Korjauksia Amer Sports Oyj:n suomenkieliseen tilinpäätöstiedotteeseen 2011

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
31.1.2012 klo 14.10
Korjauksia Amer Sports Oyj:n suomenkieliseen tilinpäätöstiedotteeseen 2011
Amer Sports Oyj julkisti tänään 31.1.2012 suomenkielisen tilinpäätöstiedotteensa. Tiedotteessa olleet liikevaihdon maantieteelliset jakaumat olivat väärin. Alla ovat korjatut luvut sekä korjattu tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan. Englanninkieliseen tiedotteeseen ei tullut muutoksia.
Liikevaihto markkina-alueittain loka-joulukuussa 2011

Milj. e 10-12/
2011
10-12/
2010
Muu-
tos %
Muu-
tos %*)
% liike-
vaihdosta
10-12/2011
% liike-
vaihdosta
10-12/2010
EMEA 273,8 325,8 -16 -9 49 56
Amerikka 205,4 184,1 12 19 37 31
Aasia 77,7 73,5 6 6 14 13
Yhteensä 556,9 583,4 -5 2 100 100

*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa
Liikevaihto markkina-alueittain 2011

Milj. e 2011 2010 Muu-
tos %
Muu-
tos %*)
% liike-
vaihdosta
2011
% liike-
vaihdosta
2010
EMEA 917,6 845,7 9 8 49 48
Amerikka 742,1 687,9 8 12 39 40
Aasia 221,1 206,8 7 4 12 12
Yhteensä 1 880,8 1 740,4 8 9 100 100

*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa
LIIKETOIMINTASEGMENTIT
TALVI JA ULKOILU

Milj. e 10-12/
2011
10-12/
2010
Muutos
%
Muutos
%*)
2011 2010 Muutos
%
Muutos
%*)
EMEA 241,9 294,5 -18 -11 751,3 687,2 9 9
Amerikka 77,9 70,2 11 20 253,4 211,3 20 23
Aasia 55,2 51,8 7 7 132,9 116,5 14 10
Yhteensä 375,0 416,5 -10 -4 1 137,6 1 015,0 12 12

*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa
PALLOPELIT

Milj. e 10-12/
2011
10-12/
2010
Muutos
%
Muutos
%*)
2011 2010 Muutos
%
Muutos
%*)
EMEA 17,2 18,5 -7 2 113,4 114,0 -1 -1
Amerikka 75,1 72,3 4 9 331,0 334,4 -1 3
Aasia 16,7 16,5 1 1 66,6 72,2 -8 -9
Yhteensä 109,0 107,3 2 7 511,0 520,6 -2 0

*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa
FITNESS

Milj. e 10-12/
2011
10-12/
2010
Muutos
%
Muutos
%*)
2011 2010 Muutos
%
Muutos
%*)
EMEA 14,7 12,8 15 20 52,9 44,5 19 19
Amerikka 52,4 41,6 26 35 157,7 142,2 11 16
Aasia 5,8 5,2 12 16 21,6 18,1 19 19
Yhteensä 72,9 59,6 22 30 232,2 204,8 13 17

*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa
Lisätietoja:
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Päivi Antola, puh. +358 9 7257 8233
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com
AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Precor, Suunto ja Mavic. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
Amer Sports Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011
Ennätysvuosi, jonka aikana liikevaihto nousi 9 % ja liikevoittomarginaali 1,0 prosenttiyksikköä
LOKA-JOULUKUU 2011

 • Liikevaihto oli 556,9 milj. euroa (583,4). Vertailukelpoisin valuutoin kasvua oli 2 %.
 • Kasvua tuli laaja-alaisesti eri liiketoiminta-alueilta, mutta sitä heikensi Talviurheiluvälineet johtuen lämpimästä alkutalvesta ja kolmanteen vuosineljännekseen keskittyneestä toimitusaikataulusta.
 • Liiketulos oli 46,3 milj. euroa (56,0 ilman kertaluonteisia eriä) ja siihen vaikutti Talviurheiluvälineiden toimitusaikataulusta johtunut kolmannen neljänneksen korkea liiketulos.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,30).
 • Nettorahavirta investointien jälkeen oli 49,0 milj. euroa (57,7). Rahavirtaan vaikuttivat pääasiassa suuremmat varastot ja Talviurheiluvälineiden saatavat.

TAMMI-JOULUKUU 2011

 • Liikevaihto oli 1 880,8 milj. euroa (1 740,4). Vertailukelpoisin valuutoin kasvua oli 9 %.
 • Liiketulos kasvoi 26 % ja oli 135,5 milj. euroa (107,9 ilman kertaluonteisia eriä). Liikevoittomarginaali oli 7,2 % (6,2 ilman kertaluonteisia eriä).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,71 euroa (0,52).
 • Nettorahavirta investointien jälkeen oli -21,4 milj. euroa (50,1).
 • Nettovelkaantumisaste oli 47 % (31.12.2010: 37 %).
 • Amer Sportsin hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 0,33 euroa osakkeelta (0,30 euroa osakkeelta vuonna 2010).

NÄKYMÄT VUODELLE 2012
Vuonna 2012 Amer Sports jatkaa investointeja pitkän aikavälin strategiansa toteuttamiseen ja kannattavan kasvun ylläpitämiseen.
Amer Sports odottaa laaja-alaista kasvua liiketoiminta-alueilta vuonna 2012. Talviurheiluvälineissä lämmin sää hidasti kauden 2011/12 alkamista tärkeimmillä markkina-alueilla, minkä odotetaan vaikuttavan negatiivisesti vuoden 2012 ennakkotilauksiin. Kevät-/kesäkauden ennakkotilaukset ovat Asusteissa 28 % ja Jalkineissa 14 % korkeammat kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan Amer Sports arvioi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin vuodesta 2011.
AVAINLUVUT

Milj. e 10-12/
2011
10-12/
2010
Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
2011 2010 Muu-
tos
%
Muu-
tos
%*)
Liikevaihto 556,9 583,4 -5 2 1 880,8 1 740,4 8 9
Bruttokate 235,9 237,8 -1 817,4 742,0 10
Bruttokate-% 42,4 40,8 43,5 42,6
Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä
46,3 56,0 -17 135,5 107,9 26
Liikevoittomarginaali
ilman kertaluonteisia eriä
8,3 9,6 7,2 6,2
Kertaluonteiset erät**) -7,6 -11,1
Liiketulos, yhteensä 46,3 48,4 -4 135,5 96,8 40
Liikevoittomarginaali 8,3 8,3 7,2 5,6
Rahoitustuotot ja -kulut -6,1 -5,7 -20,5 -21,3
Tulos ennen veroja 40,2 42,7 115,0 75,5
Katsauskauden tulos 31,1 38,1 90,9 68,9
Tulos/osake, e 0,25 0,30 0,71 0,52
Nettorahavirta
investointien jälkeen
49,0 57,7 -21,4 50,1
Omavaraisuusaste, % 45,6 47,8
Nettovelkaantumisaste, % 47 37
Henkilöstö kauden
lopussa
7 061 6 645 6
Käytetty keskikurssi,
EUR/USD
1.39 1.33

*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa
**) Kertaluonteiset erät ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia. Yleisimmin kertaluonteiset erät ovat myyntivoittoja, poikkeuksellisia alaskirjauksia, uudelleenjärjestelyvarauksia ja rangaistusluonteisia maksuja. Ne eritellään, jos niillä on olennaista vaikutusta liiketulokseen.
TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI TAKALA:
“Vuosi 2011 oli Amer Sportsille ennätysvuosi. Yhtiön myynti ja liiketulos kohosivat kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Liikevaihto kasvoi 9 % ja liiketulos 26 %. Kasvua tapahtui lähes kaikissa liiketoimintayksiköissä ja kaikilla maantieteellisillä alueilla, ja voimme todeta, että vuonna 2010 julkaistu strategia toimii. Olen edelleen erityisen tyytyväinen asusteiden ja jalkineiden kehitykseen. Ne kasvoivat vuonna 2011 suurimmaksi tuoteryhmäksemme, jonka osuus yhtiön myynnistä on lähes 30 %. Lisäksi olen iloinen Fitnessin (kasvu 17 %), Pyöräilyn (kasvu 14 %) ja Joukkueurheilun (kasvu 11 %) vahvasta kehityksestä.
Vuonna 2012 jatkamme strategiamme toteuttamista. Edessämme on uusia haasteita: talviurheiluvälinemarkkinat ovat haastavat, koska tärkeimmillä markkina-alueilla kausi lähti hitaasti käyntiin. Lisäksi yleinen taloudellinen tilanne on edelleen melko epävarma. Näistä haasteista huolimatta suorituksemme tulee olemaan vahva ja jatkamme kehitysohjelmiamme toteuttamista ja keskitymme kannattavaan kasvuun ja synergioihin.”
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Heikki Takala, puh. +358 9 7257 8210
CFO Jussi Siitonen, puh. +358 9 7257 8212
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Päivi Antola, puh. +358 9 7257 8233
PUHELINKONFERENSSI
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tänään klo 15.00. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 6937 9590. Puhelua voi myös seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa www.amersports.com. Tallenne puhelusta on myöhemmin kuunneltavissa samassa www-osoitteessa. Tallenteen puhelinnumero on (09) 2310 1650 ja koodi 3894089#.
Varsinainen yhtiökokous
Amer Sportsin varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 8.3.2012 klo 14.00 alkaen osoitteessa Mäkelänkatu 91, Helsinki. Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.30.
Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos
Amer Sportsin vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen tulos julkistetaan perjantaina 27.4.2012 noin klo 13.00.
LOKA-JOULUKUUN TULOS
LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS LOKA-JOULUKUUSSA 2011
Amer Sportsin liikevaihto oli loka-joulukuussa 2011 yhteensä 556,9 milj. euroa (583,4). Vertailukelpoinen liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi 2 %.
Talviurheiluvälineiden myynti laski vertailukelpoisin valuutoin 14 % johtuen toimitusaikataulusta, sillä toimituksia tehtiin edeltävää vuotta enemmän jo kolmannella vuosineljänneksellä. Lisäksi lämpimästä säästä johtunut kauden hidas aloitus vähensi kauden aikana tehtyjä tilauksia Talviurheiluvälineissä. Laskua tasoittivat Fitnessin vahva 30 %:n kasvu sekä hyvän kehityksen jatkuminen Jalkineissa (kasvu 18 %), Pyöräilyssä (kasvu 17 %), Joukkueurheilussa (kasvu 16 %) ja Asusteissa (kasvu 12 %). Vertailukelpoinen liikevaihto paikallisissa valuutoissa laski EMEA:ssa 9 %, kun taas Amerikan liikevaihto kasvoi 19 % ja Aasian liikevaihto 6 %.
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Milj. e 10-12/
2011
10-12/
2010
Muu-
tos %
Muu-
tos %*)
% liike-
vaihdosta
10-12/2011
% liike-
vaihdosta
10-12/2010
Talvi ja ulkoilu 375,0 416,5 -10 -4 67 72
Pallopelit 109,0 107,3 2 7 20 18
Fitness 72,9 59,6 22 30 13 10
Yhteensä 556,9 583,4 -5 2 100 100

*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa
Liikevaihto markkina-alueittain

Milj. e 10-12/
2011
10-12/
2010
Muu-
tos %
Muu-
tos %*)
% liike-
vaihdosta
10-12/2011
% liike-
vaihdosta
10-12/2010
EMEA 273,8 325,8 -16 -9 49 56
Amerikka 205,4 184,1 12 19 37 31
Aasia 77,7 73,5 6 6 14 13
Yhteensä 556,9 583,4 -5 2 100 100

*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa
Konsernin liiketulos oli 46,3 milj. euroa (56,0 ilman kertaluonteisia eriä). Lasku johtui pääasiassa Talviurheiluvälineiden toimitusaikataulusta.
Bruttokate nousi 1,6 prosenttiyksikköä 42,4 %:iin (40,8) pääasiassa Talviurheiluvälineiden toiminnan tehostamisohjelman ansiosta.
Liiketulos liiketoimintasegmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä

Milj. e 10-12/
2011
10-12/
2010
Muutos
%
Talvi ja ulkoilu 45,0 61,2 -26
Pallopelit -0,7 -2,7
Fitness 4,5 4,3 5
Konsernihallinto -2,5 -6,8
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 46,3 56,0 -17
Kertaluonteiset erät -7,6
Liiketulos yhteensä 46,3 48,4 -4

*) Konsernihallinnon segmenttiin kuuluvat konsernin hallinto, jaetut palvelutoiminnot, liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sekä osakeperusteisten kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset. Neljännellä neljänneksellä segmentin liiketappio pieneni 4,3 milj. euroa, mihin vaikuttivat liiketoiminnan operatiivisten kulujen lasku 1,7 milj. eurolla ja osakeperusteisten kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset 2,6 milj. eurolla.
Nettorahoituskulut olivat 6,1 milj. euroa (5,7). Niihin sisältyi nettokorkokuluja 5,9 milj. euroa (5,6) ja realisoitumattomia nettokurssivoittoja, jotka olivat yhteensä 0,0 milj. euroa (3,4). Tulos ennen veroja oli 40,2 milj. euroa (42,7). Osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,30).
TULOS 2011
Vuonna 2011 urheiluvälinemarkkinat kehittyivät hyvin, ja erityisesti ulkoilussa käytettävien asusteiden ja jalkineiden kasvu jatkui vahvana. Makrotaloudellisen tilanteen epävarmuus alkoi kuitenkin näkyä urheiluvälinemarkkinoilla vuoden lopun lähestyessä. Joulukuussa alaan vaikutti voimakkaasti myös talvikauden 2011/12 hidas käynnistyminen lämpimän sään takia.
Amer Sports jatkoi strategisten kehitysohjelmiensa toteuttamista ja kannattavan kasvun ylläpitämistä yhtiön pitkäaikaisten taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Vuoden aikana yhtiö investoi erityisesti tuoteryhmäpohjaiseen toimintaan, myyntiin ja jakeluun sekä maantieteelliseen laajentumiseen, asiakaspalveluun ja omaan vähittäismyyntiin.
LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS 2011
Amer Sportsin liikevaihto 2011 oli 1 880,8 milj. euroa (2010: 1 740,4). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 9 %, etenkin Jalkineiden (kasvu 31 %), Asusteiden (kasvu 22 %), Fitnessin (kasvu 17 %), Pyöräilyn (kasvu 14 %) ja Joukkueurheilun (kasvu 11 %) kasvun ansiosta. EMEA kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 8 %, Amerikka 12 % ja Aasia 4 %. Konsernin pitkäaikaisena tavoitteena on 5 %:n valuuttaneutraali orgaaninen vuosikasvu.
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Milj. e 2011 2010 Muu-
tos %
Muu-
tos %*)
% liike-
vaihdosta
2011
% liike-
vaihdosta
2010
Talvi ja ulkoilu 1 137,6 1 015,0 12 12 61 58
Pallopelit 511,0 520,6 -2 0 27 30
Fitness 232,2 204,8 13 17 12 12
Yhteensä 1 880,8 1 740,4 8 9 100 100

*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa
Liikevaihto markkina-alueittain

Milj. e 2011 2010 Muu-
tos %
Muu-
tos %*)
% liike-
vaihdosta
2011
% liike-
vaihdosta
2010
EMEA 917,6 845,7 9 8 49 48
Amerikka 742,1 687,9 8 12 39 40
Aasia 221,1 206,8 7 4 12 12
Yhteensä 1 880,8 1 740,4 8 9 100 100

*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa
Bruttokate oli 43,5 % (42,6). Nousu johtui pääasiassa Asusteiden oman vähittäismyynnin kasvusta sekä Fitnessin ja Talviurheiluvälineiden toiminnan tehostamisesta.
Konsernin liiketulos oli 135,5 milj. euroa (107,9 ilman kertaluonteisia eriä). Myynnin kasvun vaikutus liiketuloksen kasvuun oli noin 67 milj. euroa, bruttokatteiden kasvun vaikutus noin 15 milj. euroa ja valuuttakurssimuutosten vaikutus noin -5 milj. euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat noin 49 milj. euroa, mihin vaikuttivat myyntimäärien kasvuun liittyvät myynti- ja jakelukustannukset, markkinointikustannukset sekä tutkimus- ja kehityskustannukset.
Liikevoittomarginaali parani 1,0 prosenttiyksikköä ja oli 7,2 % (6,2 ilman kertaluonteisia eriä). Konsernin pitkän aikavälin tavoitteena on, että liiketulos on vähintään 10 % liikevaihdosta.
Liiketulos liiketoimintasegmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä

Milj. e 2011 2010 Muutos
%
Talvi ja ulkoilu 118,5 96,9 22
Pallopelit 25,0 32,2 -22
Fitness 10,3 2,7
Konsernihallinto -18,3 -23,9
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 135,5 107,9 26
Kertaluonteiset erät -11,1
Liiketulos yhteensä 135,5 96,8 40

*) Konsernihallinnon segmenttiin kuuluvat konsernin hallinto, jaetut palvelutoiminnot, liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sekä osakeperusteisten kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset. Vuonna 2011 segmentin liiketappio pieneni 5,6 milj. euroa, mihin vaikuttivat liiketoiminnan operatiivisten kulujen lasku 2,4 milj. eurolla ja osakeperusteisten kannustinjärjestelmien käypien arvojen muutokset 3,2 milj. eurolla.
Nettorahoituskulut olivat yhtensä 20,5 milj. euroa (21,3). Niihin sisältyi nettokorkokuluja 19,9 milj. euroa (17,9). Kurssivoitot olivat 0,7 milj. euroa (kurssitappioita 2,3 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 115,0 milj. euroa (75,5) ja verot -24,1 milj. euroa (-6,6). Veroprosentti oli 21 %. Osakekohtainen tulos oli 0,71 euroa (0,52).
NÄKYMÄT VUODELLE 2011
Vuoden 2010 tilinpäätöksessään Amer Sports arvioi vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2010. Yksityiskohtaisemmat näkymät esitettiin huhti- ja elokuun osavuosikatsauksissa.
Näkyvyyden paraneminen mahdollisti näkymien tarkentamisen tammi-syyskuun osavuosikatsauksessa, jossa yhtiö arvioi koko vuoden liikevaihtonsa kasvavan vertailukelpoisin valuutoin noin 9 % ja liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä paranevan noin yhden prosenttiyksikön vuodesta 2010.
RAHOITUSTILANNE JA RAHAVIRTOJEN KEHITYS
Vuonna 2011 nettorahavirta investointien jälkeen (vapaa rahavirta) oli -21,4 milj. euroa (50,1). Vuoden 2010 lopusta varastot kasvoivat 57,6 milj. euroa, mikä johtui asusteiden ja jalkineiden korkeammasta tilauskannasta ja suuremmista varastoista sekä Talviurheiluvälineiden pienemmistä kauden aikaisista toimituksista. Saatavat kasvoivat 55,8 milj. euroa. Kasvua tapahtui pääasiassa Talviurheiluvälineissä. Amer Sportsin pitkäaikaisena taloudellisena tavoitteena on, että vuotuinen vapaa rahavirta on yhtä suuri kuin nettotulos.
Vuoden 2011 lopussa konsernin nettovelka oli 391,6 milj. euroa (294,8). Kasvu johtui 21,4 milj. euron negatiivisesta nettorahavirrasta, osakkeiden takaisinostosta 36,7 milj. eurolla ja 36,4 milj. euron osingoista. Amer Sportsin taserakennetta koskevana pitkäaikaisena taloudellisena tavoitteena on, että vuoden lopun nettovelka/käyttökate (EBITDA) -suhdeluku on korkeintaan 3. Vuoden 2011 lopussa suhdeluku oli 2,3 (2,2).
Korolliset velat olivat yhteensä 470,4 milj. euroa (379,5). Tämä koostui lyhytaikaisesta velasta 219,0 milj. euroa ja pitkäaikaisesta velasta 251,4 milj. euroa. Konsernin korollisten velkojen keskimääräinen korko oli 3,6 % (4,4). 60 milj. euron hybridilainaa käsitellään omana pääomana.
Lyhytaikainen velka sisältää pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä 23,4 milj. euroa (97,0) ja yritystodistuksia 194,2 (0,0), joita Amer Sports on laskenut liikkeeseen Suomen markkinoille kausivaihtelusta johtuvan käyttöpääoman lisäyksen rahoittamiseksi. Yritystodistusohjelman kokonaislaajuus on 500 milj. euroa.
Rahat ja pankkisaamiset olivat 78,8 milj. euroa (84,7).
Huhtikuussa Amer Sports laski liikkeeseen pohjoismaisille institutionaalisille sijoittajille suunnatun 500 miljoonan Ruotsin kruunun suuruisen vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan.
Marraskuussa Amer Sports allekirjoitti uuden 200 milj. euron luottolimiittisopimuksen vuonna 2005 otetun aikaisemman syndikoidun luoton jälleenrahoittamista varten. Vuoden 2011 lopussa Amer Sports ei ollut käyttänyt luottolimiittiään.
Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 45,6 % (47,8) ja velkaantumisaste 47 % (37).
Konsernin merkittävimmän transaktioriskin muodostaa Yhdysvaltain dollari. Amer Sports on dollarin netto-ostaja, koska Aasian hankintatoiminta on Yhdysvaltain dollarimääräistä. Seuraavien 12 kuukauden nettovaluuttavirran euron ja Yhdysvaltain dollarin välillä odotetaan olevan yli 270 milj. dollaria. Euron heikkeneminen suhteessa Yhdysvaltain dollarin vaikuttaa siten negatiivisesti yhtiön liiketulokseen, mutta suojaukset hidastavat vaikutusta.
Amer Sportsin suojauspolitiikka kattaa transaktioriskin 12-18 kuukaudeksi eteenpäin. Liiketoiminta-alueesta ja sen luonteesta riippuen suojausasteet ovat 80-120 % tai 30-70 %. Talvi ja ulkoilu -liiketoimintasegmenttiin sovelletaan pidempää suojausaikaa ja korkeampaa suojausastetta. Vuoden 2011 lopussa konserni on suojannut 80 % vuoden 2012 euron ja Yhdysvaltain dollarin välisestä nettorahavirrastaan kurssilla 1,38. Tämä kattaa yli 80 % kevät-/kesäkauden 2012 ja puolet syys-/talvikauden 2012 Yhdysvaltain dollarimääräisistä ostoista Asusteissa ja Jalkineissa, joissa euron ja dollarin välinen kurssiriski on suurin.
Koska Amer Sportsin konsernitilinpäätös on esitetty euroina, Amer Sportsiin kohdistuu muuntoeroriski, kun valuuttamääräinen tulos käännetään euroiksi. Transaktio- ja liiketuloksen muuntoeroriskien yhteisvaikutuksen huomioiden Amer Sports on Yhdysvaltain dollarin netto-ostaja. Kaikkien muiden valuuttojen kohdalla yhtiö on nettomyyjä. Tärkeimmät valuutat Yhdysvaltain dollarin jälkeen ovat Sveitsin frangi, Ison-Britannian punta, Kanadan dollari ja Japanin jeni, joiden nettovaluuttavirta vaihtelee 45 milj. eurosta 55 milj. euroon.
Tarkemmin konsernin taloudellisia riskejä ja niiden hallintaa on selostettu tilinpäätöksen liitetiedoissa.
INVESTOINNIT
Konsernin investoinnit olivat 51,4 milj. euroa (39,9). Kasvu johtui pääasiassa investoinneista Talviurheiluvälineiden toiminnan tehostamisohjelmaan. Poistot olivat 35,8 milj. euroa (35,8).
Yritysostojen kassavirta oli -6,5 milj. euroa (0,0) ja yritysmyyntien 5,3 milj. euroa (0,0).
TUOTEKEHITYS
Amer Sports painottaa strategiassaan kuluttajakeskeistä tuotekehitystä. Jatkuvan tuotekehitystoiminnan avulla Amer Sports pyrkii kehittämään uusia ja parempia urheilutuotteita, jotka kiinnostavat kuluttajia ja kaupan alan asiakkaita.
Konsernilla on eri puolilla maailmaa seitsemän tuotekehitys- ja designkeskusta, jotka palvelevat eri liiketoiminta-alueita ja tekevät yhä enemmän yhteistyötä eri yksiköiden kanssa. Tuotekehitykseen investointiin vuonna 2011 yhteensä 64,2 milj. euroa eli 9,2 % liiketoiminnan kuluista (2010: 57,4 milj. euroa, 8,8 % liiketoiminnan kuluista; 2009: 52,0 milj. euroa, 9,0 % liiketoiminnan kuluista). Talvi ja ulkoilu -liiketoiminnan osuus tuotekehityskuluista oli 66 %, Pallopelien 13 % ja Fitnessin 21 %.
Yhtiön tuotekehitystoiminnoissa työskenteli 583 henkilöä (514) eli noin 8 % (8) Amer Sportsin kokonaismäärästä 31.12.2011.
MYYNTI JA MARKKINOINTI
Amer Sports myy tuotteitaan kaupan alan asiakkaille (mukaan lukien urheiluvälineketjut, erikoisliikkeet, tavaratalot, kuntosalit ja jakeluportaan edustajat) sekä myös suoraan kuluttajille brändimyymälöissä, tehtaanmyymälöissä ja verkkokaupassa.
Amer Sportsin strategisiin painopistealueisiin kuuluvat kuluttajakeskeisyys ja kuluttajatarpeiden ymmärtäminen sekä myynnin ja jakelun vahvistaminen.
Kuluttajakeskeisyyden lisäämiseksi Amer Sports perusti vuonna 2011 alueelliset kuluttajamarkkinointitoiminnot Aasiaan (Shanghai) ja Amerikkaan (Portland). Tavoitteena on kehittää brändien alueellisten kuluttajatarpeiden ymmärtämistä ja paikallista merkityksellisyyttä.
Myynnissä ja jakelussa painopiste oli jakeluverkoston laajentamisessa kehittyneillä ja uusilla laajentuvilla markkinoilla sekä oman vähittäismyynnin ja verkkokaupan kasvattamisessa. Vuoden aikana Amer Sports panosti myynti- ja jakeluorganisaatioonsa monin tavoin: se kehitti erityisiä jakelun seurantamittareita, lisäsi myyntihenkilöstöä vahvistaakseen jakeluaan, kehitti vähittäismyyjien ja jakelijoiden kanssa yhteisiä markkinointiohjelmia ja järjesti prosessejaan ja toimintojaan tunnistaakseen alueita, joilla koko tuotevalikoiman kattavasta yhteistyöstä syntyy synergiaetuja. Uusilla laajentuvilla markkinoilla Venäjällä, Kiinassa ja Latinalaisessa Amerikassa kasvu oli merkittävää, ja vuonna 2011 näiden markkinoiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 7 % (5 %).
Vuoden 2011 lopussa Amer Sportsilla oli 172 brändimyymälää (150). Suurinta osaa myymälöistä hoitavat paikalliset itsenäiset kumppanit. Vuonna 2011 Amer Sports myös panosti verkkokauppaansa. Salomonin, Suunnon ja Arc’teryxin tuotteita on verkkomyynnissä valituissa maissa.
Amer Sportsin myyntiverkosto kattoi 33 maata 31.12.2011. Myynti- ja jakelutoiminnassa työskenteli 2 454 henkilöä (2 205) eli noin 35 % (33 %) Amer Sportsin henkilöstön kokonaismäärästä. Markkinoinnissa työskenteli 560 henkilöä (510).
TOIMITUSKETJUN HALLINTA
Luotettava, tehokas ja oikea-aikainen toimitusketjun hallinta on tärkeä osa Amer Sportsin strategiaa. Vuonna 2011 painopistealueena oli asiakaspalvelun parantaminen.
Toiminnan tehostamiseksi ja kustannussäästöjen saavuttamiseksi Amer Sports tarkastelee jatkuvasti tuotannon ja hankinnan strategiaansa ja yhtiön maailmanlaajuisen tuotannon ja hankintatoiminnan rakennetta. Noin 10 % Amer Sportsin tuotannon arvosta on Amerikassa, 30 % EMEA-alueella ja 60 % Aasiassa. Kiinan osuus tuotannon arvosta on noin 30 %.
Amer Sports valmistaa noin 20 % tuotteistaan itse, ja noin 15 % valmistaa osittain ulkoistettu alihankinta. Amer Sportsin tuotannon kokonaisarvosta noin 65 % on ulkoistettu. Tähän sisältyy kaikkien mailapeli- ja golftuotteiden, useimpien joukkourheilutuotteiden sekä useimpien asusteiden ja jalkineiden valmistus. Myös talviurheiluvälineiden, pyöräilyn, urheiluinstrumenttien ja kuntosalivälineiden joidenkin tuotteiden ja komponenttien valmistus on ulkoistettu.
Amer Sportsin tärkeimmät omat tuotantolaitokset sijaitsevat Itävallassa, Ranskassa, Suomessa, Kanadassa, Bulgariassa ja Yhdysvalloissa.
HENKILÖSTÖ
Amer Sportsin henkilöstöstrategia tukee yrityksen strategiaa, strategisia liiketoimintahankkeita ja kehitystoimenpiteitä. Vuonna 2011 henkilöstöstrategian tavoitteena oli

 • kehittää osaamista ja edistää henkilöstön sitoutumista
 • tukea vahvaa suorituksen johtamisen kulttuuria ja edistää valmentavaa johtajuutta
 • vahvistaa henkilöstöorganisaation ja liiketoiminnan kumppanuutta.

Vuonna 2011 Amer Sportsissa keskityttiin erityisesti osaamisen kehittämiseen ja tehtäväkierron sekä sisäisen liikkuvuuden edistämiseen. Amer Sportsin osaamisen kehittämisen painopistealueena oli erityisesti myyntihenkilöstö.
Henkilöstökysely, jolla mitataan henkilöstön sitoutumista ja työtyytyväisyyttä, osoitti, että tulokset kaikilla kyselyn osa-alueilla ovat parantuneet edellisestä, vuonna 2009 tehdystä kyselystä. Kyselyn perusteella 80 % vastaajista oli erittäin tyytyväisiä Amer Sportsiin työpaikkana. Kyselyn vastausprosentti oli kaikkien aikojen korkein, 90 %.
Konsernin henkilöstön määrä 31.12.2011 oli 7 061 (31.12.2010: 6 645, 31.12.2009: 6 331). Lisäys muodostui pääasiassa myynti- ja jakeluhenkilöstöstä. Konsernin palveluksessa oli vuonna 2011 keskimäärin 6 921 henkilöä (2010: 6 545, 2009: 6 362). Amer Sportsin työntekijöistä oli miehiä 62 % (2010: 62 %, 2009: 62 %) ja naisia 38 % (2010: 38 %, 2009: 38 %).
Palkkoja, palkkioita ja muita niihin liittyviä kuluja maksettiin vuonna 2011 yhteensä 358,7 milj. euroa (2010: 336,4, 2009: 301,5). Amer Sportsin palkitsemisjärjestelmä palkitsee hyvästä suorituksesta, ja siinä korostetaan tiimin ja yksilön osuutta. Peruspalkkaa täydennetään suorituspohjaisilla bonusohjelmilla ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmillä.

31.12.
2011
31.12.
2010
Muutos
%
Talvi ja ulkoilu 4 590 4 293 7
Pallopelit 1 631 1 590 3
Fitness 749 691 8
Konsernihallinto ja palvelukeskus 91 71 28
Yhteensä 7 061 6 645 6
31.12.
2011
31.12.
2010
Muutos
%
EMEA 4 185 3 903 7
Amerikka 2 312 2 214 4
Aasia 564 528 7
Yhteensä 7 061 6 645 6
31.12.
2011
31.12.
2010
Muutos
%
Tuotanto ja hankinta 2 588 2 579 0
Myynti ja jakelu 2 454 2 205 11
Tukitoiminnot 876 837 5
Tutkimus ja tuotekehitys 583 514 13
Markkinointi 560 510 10
Yhteensä 7 061 6 645 6

YHTEISKUNTAVASTUU
Amer Sports on sitoutunut toteuttamaan liiketoimintastrategiaansa eettisesti ja yhteiskunnallisesti vastuullisella tavalla. Yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintaansa ja täyttämään konsernin taloudelliset, yhteiskunnalliset sekä ympäristöön liittyvät tavoitteet, jotka on määritelty Amer Sportsin eettisissä ohjeissa.
Amer Sportsin kaikkien tavarantoimittajien on täytettävä konsernin eettistä toimintaa koskevat standardit, jotka perustuvat Kansainvälisen työjärjestön ILO:n standardeihin ja SA8000-standardeihin sekä YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen.
Amer Sportsilla on käytössään kolmannen osapuolen auditointiohjelma, joka auttaa alihankintakumppaneita noudattamaan alan standardeja ja määräyksiä sekä täyttämään Amer Sportsin odotukset laadun, terveyden, turvallisuuden, yhteiskuntavastuun ja ympäristön suhteen. Auditointiprosessi sisältää tehdaskäyntejä ja tehtaiden johdon koulutusta, joiden tarkoituksena on edistää yhtiön standardien täyttymistä. Kaikki uudet tavarantoimittajat auditoidaan ennen kuin tilauksia voidaan tehdä.
Vuonna 2011 Amer Sports osallistui ensimmäistä kertaa Carbon Disclosure Project (CDP) -hankkeeseen ja sijoittui kansainvälisessä tarkastelussa keskitasolle.
LIIKETOIMINTASEGMENTIT
TALVI JA ULKOILU

Milj. e 10-12/
2011
10-12/
2010
Muutos
%
Muutos
%*)
2011 2010 Muutos
%
Muutos
%*)
Liikevaihto
Talviurheiluvälineet 205,0 252,8 -19 -14 448,4 438,4 2 2
Jalkineet 51,0 47,3 8 18 287,7 219,6 31 31
Asusteet 65,8 63,0 4 12 191,6 156,6 22 22
Pyöräily 29,5 26,8 10 17 120,5 106,4 13 14
Urheiluinstrumentit 23,7 26,6 -11 -7 89,4 94,0 -5 -4
Liikevaihto yhteensä 375,0 416,5 -10 -4 1 137,6 1 015,0 12 12
Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä
45,0 61,2 -26 118,5 96,9 22
Liikevoitto-
marginaali ilman
kertaluonteisia eriä
10,4 9,5
Kertaluonteiset erät -10,0 -10,0
Liiketulos yhteensä 45,0 51,2 -12 118,5 86,9 36
Henkilöstö kauden lopussa 4,590 4,293 7

*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa
Talvi ja ulkoilu -segmentin vuoden 2011 liikevaihto oli 1 137,6 milj. euroa (1 015,0). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 12 %. Erityisesti Jalkineiden liikevaihto kasvoi (31 %), mutta kasvua tuki myös Asusteiden 22 %:n ja Pyöräilyn 14 %:n liikevaihdon kasvu. EMEA-alueella, joka on Talvi ja ulkoilu -segmentin suurin maantieteellinen alue, liikevaihto kasvoi 9 %:lla, Amerikassa 23 %:lla ja Aasiassa 10 %:lla.
Loka-joulukuussa Talvi ja ulkoilu -segmentin liikevaihto oli 375,0 milj. euroa (416,5). Liikevaihto laski vertailukelpoisin valuutoin 4 %. Kasvu jatkui hyvänä Jalkineissa (18 %), Pyöräilyssä (17 %) ja Asusteissa (12 %). Talviurheiluvälineissä liikevaihto laski vertailukelpoisin valuutoin 14 % johtuen toimitusaikataulusta, sillä toimituksia tehtiin edeltävää vuotta enemmän jo kolmannella vuosineljänneksellä. Lisäksi lämpimästä säästä johtunut kauden hidas aloitus päämarkkinoilla vähensi kauden aikana tehtyjä tilauksia Talviurheiluvälineissä.

Milj. e 10-12/
2011
10-12/
2010
Muutos
%
Muutos
%*)
2011 2010 Muutos
%
Muutos
%*)
EMEA 241,9 294,5 -18 -11 751,3 687,2 9 9
Amerikka 77,9 70,2 11 20 253,4 211,3 20 23
Aasia 55,2 51,8 7 7 132,9 116,5 14 10
Yhteensä 375,0 416,5 -10 -4 1 137,6 1 015,0 12 12

*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa
Vuoden 2011 liiketulos oli 118,5 milj. euroa (96,9 ilman kertaluonteisia eriä). Myynnin kasvun vaikutus liiketuloksen kasvuun oli noin 53 milj. euroa ja bruttokatteiden kasvun vaikutus noin 18 milj. euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat noin 48 milj. eurolla myynti- ja jakelukustannusten kasvun vuoksi (vertailukelpoisin valuutoin).
Loka-joulukuussa liiketulos oli 45,0 milj. euroa (61,2 ilman kertaluonteisia eriä). Myynnin laskun vaikusta tasoitti osittain bruttokatteiden kasvu.
Talviurheiluvälineet
Talviurheiluvälineiden vuoden 2011 liikevaihto oli 448,4 milj. euroa (438,3). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 2 %. Suurimmat tuoteryhmät olivat lasketteluvälineet (75 % liikevaihdosta), maastohiihtovälineet (16 % liikevaihdosta) ja lumilautailuvälineet (9 % liikevaihdosta). Lasketteluvälineiden liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 2 % ja maastohiihtovälineiden 6 %, kun taas lumilautailuvälineiden liikevaihto laski 5 %. Vuonna 2011 Talviurheiluvälineiden liikevaihdosta 67 % tuli EMEA-alueelta, 20 % Amerikasta ja 13 % Aasiasta. Liikevaihto kasvoi Amerikassa 23 % ja Aasiassa 3 %, kun taas EMEA-alueella liikevaihto laski 4 %. Vuoden lopulla päämarkkina-alueilla vallinnut lämmin sää vaikutti kauden aikaisten tilausten määrään negatiivisesti.
Vuonna 2010 aloitettu toiminnan tehostamisohjelma paransi katteita ja asiakaspalvelua myös vuonna 2011. Pääpainopistealueita vuonna 2011 olivat joustavuuden parantaminen varmistamalla kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen entistä paremmin sekä tuotevalikoiman standardointi varastoyksiköitä vähentämällä.
Loka-joulukuussa Talviurheiluvälineiden liikevaihto oli 205,0 milj. euroa (252,8). Liikevaihto laski vertailukelpoisin valuutoin 14 %. Tämä johtui pääasiassa toimitusaikatauluista: aiempaa suurempi osa toimituksista ajoittui kolmannelle vuosineljännekselle. Päämarkkina-alueilla kauden 2011/12 alussa vallinnut lämmin sää vaikutti kauden aikaisten tilausten määrään negatiivisesti.
Jalkineet
Jalkineiden vuoden 2011 liikevaihto oli 287,7 milj. euroa (219,6). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 31 %. Kaikki tuotesegmentit kasvoivat. EMEA muodosti 80 % maailmanlaajuisesta myynnistä, Amerikka 16 % ja Aasia 4 %. Liikevaihto kasvoi EMEA-alueella 26 %, Amerikassa 56 % ja Aasiassa 4 %.
Loka-joulukuussa Jalkineiden liikevaihto oli 51,0 milj. euroa (47,3). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 18 %. Kevät-/kesäkauden 2012 ennakkotilaukset kasvoivat 14 %.
Asusteet
Asusteiden vuoden 2011 liikevaihto oli 191,6 milj. euroa (156,6). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 22 %. EMEA muodosti 49 % maailmanlaajuisesta myynnistä, Amerikka 38 % ja Aasia 13 %. Liikevaihto kasvoi EMEA-alueella 15 %, Amerikassa 26 % ja Aasiassa 47 %.
Loka-joulukuussa Asusteiden liikevaihto oli 65,8 milj. euroa (63,0). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 12 %. Kevät-/kesäkauden 2012 ennakkotilaukset kasvoivat 28 %.
Pyöräily
Pyöräilyn vuoden 2011 liikevaihto oli 120,5 milj. euroa (106,4). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 14 %. Vanteet, kiekot ja polkimet muodostivat 83 % liikevaihdosta ja pyöräilyasusteet ja -jalkineet 17 %. Vanteiden, kiekkojen ja polkimien liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 11 % ja pyöräilyasusteiden ja -jalkineiden 24 %. Pyöräilyn liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: EMEA 64 %, Aasia 19 % ja Amerikka 17 %. Liikevaihto kasvoi EMEA-alueella 18 % ja Amerikassa 26 %, kun taas Aasiassa liikevaihto laski 9 %.
Loka-joulukuussa Pyöräilyn liikevaihto oli 29,5 milj. euroa (26,8). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 17 %.
Urheiluinstrumentit
Urheiluinstrumenttien vuoden 2011 liikevaihto oli 89,4 milj. euroa (94,0). Liikevaihto laski vertailukelpoisin valuutoin 4 %. Vertailukelpoinen liikevaihto (pois lukien myydyt liiketoiminnot) kasvoi 6 %. Suurimmat tuoteryhmät olivat Outdoor-tuotteet (47 % liikevaihdosta), sukellusinstrumentit (22 % liikevaihdosta) ja kuntoilu (20 % liikevaihdosta). Outdoor-tuotteiden myynti kasvoi 13 % ja sukellusinstrumenttien 5 %. Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: EMEA 45 %, Aasia 31 % ja Amerikka 24 %. Liikevaihto kasvoi Aasiassa 6 %, oli edeltävän vuoden tasolla EMEA-alueella ja laski Amerikassa 16 %.
Suunnon uuden fokusoidun strategian mukaisesti Amer Sports myi sukelluspukuyhtiö Fitz-Wright Holdings Ltd:n Huish Acquisition LLC:lle huhtikuussa 2011. Kesäkuussa 2011 Amer Sports myi TackTick Ltd:n Raymarinelle, joka on Flir-konsernin tytäryhtiö. TackTick valmistaa langattomia, aurinkoenergialla toimivia veneilyelektroniikkalaitteita. Kaupoilla ei ollut olennaista vaikutusta Amer Sportsin taloudelliseen tulokseen.
Loka-joulukuussa Urheiluinstrumenttien liikevaihto oli 23,7 milj. euroa (26,6). Liikevaihto laski vertailukelpoisin valuutoin 7 %. Vertailukelpoinen liikevaihto (pois lukien myydyt liiketoiminnot) oli edeltävän vuoden tasolla.
PALLOPELIT

Milj. e 10-12/
2011
10-12/
2010
Muutos
%
Muutos
%*)
2011 2010 Muutos
%
Muutos
%*)
Liikevaihto
Mailapelit 41,1 44,0 -7 -1 213,8 232,5 -8 -7
Joukkueurheilu 57,1 51,0 12 16 228,0 212,1 7 11
Golf 10,8 12,3 -12 -6 69,2 76,0 -9 -7
Liikevaihto yhteensä 109,0 107,3 2 7 511,0 520,6 -2 0
Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä
-0,7 -2,7 25,0 32,2 -22
Liikevoittomarginaali
ilman kertaluonteisia
eriä
4,9 6,2
Kertaluonteiset erät -2,7 -2,7
Liiketulos yhteensä -0,7 -5,4 25,0 29,5 -15
Henkilöstö kauden
lopussa
1 631 1 590 3

*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa
Pallopelien vuoden 2011 liikevaihto oli 511,0 milj. euroa (520,6). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto oli edeltävän vuoden tasolla. Mailapelien myynti laski 7 % globaalien tennismarkkinoiden laskun ja Japanin maaliskuisen maanjäristyksen ja tsunamin vuoksi. Joukkueurheilu jatkoi hyvää suoritustaan ja liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 11 %.
Alueittain Pallopelien myynti kasvoi Amerikassa vertailukelpoisin valuutoin 3 %, pysyi edeltävän vuoden tasolla EMEA-alueella ja laski Aasiassa 9 %.
Loka-joulukuussa Pallopelien liikevaihto oli 109,0 milj. euroa (107,3). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 7 % Joukkueurheilun vahvan kasvun ansiosta.

Milj. e 10-12/
2011
10-12/
2010
Muutos
%
Muutos
%*)
2011 2010 Muutos
%
Muutos
%*)
EMEA 17,2 18,5 -7 2 113,4 114,0 -1 -1
Amerikka 75,1 72,3 4 9 331,0 334,4 -1 3
Aasia 16,7 16,5 1 1 66,6 72,2 -8 -9
Yhteensä 109,0 107,3 2 7 511,0 520,6 -2 0

*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa
Vuoden 2011 liiketulos oli 25,0 milj. euroa (32,2 ilman kertaluonteisia eriä) ja laski 7 milj. eurolla bruttokatteiden laskun vuoksi.
Loka-joulukuussa liiketulos oli -0,7 milj. euroa (-2,7 ilman kertaluonteisia eriä). Myynnin kasvun vaikutusta tasoitti osittain bruttokatteiden lasku.
Mailapelit
Mailapelien vuoden 2011 liikevaihto oli 213,8 milj. euroa (232,5). Liikevaihto laski vertailukelpoisin valuutoin 7 %. Amerikan osuus liikevaihdosta oli 41 %, EMEA-alueen 37 % ja Aasian 22 %. Maantieteellisesti liikevaihto oli EMEA-alueella edeltäneen vuoden tasolla, laski Aasiassa 13 %:lla ja Amerikassa 7 %:lla (vertailukelpoisin valuutoin). Amerikan liikevaihdon laskun taustalla oli Yhdysvaltain tennismailamarkkinoiden noin 10 %:n lasku (lähde: Tennis Industry Association, TIA). Aasiassa liikevaihto laski Japanin maanjäristyksen ja tsunamin vaikutusten takia.
Suurimmat tuoteryhmät olivat tennismailat (37 % liikevaihdosta) ja tennispallot (24 % liikevaihdosta). Tennismailojen liikevaihto laski 18 % ja tennispallojen liikevaihto kasvoi 5 %. Tennisasusteiden kasvu oli vertailukelpoisin valuutoin 33 %.
Loka-joulukuussa Mailapelien liikevaihto oli 41,1 milj. euroa (44,0). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto oli edeltävän vuoden tasolla. Kiinassa jakelumallia vaihdettiin ulkoisesta jakelijasta yhtiön sisäiseen malliin, millä oli myyntiin väliaikainen negatiivinen vaikutus.
Joukkueurheilu
Joukkueurheilun vuoden 2011 liikevaihto oli 228,0 milj. euroa (212,1). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 11 % lähinnä baseball-tuotteiden ansiosta. Joukkueurheilun liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Amerikka 93 %, EMEA 2 % ja Aasia 5 %. Amerikka kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 11 %, EMEA 20 % ja Aasia 6 %.
Suurimmat tuoteryhmät olivat amerikkalaiset jalkapallot (22 % liikevaihdosta), baseball- ja softball-mailat (19 % liikevaihdosta), koripallot (19 % liikevaihdosta) ja baseball-pallot ja -räpylät (17 % liikevaihdosta).
Loka-joulukuussa Joukkueurheilun liikevaihto oli 57,1 milj. euroa (51,0). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 16 %. Neljännen neljänneksen kasvu tuli laajasti eri tuoteryhmistä.
Golf
Golfin vuoden 2011 liikevaihto oli 69,2 milj. euroa (76,0). Liikevaihto laski vertailukelpoisin valuutoin 7 %.
Loka-joulukuussa liikevaihto oli 10,8 milj. euroa (12,3). Liikevaihto laski vertailukelpoisin valuutoin 6 %.
FITNESS

Milj. e 10-12/
2011
10-12/
2010
Muutos
%
Muutos
%*)
2011 2010 Muutos
%
Muutos
%*)
Liikevaihto 72,9 59,6 22 30 232,2 204,8 13 17
Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä
4,5 4,3 10,3 2,7
Liikevoittomarginaali
ilman kertaluonteisia eriä
4,4 1,3
Kertaluonteiset erät -2,3 -2,3
Liiketulos yhteensä 4,5 2,0 10,3 0,4
Henkilöstö kauden lopussa 749 691 8

*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa
Fitnessin vuoden 2011 liikevaihto oli 232,2 milj. euroa (204,8). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 17 %. Alueittain Amerikan osuus liikevaihdosta oli 68 %, EMEA-alueen 23 % ja Aasian 9 %. Amerikka kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 16 %, EMEA 19 % ja Aasia 19 %.
Myynti yritysasiakkaille (kuntosalit) muodosti 87 % (89 %) Fitnessin liikevaihdosta ja kotikäyttöön suunnattu myynti 13 % (11 %). Myynti yritysasiakkaille kasvoi 15 % vertailukelpoisin valuutoin uusien tuotteiden ja tehokkaamman jakelun ansiosta. Myynti kotikäyttöön kasvoi 34 % johtuen vahvistuneesta jakelusta vähittäismyynnissä ja verkkokaupassa.
Fitnessin vuoden 2011 liiketulos oli 10,3 milj. euroa (2,7 ilman kertaluonteisia eriä). Myynnin kasvun vaikutus liiketuloksen kasvuun oli noin 12 milj. euroa ja bruttokatteiden kasvun vaikutus noin 5 milj. euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat noin 10 milj. eurolla pääasiassa myynti- ja jakelukustannusten kasvun vuoksi (vertailukelpoisin valuutoin).
Loka-joulukuussa Fitnessin liikevaihto oli 72,9 milj. euroa (59,6). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 30 %. Amerikka kasvoi 35 %, EMEA 20 % ja Aasia 16 % (vertailukelpoisin valuutoin).
Loka-joulukuussa liiketulos oli 4,5 milj. euroa (4,3 ilman kertaluonteisia eriä). Myynnin kasvun vaikutusta tasoitti pääasiassa jakelun tehostamisen kustannukset.

Milj. e 10-12/
2011
10-12/
2010
Muutos
%
Muutos
%*)
2011 2010 Muutos
%
Muutos
%*)
EMEA 14,7 12,8 15 20 52,9 44,5 19 19
Amerikka 52,4 41,6 26 35 157,7 142,2 11 16
Aasia 5,8 5,2 12 16 21,6 18,1 19 19
Yhteensä 72,9 59,6 22 30 232,2 204,8 13 17

*) Vertailukelpoinen muutos paikallisissa valuutoissa
MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
Amer Sports Oyj myi huhtikuussa 2011 sukelluspukuyhtiö Fitz-Wright Holdings Ltd:n Huish Acquisition LLC:lle. Kesäkuussa 2011 Amer Sports Oyj myi TackTick Ltd:n Raymarinelle. TackTick valmistaa langattomia, aurinkoenergialla toimivia veneilyelektroniikkalaitteita. Näiden yhtiöiden vuotuiset liikevaihdot olivat noin 12 milj. euroa.
Amer Sports Oyj osti joulukuussa 2011 Nikita ehf:n, joka on naiskuluttajiin keskittyvä lumilautailuhenkinen action sports -asustebrändi. Nikitan vuosittainen liikevaihto on noin 8 milj. euroa.
Kaupoilla ei ollut olennaista vaikutusta Amer Sportsin vuoden 2011 tulokseen tai taseeseen.
AMER SPORTSIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
Amer Sportsin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia ja NASDAQ OMX Helsingin Pörssin sääntöjä, Amer Sportsin yhtiöjärjestystä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010. Amer Sports noudattaa hallinnointikoodia poikkeuksetta.
Amer Sports on antanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään erillisenä raporttina yhtiön verkkosivuilla. Tämä selvitys on laadittu noudattaen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suositusta 54 sekä arvopaperimarkkinalakia (2 luvun 6 §). Amer Sportsin tilintarkastajat ovat tarkastaneet, että selvitys on annettu ja että siinä kuvatut tulosraportointiprosessiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät ovat yhdenmukaisia Amer Sportsin tilinpäätöksen kanssa.
MUUTOKSET KONSERNIN YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA
Talousjohtaja Jussi Siitonen nimitettiin 1.1.2011 alkaen Amer Sportsin uudeksi CFO:ksi (Chief Financial Officer), ja samalla hänestä tuli Amer Sportsin johtokunnan jäsen.
Victor Duran, Senior Vice President, Marketing and Business to Consumer, nimitettiin Amer Sportsin johtokunnan jäseneksi 1.1.2011 alkaen.
Lisätietoja Amer Sportsin johtoryhmästä on verkko-osoitteessa www.amersports.com/about. Lisää tietoa lähipiiritapahtumista löytyy tilinpäätöksen liitetiedoista.
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiön osakepääoma 31.12.2011 oli 292 182 204 euroa. Osakemäärä oli 121 517 285. Jokainen osake tuottaa omistajalleen yhden äänen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti 10.3.2011 hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (“hankkimisvaltuutus”). Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
10.3.2010 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 7 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus oli voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Lisäksi vuoden 2010 yhtiökokouksessa hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: hallitus on oikeutettu päättämään enintään 7 000 000 uuden osakkeen antamisesta tai enintään 7 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Valtuutus osakkeiden antamiseen ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Edellä mainittujen lisäksi hallituksella ei ole muita voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskuvaltuuksia.
Omat osakkeet
Yhtiökokouksen 10.3.2010 antaman valtuutuksen perusteella Amer Sportsin hallitus päätti 15.2.2011 käynnistää osakkeiden hankkimisohjelman vuosien 2011 ja 2012 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi konsernin avainhenkilöstölle. Osakkeiden hankkiminen NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä alkoi 23.2.2011 ja päättyi 24.3.2011. Tämän jakson aikana ostettiin (1) miljoona osaketta.
Amer Sportsin hallitus päätti 15.8.2011 hyödyntää 10.3.2011 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta yhtiön omien osakkeiden ostoon. Osakkeiden hankkiminen päättyi 24.11.2011. Yhtiö hankki omia osakkeita yhteensä 3 000 000 kappaletta, ja yhden osakkeen keskimääräinen arvo oli noin 9,18 euroa.
Vuonna 2011 Amer Sports hankki yhteensä 4 miljoonaa omaa osaketta seuraavasti:

Aika Määrä Arvo yhteensä,
euroa
Hankintahinta
(keskiarvo)
euroa
Hankintahinta
(ylin ja alin),
euroa
23.2.-24.3.2011 1 000 000 9 212 051,46 9,21 9,81 ja 8,43
23.8.-24.11.2011 3 000 000 27 529 811,75 9,18 10,00 ja 8,14

Yhtiön tulosperusteiseen osakeohjelmaan 2010 ja rajoitettuun osakeohjelmaan 2010 kuuluville henkilöille siirrettiin 15.3.2011 yhteensä 330 838 Amer Sportsin osaketta. Osakkeet siirrettiin Amer Sports International Oy:n omistamista osakkeista.
Amer Sports omisti 4 012 125 (342 963) omaa osaketta vuoden 2011 lopussa. Amer Sports Oyj omistaa 4 000 000 osaketta ja Amer Sports International Oy 12 125 osaketta. Omien osakkeiden määrä vastaa 3,30 %:a (0,28) Amer Sportsin osakemäärästä.
Osakekauppa
Amer Sportsin osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä vuoden 2011 aikana yhteensä 76,9 miljoonaa kappaletta (55,2) 752,5 milj. euron kokonaishintaan (475,0). Vaihtuvuus oli 64,2 % (45,5 %) (keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita). Vuoden 2011 keskimääräinen päivittäinen osakevaihto oli 303 975 osaketta (218 941).
Amer Sports Oyj:n osakkeiden viimeinen kauppa NASDAQ OMX Helsingissä 30.12.2011 tehtiin hintaan 9,00 euroa (2010: 10,43). Osakkeen hinta laski vuoden aikana 14 %, ja OMX Helsinki Cap -indeksi laski 28 %. Osakkeen ylin kurssi oli 11,97 euroa (10,70) ja alin 7,52 euroa (6,82). Keskikurssi oli 9,78 euroa (8,61). Yhtiön markkina-arvo 31.12.2011 oli 1 057,5 milj. euroa (1 263,8) lukuun ottamatta omia osakkeita.
NASDAQ OMX Helsingin lisäksi Amer Sportsin osakkeita myytiin vaihtoehtoisissa kauppapaikoissa, kuten Chi-X:ssä, BATS:issa ja Turquoisessa. Vuonna 2011 yhteensä 17,4 miljoonaa Amer Sportsin osaketta vaihdettiin vaihtoehtoisissa kauppapaikoissa, mikä vastaa yhteensä noin 18 % kaikista myydyistä osakkeista.
Joulukuun lopussa Amer Sports Oyj:llä oli 15 351 rekisteröityä osakkeenomistajaa (15 400). Hallintarekisteröidyt omistajat ja Suomen ulkopuolella olevat omistajat omistivat osakkeista 48,7 % (51,3). Julkisyhteisöt omistivat osakkeista 14,3 % (13,2), kotitaloudet 12,1 % (12,4), rahoitus- ja vakuutuslaitokset 11,5 % (13,1), voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 7,6 % (7,5) ja yksityiset yritykset 2,5 % (2,2) sekä Amer Sports 3,30 % (0,28).
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2011 (ei sisällä hallintarekisteröityjä tai yhtiön omia osakkeita)

Osakkeita % osakkeista ja äänistä
1. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 7 030 680 5,79
2. Maa- ja vesitekniikan tuki ry. 5 000 000 4,11
3. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 333 460 3,57
4. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 2 863 091 2,36
5. Brotherus Ilkka 2 685 573 2,21
6. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 2 361 721 1,94
7. Odin Norden 1 830 442 1,51
8. OP-Delta-sijoitusrahasto 1 495 000 1,23
9. Valtion Eläkerahasto 1 372 000 1,13
10. Nordea Fennia Fund 960 000 0,79

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus
Amer Sports Oyj:n tietoon tuli 2.2.2011, että Governance for Owners LLP:n omistus Amer Sports Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta oli alittanut 5 % 1.2.2011.

Amer Sports Oyj:n tietoon tuli 27.10.2011, että Silchester LLP:n määräysvallassa olevien institutionaalisten sijoittajien ja rahastojen omistama osakepääoma ja äänimäärä olivat laskeneet alle 10 %:n 25.10.2011. Ilmoitushetkellä Silchester LLP omisti 12 109 051 osaketta, eli 9,96 % Amer Sports Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.
Amer Sports Oyj:n tietoon tuli 30.11.2011, että Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman osakepääoma ja äänimäärä oli yli 5 % 29.11.2011. Ilmoitushetkellä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma omisti 6 305 214 osaketta, eli 5,19 % % Amer Sports Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.
Tiedot määräysvallasta
Amer Sportsin hallitus ei ole tietoinen luonnollisista tai oikeushenkilöistä, joilla on yhtiön osake-enemmistö, tai näiden henkilöiden äänivallasta ja heidän osakkeidensa kokonaismäärästä.
Osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyvät sopimukset ja järjestelyt
Amer Sportsin hallituksen tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä voimassa olevia sopimuksia.
Hallituksen ja johtokunnan osakeomistus 31.12.2011

Osakkeita Lähipiiri ja/tai määräysvaltayhteisö
Hallitus
Anssi Vanjoki 30 590 0
Ilkka Brotherus 2 685 573 20 850
Martin Burkhalter 8 677 0
Christian Fischer 8 677 0
Hannu Ryöppönen 6 961 0
Bruno Sälzer 8 677 0
Pirjo Väliaho 10 888 0
Johtokunta
Heikki Takala 66 760 0
Paul Byrne 16 663 0
Chris Considine 23 992 0
Mike Dowse 12 244 0
Victor Duran 11 577 0
Matt Gold 10 262 0
Terhi Heikkinen 14 631 0
Antti Jääskeläinen 14 703 0
Bernard Millaud 20 610 0
Mikko Moilanen 13 596 0
Jean-Marc Pambet 24 007 0
Michael Schineis 26 486 0
Jussi Siitonen 12 136 300
Andy Towne 960 0
Vincent Wauters 41 264 0
Michael White 8 168 0
YHTEENSÄ 3 078 102 21 150
% osakkeista 2,5 0,02
Sisältää lähipiirin ja /tai määräysvaltayhteisöt 3 099 252
% osakkeista 2,6

Vuoden aikana konsernilla oli kaksi pitkän aikavälin käteispohjaista kannustinohjelmaa ja kolme osakepohjaista konsernin avainhenkilöille suunnattua kannustinohjelmaa. Kannustinohjelmat on kuvattu tilinpäätöksen liitetiedoissa.
VARSINAISTEN YHTIÖKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET
Amer Sports Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.3.2011 tehtiin seuraavat päätökset:
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Amer Sports Oyj:n tilinpäätöksen vuodelta 2010.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu
Yhtiökokous päätti, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa jaetaan 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 22.3.2011.
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus
Yhtiökokous myönsi yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtaja Heikki Takalalle sekä varatoimitusjohtaja Pekka Paalanteelle (1.1-31.3. 2010) vastuuvapauden tilikaudelta 2010.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja jäsenille 50 000 euroa vuodessa. Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta lisäpalkkioita. Hallituksen vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 % rahana.
Hallituksen jäsenten lukumäärä
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).
Hallituksen jäsenten valitseminen
Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi Anssi Vanjoen, Ilkka Brotheruksen, Pirjo Väliahon, Martin Burkhalterin, Christian Fischerin, Bruno Sälzerin ja Hannu Ryöppösen. Hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Tilintarkastajan palkkio
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin Jouko Malinen, KHT.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden takaisin ostamisesta
Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen takaisin ostamisesta (“Takaisinostovaltuutus”). Yhtiön omia osakkeita tulee ostaa takaisin muuten kuin osakkeenomistajien omistusosuuksien suhteessa käyttämällä vapaata omaa pääomaa julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet ostetaan takaisin ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Anssi Vanjoen ja varapuheenjohtajakseen Ilkka Brotheruksen. Hallitus valitsi jäsentensä keskuudesta seuraavat henkilöt eri valiokuntien jäseniksi:

 • Palkitsemisvaliokunta: Pirjo Väliaho (valiokunnan puheenjohtaja), Anssi Vanjoki, Bruno Sälzer ja Christian Fischer.
 • Nimitysvaliokunta: Ilkka Brotherus (valiokunnan puheenjohtaja), Anssi Vanjoki ja Martin Burkhalter.
 • Tarkastusvaliokunta: Hannu Ryöppönen (valiokunnan puheenjohtaja), Ilkka Brotherus ja Martin Burkhalter

MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Amer Sportsin liiketoimintaa tasapainottaa laaja laji- ja brändivalikoima sekä yhtiön toiminta kaikilla tärkeimmillä markkinoilla. Amer Sportsin lyhyen aikavälin riskit liittyvät erityisesti kuluttajakysynnän kehittymiseen Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Japanissa, työ- ja raaka-ainekustannusten kohoamiseen erityisesti Kiinassa sekä Amer Sportsin kykyyn valmistaa, hankkia ja toimittaa tuotteita aikataulun mukaisesti.
Esimerkiksi seuraavilla riskitekijöillä voi olla vaikutusta yhtiön kehitykseen:

 • Urheilutuotealaan kohdistuu kuluttajakysyntään liittyviä riskejä eri puolilla maailmaa. Amer Sports on erityisen riippuvainen yleisestä taloustilanteesta ja kuluttajakysynnästä Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Japanissa.
 • Kilpailu on urheilutuotealalla erittäin kovaa, ja siinä on mukana useita alueellisesti, kansallisesti ja maailmanlaajuisesti toimivia yhtiöitä. Vaikka Amer Sportsilla ei ole sellaisia kilpailijoita, jotka haastaisivat sen kaikissa tuoteryhmissä, yhtiö kilpailee useimmissa tuoteryhmissä monien muiden yritysten kanssa. Ei voi olla varmuutta siitä, ettei Amer Sportsin nykyisille markkinoille tule uusia kilpailijoita tai että Amer Sports pystyy kilpailemaan menestyksellisesti nykyisiä tai uusia kilpailijoita vastaan.
 • Talviurheiluvälineiden myyntiin vaikuttaa lumitilanne. Talviurheiluvälineet muodostavat 1/4 Amer Sportsin myynnistä.
 • Suuri osa Amer Sportsin tuotannosta on ulkoistettua. Amer Sports arvioi jatkuvasti maailmanlaajuista tuotantoaan ja hankintatoimintaansa tehostaakseen toimintaansa ja löytääkseen kustannussäästöjä. Vaikka liiketoiminta-alueet auditoivat alihankkijoidensa toimintaa säännöllisesti, mahdolliset toimitusongelmat tai sopimusrikkomukset alihankkijoiden taholta saattavat vaikuttaa haitallisesti Amer Sportsin toimintaan.
 • Työvoimakustannusten odotetaan kasvavan Aasiassa, mistä Amer Sports hankkii merkittävän osan tuotteistaan. Amer Sports käyttää tuotteissaan terästä, kumia ja öljyperäisiä raaka-aineita sekä osia, ja yhtiön on saatava näistä raaka-aineista markkinoilta riittävä tarjonta, josta se joutuu kilpailemaan kyseisten materiaalien muiden käyttäjien kanssa. Työvoima- ja raaka-ainekustannusten nousulla voi olla kielteinen vaikutus tuotekustannuksiin.
 • Amer Sportsin tärkeimmät tuotantolaitokset ovat talviurheiluvälinetehtaat Itävallassa ja Bulgariassa, Precorin tehdas Yhdysvalloissa sekä Suunnon tehdas Suomessa. Lisäksi Amer Sportsilla on merkittäviä alihankkijoiden omistamia tehtaita Itä-Euroopassa. Amer Sportsin tärkeimmät jakelukeskukset sijaitsevat Saksassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa ja Ranskassa. Odottamattomilla tuotanto- tai toimitushäiriöillä näissä yksiköissä olisi haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan.
 • Amer Sportsin menestys riippuu sen kyvystä tunnistaa jatkuvasti muuttuvia trendejä kuluttajien kysynnässä ja reagoida näihin muutoksiin sekä kyvystä kehittää teknologioitaan tehokkaasti ja kehittää uusia houkuttelevia tuotteita. Amer Sportsin tuotteiden myynti voi kärsiä, jos yhtiö ei onnistu tuomaan markkinoille innovatiivisia tuotteita, jotka pystyvät vastaamaan kuluttajien mieltymysten, teknologian ja alan kehityksen muutoksiin.
 • Amer Sportsin omien vähittäismyymälöiden määrän lisääminen edellyttää merkittäviä investointeja. Lisäksi omien vähittäismyymälöiden ja niiden henkilökunnan ylläpitäminen aiheuttaa enemmän kiinteitä kuluja kuin jakelu kaupan alan asiakkaille. Amer Sportsin monikanavaiseen myyntistrategiaan sisältyvän vähittäismyynnin kasvuohjelman toteutuksen epäonnistuminen saattaisi vaikuttaa kielteisesti Amer Sportsin tulokseen.
 • Merkittävän asiakkaan menettämisellä olisi vaikutusta Amer Sportsin myyntiin. Tämä riski on kuitenkin rajallinen, koska Amer Sportsilla on hyvin monipuolinen asiakaskunta.
 • Huolimatta siitä, että tuotteet testataan kattavasti ennen niiden tuomista markkinoille, yhtiö ei voi täysin sulkea pois tuotteiden takaisinkutsujen ja tuotevastuuseen liittyvien oikeustoimien mahdollisuutta. Amer Sportsilla on alan käytännön mukaiset vakuutukset tuotteiden takaisinkutsuja ja tuotevastuutapauksia varten. Tuotteiden laatuun liittyvät ongelmat saattaisivat vahingoittaa Amer Sportsin mainetta, ja tämä voisi vaikuttaa haitallisesti myyntiin.
 • Immateriaalioikeuksien suojaamisen tarve ja niihin liittyvät riita-asiat kuuluvat olennaisesti urheiluvälinealaan. Amer Sportsin menestys riippuu osittain sen kyvystä suojella omia innovaatioitaan, tavaramerkkejään ja muita immateriaalioikeuksiaan luvattomalta käytöltä hankkimalla suojausta yhtiön toimintamaissa ja valvomalla immateriaalioikeuksiaan. Mahdolliset korvausvaatimuksia tai immateriaalioikeuksien loukkauksia koskevat riita-asiat voisivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja edellyttää resurssien kohdistamista muuhun kuin varsinaiseen toimintaan ja siten vaikuttaa liiketoiminnan tulokseen tai Amer Sportsin kilpailuasemaan. Vireillä olevien liiketoiminta-alueisiin liittyvien riita-asioiden ja viranomaispäätösten vaikutusta Amer Sportsin taloudelliseen asemaan tai liiketoiminnan tulokseen arvioidaan jatkuvasti, ja ajanmukaiset arviot julkistetaan tarvittaessa.
 • Amer Sports hankkii merkittävän osan tuotteistaan eri puolilla Aasiaa sijaitsevilta alihankkijoilta, mikä altistaa sen alueen poliittisille, taloudellisille ja lainsäädännöllisille oloille sekä useille paikalliseen liiketoimintaan ja työvoiman käyttöön liittyville kysymyksille. Amer Sportsilla on Aasiassa käytössä kolmannen osapuolen auditointiohjelma. Amer Sports ei pysty täysin valvomaan alihankkijoidensa toimia. Amer Sportsin alihankkijoiden työvoimalakien, säännösten tai standardien rikkomukset tai alihankkijoiden poikkeaminen Euroopan unionin ja kansainvälisen yhteisön yleisesti eettisiksi hyväksytyistä työvoimakäytännöistä saattaa vahingoittaa merkittävästi Amer Sportsin julkista imagoa sekä sen brändien mainetta.
 • Amer Sports on liiketoiminnassaan riippuvainen tietotekniikasta, sillä on meneillään IT-järjestelmäalustan integrointi maailmanlaajuisesti, ja se ottaa käyttöön uusia sovelluksia toimitusketjun hallinnan parantamiseksi. Monet tekijät saattavat aiheuttaa järjestelmähäiriöitä ja palvelukatkoksia ja aiheuttaa siten merkittävää vahinkoa Amer Sportsin liiketoiminnalle. Kaikki nämä tekijät voivat vaikuttaa haitallisesti Amer Sportsin liiketoimintaan.

Taloudelliset riskit on esitetty kohdassa Rahoitustilanne ja rahavirtojen kehitys.
NÄKYMÄT VUODELLE 2012
Vuonna 2012 Amer Sports jatkaa investointeja pitkäaikaisen strategian toteuttamiseen ja kasvun ylläpitämiseen.
Amer Sports odottaa laaja-alaista kasvua kaikilla liiketoiminta-alueilla vuonna 2012. Talviurheiluvälineissä lämmin sää hidasti kauden 2011/12 alkamista tärkeimmillä markkina-alueilla, minkä odotetaan vaikuttavan negatiivisesti vuoden 2012 ennakkotilauksiin. Kevät-/kesäkauden ennakkotilaukset kasvavat Asusteissa 28 % ja Jalkineissa 14 %. Kaikkiaan Amer Sports arvioi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin vuodesta 2011.
HALLITUKSEN EHDOTUS OSINGONJAOSTA
Emoyhtiön vapaa oma pääoma on 302 804 109,00 euroa, josta tilikauden tulos on
-23 571 703,99 euroa.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:
– osinkona jaetaan 0,33 euroa/osake eli yhteensä 40 100 704,05 euroa
– jätetään omaan pääomaan 262 703 404,95 euroa
Yhteensä 302 804 109,00 euroa.
Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.
TAULUKOT
Tässä tiedotteessa esitetyt luvut perustuvat konsernin tilintarkastettuun tilinpäätökseen, joka on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan. Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöksen taloudellisesta informaatiosta.
Milj. euroa
KONSERNITULOS

10-12/
2011
10-12/
2010
Muutos
%
1-12/
2011
1-12/
2010
Muutos
%
LIIKEVAIHTO 556,9 583,4 -5 1 880,8 1 740,4 8
Myytyjen suoritteiden
hankintameno
-321,0 -345,6 -1 063,4 -998,4
BRUTTOKATE 235,9 237,8 -1 817,4 742,0 10
Lisenssituotot 2,3 2,7 8,7 9,5
Liiketoiminnan muut tuotot 2,6 9,8 5,4 12,4
Tuotekehityskulut -20,6 -16,7 -64,2 -57,4
Myynnin ja markkinoinnin kulut -138,3 -131,5 -475,9 -443,1
Hallinnon ja muut liiketoiminnan
kulut
-35,6 -53,7 -155,9 -166,6
LIIKETULOS 46,3 48,4 -4 135,5 96,8 40
% liikevaihdosta 8,3 8,3 7,2 5,6
Rahoitustuotot ja -kulut -6,1 -5,7 -20,5 -21,3
TULOS ENNEN VEROJA 40,2 42,7 -6 115,0 75,5 52
Tuloverot -9,1 -4,6 -24,1 -6,6
NETTOTULOS 31,1 38,1 -8 90,9 68,9 32
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 31,1 38,1 90,8 68,8
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,1 0,1
Osakekohtainen tulos, e 0,25 0,30 0,71 0,52
Laimennettu
osakekohtainen tulos, e
0,25 0,30 0,71 0,52
Osakkeiden oikaistu
keskimääräinen määrä omilla
osakkeilla vähennettynä, milj. kpl
119,9 121,2
Osakkeiden oikaistu
keskimääräinen määrä omilla
osakkeilla vähennettynä,
laimennettu, milj. kpl
120,1 121,2
Oma pääoma/osake, e 7,03 6,50
ROCE, % *) 13,2 10,0
ROE, % 11,2 9,0
Käytetty keskikurssi:
EUR 1,00 = USD
1,3500 1,3637 1,3926 1,3289

*) 12 kk:n liukuva keskiarvo
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

10-12/
2011
10-12/
2010
1-12/
2011
1-12/
2010
Nettotulos 31,1 38,1 90,9 68,9
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot 12,5 10,5 7,7 28,7
Tulevien rahavirtojen suojaus 6,7 4,4 17,3 -0,2
Tulevien rahavirtojen
suojaukseen liittyvät verot
-1,7 -1,2 -4,5 0,0
Muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen
17,5 13,7 20,5 28,5
Laaja tulos 48,6 51,8 111,4 97,4
Laaja tuloslaskelma:
Emoyhtiön omistajille 48,6 51,8 111,3 97,3
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,1 0,1

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

10-12/
2011
10-12/
2010
Muutos
%
1-12/
2011
1-12/
2010
Muutos
%
Talvi ja ulkoilu 375,0 416,5 -10 1 137,6 1 015,0 12
Pallopelit 109,0 107,3 2 511,0 520,6 -2
Fitness 72,9 59,6 22 232,2 204,8 13
Yhteensä 556,9 583,4 -5 1 880,8 1 740,4 8

LIIKETULOS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

10-12/
2011
10-12/
2010
Muutos
%
1-12/
2011
1-12/
2010
Muutos
%
Talvi ja ulkoilu 45,0 51,2 -12 118,5 86,9 36
Pallopelit -0,7 -5,4 25,0 29,5 -15
Fitness 4,5 2,0 10,3 0,4
Konsernihallinto -2,5 0,6 -18,3 -20,0
Yhteensä 46,3 48,4 -4 135,5 96,8 40

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

10-12/
2011
10-12/
2010
Muutos
%
1-12/
2011
1-12/
2010
Muutos
%
EMEA 273,8 325,8 -16 917,6 845,7 9
Amerikka 205,4 184,1 12 742,1 687,9 8
Aasia 77,7 73,5 6 221,1 206,8 7
Yhteensä 556,9 583,4 -5 1 880,8 1 740,4 8

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Liitetieto 10-12/
2011
10-12/
2010
1-12/
2011
1-12/
2010
Liiketulos 46,3 48,4 135,5 96,8
Poistot ja muut liiketoiminnan
rahavirran oikaisut
11,0 1,6 37,9 28,3
Käyttöpääoman muutos 34,5 40,6 -97,6 -18,8
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 91,8 90,6 75,8 106,3
Maksetut ja saadut korot
liiketoiminnasta
-7,2 -5,1 -20,5 -14,3
Maksetut ja saadut välittömät verot -6,7 -14,6 -24,7 -11,9
Liiketoiminnan nettorahavirta 77,9 70,9 30,6 80,1
Ostetut liiketoiminnot -6,5 -6,5
Myydyt liiketoiminnot 5,3
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-22,5 -21,2 -51,4 -39,9
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot
0,1 8,0 0,6 9,9
Investointien nettorahavirta -28,9 -13,2 -52,0 -30,0
Nettorahavirta investointien
jälkeen (vapaa rahavirta)
49,0 57,7 -21,4 50,1
Omien osakkeiden hankinta -9,5 -36,7
Oman pääoman ehtoisen
lainan korot
-7,2 -7,2
Maksetut osingot 4 -36,4 -19,5
Velan ja muiden rahoituserien
muutos
-37,4 -24,2 94,9 -64,3
Rahoituksen nettorahavirta -46,9 -24,2 14,6 -91,0
Rahavarat 1.10./1.1. 75,6 50,2 84,7 121,6
Muuntoero 1,1 1,0 0,9 4,0
Rahavarojen muutos 2,1 33,5 -6,8 -40,9
Rahavarat 31.12. 78,8 84,7 78,8 84,7

KONSERNITASE

Liitetieto 31.12.2011 31.12.2010
Varat
Liikearvo 295,7 286,7
Muut aineettomat hyödykkeet 214,5 214,2
Aineelliset hyödykkeet 157,8 140,2
Muut pitkäaikaiset varat 99,6 100,5
Vaihto-omaisuus 359,7 302,1
Saamiset 611,9 525,4
Rahavarat 78,8 84,7
Varat yhteensä 2 1 818,0 1 653,8
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma 829,4 790,2
Pitkäaikaiset korolliset velat 251,4 278,7
Muut pitkäaikaiset velat 22,7 19,6
Lyhytaikaiset korolliset velat 219,0 100,8
Muut lyhytaikaiset velat 463,1 434,6
Varaukset 32,4 29,9
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 818,0 1 653,8
Omavaraisuusaste, % 45,6 47,8
Nettovelkaantumisaste, % 47 37
EUR 1,00 = USD 1,2939 1,3362

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Lii-
te-
tie-
to
Osa-
ke-
pää-
oma
Yli-
kurs-
si-
ra-
has-
to
Omat
osak-
keet
Muun-
to-
erot
Ar-
von-
muu-
tos-
rahas-
to
Sijoi-
tetun
vapaan
oman
pää-
oman
rahasto
Oman
pää-
oman
ehtoi-
nen
laina
Kerty-
neet
voit-
to-
va-
rat
Yh-
teen-
Oma
pääoma
1.1.
2010
292,2 12,1 -5,6 -63,0 -5,4 151,5 60,0 290,9 732,7
Muut
laajan
tuloksen
erät:
Muuntoerot 28,7 28,7
Tulevien
rahavirtojen
suojaus
-0,2 -0,2
Tulevien raha-
virtojen
suojauk-
seen
liittyvät
verot
0,0 0,0
Nettotulos 68,8 68,8
Laaja tulos 28,7 -0,2 68,8 97,3
Liiketoimet
omistajien
kanssa:
Osake-
poh-
jainen kan-
nustin-
järjes-
telmä
0,5 0,5
Osingon-
jako
4 -19,4 -19,4
Oman
pääoman
ehtoisen
lainan korot
-5,3 -5,3
Muu
muutos
-18,2 -18,2
Oma
pääoma
31.12.2010
292,2 12,1 -5,6 -34,3 -5,6 151,5 60,0 317,3 787,6
Oma
pääoma
1.1.2011
292,2 12,1 -5,6 -34,3 -5,6 151,5 60,0 317,3 787,6
Muut laajan
tuloksen
erät:
Muunto-
erot
7,7 7,7
Tulevien
rahavirtojen
suojaus
17,3 17,3
Tulevien raha-
virtojen
suojaukseen
liittyvät verot
-4,5 -4,5
Nettotulos 90,8 90,8
Laaja tulos 7,7 12,8 90,8 111,3
Liiketoimet
omistajien
kanssa:
Omien osak-
keiden han-
kinta
-31,3 -31,3
Osakepoh-
jaiset kan-
nustin-
järjes-
telmät
0,8 0,8
Osingon-
jako
4 -36,3 -36,3
Oman
pääoman
ehtoisen
lainan korot
-5,3 -5,3
Oma
pääoma
31.12.2011
292,2 12,1 -36,9 -26,6 7,2 151,5 60,0 367,3 826,8
Lii-
te-
tie-
to
Määräys-
vallatto-
mien
omistaji-
en osuus
Oma
pää-
oma
yh-
teensä
Oma
pääoma
1.1.
2010
2,6 735,3
Muut laajan
tuloksen
erät:
Muuntoerot 28,7
Tulevien
rahavirtojen
suojaus
-0,2
Tulevien rahavirtojen
suojaukseen
liittyvät verot
0,0
Nettotulos 0,1 68,9
Laaja tulos 0,1 97,4
Liiketoimet
omistajien
kanssa:
Osakepoh-
jainen kan-
nustinjärjes-
telmä
0,5
Osingon-
jako
4 -0,1 -19,5
Oman
pääoman
ehtoisen
lainan korot
-5,3
Muu
muutos
-18,2
Oma
pääoma
31.12.2010
2,6 790,2
Oma
pääoma
1.1.2011
2,6 790,2
Muut laajan
tuloksen
erät:
Muuntoerot 7,7
Tulevien
rahavirtojen
suojaus
17,3
Tulevien rahavirtojen
suojaukseen
liittyvät verot
-4,5
Nettotulos 0,1 90,9
Laaja tulos 0,1 111,4
Liiketoimet
omistajien
kanssa:
Omien osak-
keiden han-
kinta
-31,3
Osakepoh-
jaiset kan-
nustinjärjes-
telmät
0,8
Osingon-
jako
4 -0,1 -36,4
Oman
pääoman
ehtoisen
lainan korot
-5,3
Oma
pääoma
31.12.2011
2,6 829,4

LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS NELJÄNNESVUOSITTAIN

Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/
LIIKEVAIHTO 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010
Talvi ja ulkoilu 375,0 395,7 133,4 233,5 416,5 300,3 116,5 181,7
Pallopelit 109,0 106,7 136,3 159,0 107,3 114,0 153,9 145,4
Fitness 72,9 56,8 45,9 56,6 59,6 52,6 47,1 45,5
Yhteensä 556,9 559,2 315,6 449,1 583,4 466,9 317,5 372,6
Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/
LIIKETULOS 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010
Talvi ja ulkoilu 45,0 79,3 -15,1 9,3 51,2 58,2 -24,2 1,7
Pallopelit -0,7 -1,1 9,1 17,7 -5,4 3,5 17,0 14,4
Fitness 4,5 2,8 -0,3 3,3 2,0 2,8 -3,7 -0,7
Konsernihallinto -2,5 -6,6 -4,6 -4,6 0,6 -8,7 -6,0 -5,9
Yhteensä 46,3 74,4 -10,9 25,7 48,4 55,8 -16,9 9,5

LIITETIEDOT
1. LAATIMISPERIAATTEET
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2011 voimassa olevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä, alempana mainituin muutoksin.
Veroina on kirjattu koko vuoden arvioiduista veroista osavuosikatsauskauden tulokseen suhteutettu osuus.
Vuoden 2011 alussa käyttöönotetut standardit, tulkinnat ja muutokset:
Soveltuvin osin on otettu käyttöön seuraavat uudet standardit, tulkinnat tai muutokset: IFRS 3 (muutos), IFRS 7 (muutos), IAS 24 (muutos), IAS 32 (muutos), IFRIC 14 (muutos) ja IFRIC 19 sekä vuosittaiset parannukset. Muutoksilla tai tulkinnoilla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
2. SEGMENTTI-INFORMAATIO
Amer Sportsilla on kolme liiketoimintasegmenttiä: Talvi ja ulkoilu, Pallopelit sekä Fitness.
Segmenttiraportoinnissa käytettävät laskentaperiaatteet eivät poikkea konsernin laskentaperiaatteista. Konsernissa segmenttien tuloksellisuuden arviointi sekä segmenteille kohdennettavia resursseja koskevat päätökset perustuvat segmenttien liikevaihtoon ja liiketulokseen. Amer Sportsin ylin operatiivinen päätöksentekijä on johtokunta.
Segmenttien välillä ei ole ollut liiketoimintaa esitettävillä kausilla.

Liike-
vaihto
Liike-
tulos
Rahoitus-
tuotot ja
-kulut
Tulos
ennen
veroja
Varat
1-12/2011
Talvi ja ulkoilu 1 137,6 118,5 960,0
Pallopelit 511,0 25,0 384,4
Fitness 232,2 10,3 253,8
Segmentit yhteensä 1 880,8 153,8 1 598,2
Yhteiset erät*) -18,3 -20,5 219,8
Konserni yhteensä 1 880,8 135,5 -20,5 115,0 1 818,0
1-12/2010
Talvi ja ulkoilu 1 015,0 86,9 848,7
Pallopelit 520,6 29,5 365,8
Fitness 204,8 0,4 229,1
Segmentit yhteensä 1 740,4 116,8 1 443,6
Yhteiset erät*) -20,0 -21,3 210,2
Konserni yhteensä 1 740,4 96,8 -21,3 75,5 1 653,8

*) Liiketuloksen osalta sisältävät konsernihallinnon tuottoja ja kuluja.
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1-12/ 1-12/
2011 2010
EMEA 917,6 845,7
Amerikka 742,1 687,9
Aasia 221,1 206,8
Yhteensä 1 880,8 1 740,4

3. JOHDANNAISINSTRUMENTIT

31.12.2011 31.12.2010
Nimellisarvo
Valuuttajohdannaiset 922,6 678,1
Korkoswapit 50,0 169,8
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 56,1
Käypä arvo
Valuuttajohdannaiset 2,0 -9,1
Korkoswapit -3,1 -2,8
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 0,5

4. OSINGOT
Amer Sports jakoi omistajilleen ja tytäryhtiöidensä vähemmistöosakkaille osinkoa yhteensä 36,4 miljoonaa euroa maaliskuussa 2011 liittyen 31.12.2010 päättyneeseen tilikauteen (2010: 19,5). Emoyhtiön osakkeenomistajille jaettiin osinkoa 0,30 euroa/osake eli yhteensä 36,3 miljoonaa euroa (2010: 0,16 euroa/osake eli yhteensä 19,4 miljoonaa euroa).
5. VASTUUSITOUMUKSET

31.12.2011 31.12.2010
Takaukset 21,4 14,1
Leasing- ja vuokrasopimusvastuut 123,2 123,2
Muut vastuut 33,8 18,7

Johdon, osakkaiden tai omistusyhteysyritysten puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuusitoumuksia.
6. OIKEUSTOIMET
Konsernilla on laajaa kansainvälistä liiketoimintaa, ja se on osallisena oikeudenkäyntiprosesseissa, muun muassa tuotevastuukanteissa. Konsernin arvion mukaan vireillä olevien oikeudenkäyntiprosessien tuloksilla ei ole olennaista epäsuotuisaa vaikutusta konsernin tulokseen tai taloudelliseen asemaan.
7. TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
Vaikka Amer Sports toimii useilla urheiluvälinesegmenteillä kaikkina neljänä vuodenaikana, sen liiketoiminnassa esiintyy kausivaihtelua. Tilikauden kolmas ja neljäs vuosineljännes ovat historiallisesti olleet Amer Sportsin vahvimpia vuosineljänneksiä sekä liikevaihdolla että kannattavuudella mitattuna pääasiassa siksi, että talviurheiluvälineitä myydään tyypillisesti ennen talvikauden alkamista kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Pallopelien kesäkausi tasoittaa talviurheiluvälineliiketoiminnasta aiheutuvaa kausivaihtelua jossain määrin, koska Pallopelit-segmentin vahvimmat kuukaudet ovat ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan nettorahavirta on yleensä hyvin vahva ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, jolloin liikevaihto talviurheiluvälineistä realisoituu. Erityisesti kolmannen vuosineljänneksen aikana liiketoiminnan nettorahavirta sitoutuu käyttöpääomaan.
Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.
Amer Sports Oyj
Hallitus

Share

RELATED NEWS