttajakysyntään liittyviä riskejä eri puolilla maailmaa. Amer Sports on erityisen riippuvainen yleisestä taloustilanteesta ja kuluttajakysynnästä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Japanissa. Taloudellinen alamäki saattaa lisätä kaupan alan asiakkaiden maksuongelmia, jolloin Amer Sports saattaa olla pakotettu myyntisaamisten arvonalennuksiin.
 • Epätavallisilla tai rajuilla sääolosuhteilla saattaa olla kielteinen vaikutus Amer Sportsin liiketoimintaan. Esimerkiksi talviurheiluvälineiden myyntiin vaikuttaa lumitilanne erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.
 • Kilpailu on urheilutuotealalla kovaa, ja siinä on mukana useita alueellisesti, kansallisesti ja maailmanlaajuisesti toimivia yhtiöitä. Vaikka Amer Sportsilla ei ole kilpailijoita, jotka haastaisivat sen kaikissa tuoteryhmissä, yhtiö kilpailee useimmissa tuoteryhmissä monien muiden yritysten kanssa. Ei voi olla varmuutta siitä, ettei Amer Sportsin nykyisille markkinoille tule uusia kilpailijoita tai että Amer Sports pystyy kilpailemaan menestyksellisesti nykyisiä tai uusia kilpailijoita vastaan.
 • Amer Sports käyttää tuotteissaan terästä, alumiinia, kumia ja öljyperäisiä raaka-aineita ja osia, ja yhtiön on saatava näistä raaka-aineista markkinoilta riittävä tarjonta, josta se joutuu kilpailemaan materiaalien muiden käyttäjien kanssa. Raaka-aineiden hintojen merkittävä vaihtelu saattaa vaikuttaa katteisiin. Työvoimakustannukset kasvavat Aasiassa ja erityisesti Kiinassa, josta Amer Sports hankkii merkittävän osan tuotteistaan. Lyhyen aikavälin todennäköisyys löytää vaihtoehtoisia matalakustanteisia hankintamaita on pieni.
 • Amer Sportsin menestys riippuu sen kyvystä tunnistaa jatkuvasti muuttuvia trendejä kuluttajien kysynnässä ja reagoida näihin muutoksiin sekä kyvystä kehittää teknologioitaan ja uusia houkuttelevia tuotteita. Yksi Amer Sportsin strategisista kulmakivistä on kuluttajakeskeisyys. Strategian onnistunut toteuttaminen vaatii tarpeeksi tietämystä kuluttajista sekä kykyä tämän tiedon soveltamiseen.
 • Kaupan alan asiakkaat kehittävät uusia liiketoimintamalleja kuten verkkomyyntiä, vähentävät varastojaan ja pyytävät kaupintavarastojärjestelyjä. Kaupan alan asiakkaat ovat myös tulleet vaativammiksi tilauksenmukaisten ja aikataulussa pysyvien toimitusten suhteen. Kaupan alan asiakkaat vaativat uusia arvoa lisääviä palveluita, kuten hintalappujen kiinnitystä. Tämä saattaa nostaa Amer Sportsin kuluja lisäämättä kuitenkaan tuottoja. Vähittäismyyjät saattavat muuttaa tuotevalikoimaansa nopeasti ja poistaa Amer Sportsin brändejä ja/tai tuotteita valikoimastaan, jos he eivät ole tyytyväisiä palveluun, tuotteisiin ja/tai kauppaehtoihin.
 • Amer Sportsin tärkeimmät tuotantolaitokset ovat talviurheiluvälinetehtaat Itävallassa ja Bulgariassa, Fitness-liiketoiminnan tehdas Yhdysvalloissa sekä urheiluinstrumenttitehdas Suomessa. Lisäksi Amer Sportsilla on merkittäviä alihankkijoiden omistamia tehtaita Itä-Euroopassa. Amer Sportsin tärkeimmät jakelukeskukset sijaitsevat Saksassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa ja Ranskassa. Odottamattomilla tuotanto- tai toimitushäiriöillä näissä yksiköissä olisi haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan.
 • Amer Sportsin omien vähittäismyymälöiden määrän lisääminen edellyttää etukäteisinvestointeja. Lisäksi omien vähittäismyymälöiden ja niiden henkilökunnan ylläpitäminen aiheuttaa enemmän kiinteitä kuluja kuin jakelu kaupan alan asiakkaille. Amer Sportsin monikanavaiseen myyntistrategiaan sisältyvän vähittäismyyntiohjelman toteutuksen epäonnistuminen saattaisi vaikuttaa kielteisesti Amer Sportsin tulokseen.
 • Huolimatta siitä, että tuotteet testataan kattavasti ennen niiden tuomista markkinoille, yhtiö ei voi täysin sulkea pois tuotteiden takaisinkutsujen ja tuotevastuuseen liittyvien oikeustoimien mahdollisuutta. Amer Sportsilla on alan käytännön mukaiset vakuutukset tuotteiden takaisinkutsuja ja tuotevastuuvapauksia varten. Tuotteiden laatuun liittyvät ongelmat saattaisivat vahingoittaa Amer Sportsin mainetta, ja tämä voisi vaikuttaa haitallisesti myyntiin.
 • Immateriaalioikeuksien suojaamisen tarve ja niihin liittyvät riita-asiat kuuluvat olennaisesti urheiluvälinealaan. Mahdolliset korvausvaatimuksia tai immateriaalioikeuksien loukkauksia koskevat riita-asiat voisivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja edellyttää resurssien kohdistamista muuhun kuin varsinaiseen toimintaan ja siten vaikuttaa liiketoiminnan tulokseen tai Amer Sportsin kilpailuasemaan. Vireillä olevien riita-asioiden ja viranomaispäätösten vaikutusta Amer Sportsin taloudelliseen asemaan arvioidaan jatkuvasti, ja ajanmukaiset arviot julkistetaan tarvittaessa.
 • Amer Sports hankkii merkittävän osan tuotteistaan eri puolilta Aasiaa sijaitsevilta alihankkijoilta, mikä altistaa sen alueen poliittisille, taloudellisille ja lainsäädännöllisille oloille sekä useille paikalliseen liiketoimintaan ja työvoiman käyttöön liittyville kysymyksille. Vaikka Amer Sportsilla on Aasiassa käytössä kolmannen osapuolen auditointiohjelmia, yhtiö ei pysty täysin valvomaan alihankkijoidensa toimia. Amer Sportsin alihankkijoiden työvoimalakien, säännösten tai standardien rikkomukset tai alihankkijoiden poikkeaminen Euroopan unionin ja kansainvälisen yhteisön yleisesti eettisiksi hyväksytyistä työvoimakäytännöistä saattaa vahingoittaa merkittävästi Amer Sportsin julkista imagoa sekä sen brändien mainetta. Myös alihankkijoiden mahdolliset toimitusongelmat ja sopimusrikkomukset saattavat vaikuttaa Amer Sportsin toimintaan.
 • Valuuttakurssiriskit muodostuvat transaktio- ja liiketuloksen muuntoeroriskeistä. Amer Sportsin liiketoiminnan maantieteellisestä jakautumisesta ja erityisesti Aasian hankintojen näkökulmasta Yhdysvaltain dollari muodostaa merkittävimmän valuuttariskin Japanin jenin ja Kanadan dollarin muodostaessa hieman pienemmän riskin. Amer Sports käyttää suojausinstrumentteja lieventämään valuuttakurssivaihteluiden vaikutusta.

Taloudelliset riskit on esitetty kohdassa Rahoitustilanne ja rahavirtojen kehitys.

NÄKYMÄT VUODELLE 2013
Amer Sports arvioi toimintaympäristön pysyvän haasteellisena vuonna 2013. Yhtiö jatkaa panostamista asusteiden ja jalkineiden kasvuun, kuluttajalähtöisiin tuotteisiin ja markkinointiin, myynnin ja jakelun laajentamiseen sekä toiminnan tehokkuuteen. Amer Sports arvioi vuoden 2013 liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuodesta 2012.

HALLITUKSEN EHDOTUS OSINGONJAOSTA
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 256 745 430,20 euroa, josta tilikauden tulos on
-10 009 574,67 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että jakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

– osinkona jaetaan 0,35 euroa/osake eli yhteensä 41 481 049,75 euroa
– jätetään omaan pääomaan 215 264 380,45 euroa
Yhteensä 256 745 430,20 euroa.

Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

TAULUKOT

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut perustuvat konsernin tilintarkastettuun tilinpäätökseen, joka on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan. Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöksen taloudellisesta informaatiosta.

Milj. euroa

KONSERNITULOS

10-12/

2012

10-12/

2011

Muutos

%

1-12/

2012

1-12/

2011

Muutos

%

LIIKEVAIHTO

618,5

556,9

11

2 064,0

1 880,8

10

Myytyjen suoritteiden

hankintameno

-359,6

-321,0

-1 163,4

-1 063,4

BRUTTOKATE

258,9

235,9

10

900,6

817,4

10

Lisenssituotot

2,0

2,3

7,5

8,7

Liiketoiminnan muut tuotot

1,3

2,6

6,0

5,4

Tuotekehityskulut

-20,7

-20,6

-72,2

-64,2

Myynnin ja markkinoinnin kulut

-147,1

-138,3

-527,8

-475,9

Hallinnon ja muut liiketoiminnan

kulut

-47,9

-35,6

-177,6

-155,9

Kertaluonteiset kulut

-24,8

-24,8

LIIKETULOS

21,7

46,3

-53

111,7

135,5

-18

% liikevaihdosta

3,5

8,3

5,4

7,2

Rahoitustuotot ja -kulut

-9,5

-6,1

-29,9

-20,5

TULOS ENNEN VEROJA

12,2

40,2

81,8

115,0

Tuloverot

-6,9

-9,1

-24,3

-24,1

NETTOTULOS

5,3

31,1

57,5

90,9

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

5,3

31,1

57,5

90,8

Määräysvallattomille omistajille

0,0

0,1

Osakekohtainen tulos, e

0,05

0,25

0,48

0,71

Laimennettu

osakekohtainen tulos, e

0,05

0,25

0,48

0,71

Osakkeiden oikaistu

keskimääräinen määrä omilla

osakkeilla vähennettynä, milj. kpl

117,7

119,9

Osakkeiden oikaistu

keskimääräinen määrä omilla

osakkeilla vähennettynä,

laimennettu, milj. kpl

118,1

120,1

Oma pääoma/osake, e

6,43

7,03

ROCE, % *)

10,0

13,2

ROE, %

7,2

11,2

Käytetty keskikurssi:

EUR 1,00 = USD

1,2956

1,3500

1,2846

1,3926

*) 12 kk:n liukuva keskiarvo

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

10-12/

2012

10-12/

2011

1-12/

2012

1-12/

2011

Nettotulos

5,3

31,1

57,5

90,9

Muut laajan tuloksen erät

Muuntoerot

-9,7

12,5

-8,7

7,7

Tulevien rahavirtojen suojaus

-3,9

6,7

-19,3

17,3

Tulevien rahavirtojen

suojaukseen liittyvät verot

1,0

-1,7

5,0

-4,5

Muut laajan tuloksen erät

verojen jälkeen

-12,6

17,5

-23,0

20,5

Laaja tulos

-7,3

48,6

34,5

111,4

Laaja tuloslaskelma:

Emoyhtiön omistajille

-7,3

48,6

34,5

111,3

Määräysvallattomille omistajille

0,0

0,1

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

10-12/

2012

10-12/

2011

Muutos

%

1-12/

2012

1-12/

2011

Muutos

%

Talvi ja ulkoilu

402,8

375,0

7

1 221,2

1 137,6

7

Pallopelit

127,7

109,0

17

569,7

511,0

11

Fitness

88,0

72,9

21

273,1

232,2

18

Yhteensä

618,5

556,9

11

2 064,0

1 880,8

10

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

10-12/

2012

10-12/

2011

Muutos

%

1-12/

2012

1-12/

2011

Muutos

%

EMEA

305,3

273,8

12

962,7

917,6

5

Amerikka

224,8

205,4

9

834,1

742,1

12

Aasia

88,4

77,7

14

267,2

221,1

21

Yhteensä

618,5

556,9

11

2 064,0

1 880,8

10

LIIKETULOS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

10-12/

2012

10-12/

2011

Muutos

%

1-12/

2012

1-12/

2011

Muutos

%

Talvi ja ulkoilu

23,3

45,0

-48

95,4

118,5

-19

Pallopelit

-4,5

-0,7

22,5

25,0

-10

Fitness

7,8

4,5

73

16,9

10,3

64

Konsernihallinto

-4,9

-2,5

-23,1

-18,3

Yhteensä

21,7

46,3

-53

111,7

135,5

-18

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Liitetieto

10-12/

2012

10-12/

2011

1-12/

2012

1-12/

2011

Liiketulos

21,7

46,3

111,7

135,5

Poistot ja muut liiketoiminnan

rahavirran oikaisut

33,5

11,0

63,3

37,9

Käyttöpääoman muutos

69,0

34,5

-10,9

-97,6

Liiketoiminnan rahavirta ennen

rahoituseriä ja veroja

124,2

91,8

164,1

75,8

Maksetut ja saadut korot

liiketoiminnasta

-2,3

-7,2

-19,9

-20,5

Maksetut ja saadut välittömät verot

-6,3

-6,7

-31,6

-24,7

Liiketoiminnan nettorahavirta

115,6

77,9

112,6

30,6

Ostetut liiketoiminnot

-6,5

-6,5

Myydyt liiketoiminnot

1,1

5,3

Lunastetut vähemmistöosuudet

-3,7

Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin

-18,9

-22,5

-49,2

-51,4

Aineellisten ja aineettomien

hyödykkeiden luovutustulot

0,0

0,1

11,0

0,6

Investointien nettorahavirta

-18,9

-28,9

-40,8

-52,0

Nettorahavirta investointien

jälkeen (vapaa rahavirta)

96,7

49,0

71,8

-21,4

Omien osakkeiden hankinta

-9,5

-36,7

Oman pääoman ehtoisen

lainan korot

-7,2

-7,2

Oman pääoman ehtoisen lainan

takaisinmaksu

4

-60,0

Maksetut osingot

5

-38,9

-36,4

Velan ja muiden rahoituserien

muutos

-74,5

-37,4

98,9

94,9

Rahoituksen nettorahavirta

-74,5

-46,9

-7,2

14,6

Rahavarat 1.10./1.1.

121,5

75,6

78,8

84,7

Muuntoero

-1,2

1,1

-0,9

0,9

Rahavarojen muutos

22,2

2,1

64,6

-6,8

Rahavarat 31.12.

142,5

78,8

142,5

78,8

KONSERNITASE

Liitetieto

31.12.2012

31.12.2011

Varat

Liikearvo

289,1

295,7

Muut aineettomat hyödykkeet

211,4

214,5

Aineelliset hyödykkeet

162,9

157,8

Muut pitkäaikaiset varat

106,4

99,6

Vaihto-omaisuus

336,7

359,7

Saamiset

613,5

611,9

Rahavarat

142,5

78,8

Varat yhteensä

2

1 862,5

1 818,0

Oma pääoma ja velat

Oma pääoma

758,9

829,4

Pitkäaikaiset korolliset velat

378,2

251,4

Muut pitkäaikaiset velat

34,4

22,7

Lyhytaikaiset korolliset velat

198,6

219,0

Muut lyhytaikaiset velat

445,6

463,1

Varaukset

46,8

32,4

Oma pääoma ja velat yhteensä

1 862,5

1 818,0

Omavaraisuusaste, %

40,7

45,6

Nettovelkaantumisaste, %

57

47

EUR 1,00 = USD

1,3194

1,2939

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Lii-

te-

tie-

to

Osa-

ke-

pää-

oma

Yli-

kurs-

si-

ra-

has-

to

Omat

osak-

keet

Muun-

to-

erot

Ar-

von-

muu-

tos-

rahas-

to

Sijoite-

tun

vapaan

oman

pääoman

rahasto

Oman

pää-

oman

ehtoi-

nen

laina

Kerty-

neet

voit-

to-

va-

rat

Yh-

teensä

Oma

pääoma

1.1.

2011

292,2

12,1

-5,6

-34,3

-5,6

151,5

60,0

317,3

787,6

Muut laajan

tuloksen

erät:

Muuntoerot

7,7

7,7

Tulevien

rahavirtojen

suojaus

17,3

17,3

Tulevien

rahavirtojen

suojaukseen

liittyvät verot

-4,5

-4,5

Nettotulos

90,8

90,8

Laaja tulos

7,7

12,8

90,8

111,3

Liiketoimet

omistajien

kanssa:

Omien osak-

keiden han-

kinta

-31,3

-31,3

Osakepoh-

jainen kan-

nustinjärjes-

telmä

0,8

0,8

Oman

pääoman

ehtoisen

lainan korot

4

-5,3

-5,3

Osingon-

jako

5

-36,3

-36,3

Oma

pääoma

31.12.2011

292,2

12,1

-36,9

-26,6

7,2

151,5

60,0

367,3

826,8

Oma

pääoma

1.1.2012

292,2

12,1

-36,9

-26,6

7,2

151,5

60,0

367,3

826,8

Muut laajan

tuloksen

erät:

Muuntoerot

-8,7

-8,7

Tulevien

rahavirtojen

suojaus

-19,3

-19,3

Tulevien

rahavirtojen

suojaukseen

liittyvät verot

5,0

5,0

Nettotulos

57,5

57,5

Laaja tulos

-8,7

-14,3

57,5

34,5

Liiketoimet

omistajien

kanssa:

Omien osak-

keiden

mitätöinti

27,2

-27,2

0,0

Osakepoh-

jaiset kan-

nustinjärjes-

telmät

2,6

2,9

-1,8

3,7

Oman

pääoman

ehtoinen

laina

4

-60,0

-7,2

-67,2

Osingon-

jako

5

-38,9

-38,9

Oma

pääoma

31.12.2012

292,2

12,1

-7,1

-35,3

-7,1

154,4

349,7

758,9

Lii-

te-

tie-

to

Määräys-

vallatto-

mien

omistaji-

en osuus

Oma

pää-

oma

yh-

teensä

Oma

pääoma

1.1.

2011

2,6

790,2

Muut laajan

tuloksen

erät:

Muuntoerot

7,7

Tulevien

rahavirtojen

suojaus

17,3

Tulevien

rahavirtojen

suojaukseen

liittyvät verot

-4,5

Nettotulos

0,1

90,9

Laaja tulos

0,1

111,4

Liiketoimet

omistajien

kanssa:

Omien osak-

keiden han-

kinta

-31,3

Osakepoh-

jaiset kan-

nustinjärjes-

telmät

0,8

Oman

pääoman

ehtoisen

lainan korot

4

-5,3

Osingon-

jako

5

-0,1

-36,4

Oma

pääoma

31.12.2011

2,6

829,4

Oma

pääoma

1.1.2012

2,6

829,4

Muut laajan

tuloksen

erät:

Muuntoerot

-8,7

Tulevien

rahavirtojen

suojaus

-19,3

Tulevien

rahavirtojen

suojaukseen

liittyvät verot

5,0

Nettotulos

57,5

Laaja tulos

34,5

Liiketoimet

omistajien

kanssa:

Omien osak-

keiden

mitätöinti

0,0

Osakepoh-

jaiset kan-

nustinjärjes-

telmät

3,7

Oman

pääoman

ehtoinen

laina

4

-67,2

Osingon-

jako

5

-38,9

Muu muutos

-2,6

-2,6

Oma

pääoma

31.12.2012

758,9

LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS NELJÄNNESVUOSITTAIN

Q4/

Q3/

Q2/

Q1/

Q4/

Q3/

Q2/

Q1/

LIIKEVAIHTO

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

Talvi ja ulkoilu

402,8

411,0

150,9

256,5

375,0

395,7

133,4

233,5

Pallopelit

127,7

121,9

146,5

173,6

109,0

106,7

136,3

159,0

Fitness

88,0

69,0

56,4

59,7

72,9

56,8

45,9

56,6

Yhteensä

618,5

601,9

353,8

489,8

556,9

559,2

315,6

449,1

Q4/

Q3/

Q2/

Q1/

Q4/

Q3/

Q2/

Q1/

LIIKETULOS

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

Talvi ja ulkoilu

23,3

86,8

-25,4

10,7

45,0

79,3

-15,1

9,3

Pallopelit

-4,5

-2,6

9,7

19,9

-0,7

-1,1

9,1

17,7

Fitness

7,8

4,2

1,0

3,9

4,5

2,8

-0,3

3,3

Konsernihallinto

-4,9

-7,6

-5,1

-5,5

-2,5

-6,6

-4,6

-4,6

Yhteensä

21,7

80,8

-19,8

29,0

46,3

74,4

-10,9

25,7

LIITETIEDOT

1. LAATIMISPERIAATTEET
Konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan, noudattaen 31.12.2012 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja.

Vuoden 2012 alussa käyttöönotetut standardit, tulkinnat ja muutokset:
Soveltuvin osin on otettu käyttöön seuraavat uudet standardit, tulkinnat tai muutokset: IFRS 7 (muutos) sekä vuosittaiset parannukset. Muutoksilla tai tulkinnoilla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

2. SEGMENTTI-INFORMAATIO
Amer Sportsilla on kolme liiketoimintasegmenttiä: Talvi ja ulkoilu, Pallopelit sekä Fitness.

Segmenttiraportoinnissa käytettävät laskentaperiaatteet eivät poikkea konsernin laskentaperiaatteista. Konsernissa segmenttien tuloksellisuuden arviointi sekä segmenteille kohdennettavia resursseja koskevat päätökset perustuvat segmenttien liikevaihtoon ja liiketulokseen. Amer Sportsin ylin operatiivinen päätöksentekijä on johtokunta.

Segmenttien välillä ei ole ollut liiketoimintaa esitettävillä kausilla.

Liike-

vaihto

Liike-

tulos

Rahoitus-

tuotot ja

-kulut

Tulos

ennen

veroja

Varat

1-12/2012

Talvi ja ulkoilu

1 221,2

95,4

935,4

Pallopelit

569,7

22,5

376,9

Fitness

273,1

16,9

259,4

Segmentit yhteensä

2 064,0

134,8

1 571,7

Yhteiset erät*)

-23,1

-29,9

290,8

Konserni yhteensä

2 064,0

111,7

-29,9

81,8

1 862,5

1-12/2011

Talvi ja ulkoilu

1 137,6

118,5

960,0

Pallopelit

511,0

25,0

384,4

Fitness

232,2

10,3

253,8

Segmentit yhteensä

1 880,8

153,8

1 598,2

Yhteiset erät*)

-18,3

-20,5

219,8

Konserni yhteensä

1 880,8

135,5

-20,5

115,0

1 818,0

*) Liiketuloksen osalta sisältävät konsernihallinnon tuottoja ja kuluja.

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1-12/

1-12/

2012

2011

EMEA

962,7

917,6

Amerikka

834,1

742,1

Aasia

267,2

221,1

Yhteensä

2 064,0

1 880,8

3. JOHDANNAISINSTRUMENTIT

31.12.2012

31.12.2011

Nimellisarvo

Valuuttajohdannaiset

823,1

922,6

Korkoswapit

140,0

50,0

Koron- ja valuutanvaihtosopimukset

69,9

56,1

Käypä arvo

Valuuttajohdannaiset

7,1

2,0

Korkoswapit

-4,7

-3,1

Koron- ja valuutanvaihtosopimukset

0,8

0,5

4. OMAN PÄÄOMAN EHTOINEN LAINA
12.3.2012 Amer Sports lunasti takaisin 60 miljoonan euron suuruisen oman pääoman ehtoisen lainan, joka laskettiin liikkeeseen 12.3.2009.

5. OSINGOT
Amer Sports jakoi omistajilleen ja tytäryhtiöidensä vähemmistöosakkaille osinkoa yhteensä 38,9 miljoonaa euroa maaliskuussa 2012 liittyen 31.12.2011 päättyneeseen tilikauteen (2011: 36,4).  Emoyhtiön osakkeenomistajille jaettiin osinkoa 0,33 euroa/osake eli yhteensä 38,9 miljoonaa euroa (2011: 0,30 euroa/osake eli yhteensä 36,3 miljoonaa euroa).

6. VASTUUSITOUMUKSET

31.12.2012

31.12.2011

Takaukset

23,1

21,4

Leasing- ja vuokrasopimusvastuut

152,4

123,2

Muut vastuut

43,6

33,8

Johdon, osakkaiden tai omistusyhteysyritysten puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuusitoumuksia.

7. OIKEUSTOIMET
Konsernilla on laajaa kansainvälistä liiketoimintaa, ja se on osallisena oikeudenkäyntiprosesseissa, muun muassa tuotevastuukanteissa. Konsernin arvion mukaan vireillä olevien oikeudenkäyntiprosessien tuloksilla ei ole olennaista epäsuotuisaa vaikutusta konsernin tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

8. TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
Vaikka Amer Sports toimii useilla urheiluvälinesegmenteillä kaikkina neljänä vuodenaikana, sen liiketoiminnassa esiintyy kausivaihtelua. Tilikauden kolmas ja neljäs vuosineljännes ovat historiallisesti olleet Amer Sportsin vahvimpia vuosineljänneksiä sekä liikevaihdolla että kannattavuudella mitattuna pääasiassa siksi, että talviurheiluvälineitä myydään tyypillisesti ennen talvikauden alkamista kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Pallopelien kesäkausi tasoittaa talviurheiluvälineliiketoiminnasta aiheutuvaa kausivaihtelua jossain määrin, koska Pallopelit-segmentin vahvimmat kuukaudet ovat ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan nettorahavirta on yleensä hyvin vahva ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, jolloin liikevaihto talviurheiluvälineistä realisoituu. Erityisesti kolmannen vuosineljänneksen aikana liiketoiminnan nettorahavirta sitoutuu käyttöpääomaan.

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Amer Sports Oyj

Hallitus

Share

RELATED NEWS