Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
24.4.2014 klo 13.10

TAMMI-MAALISKUU 2014

  • Liikevaihto 501,5 milj. euroa (493,0). Vakaa ja laaja-alainen 6 % kasvu vertailukelpoisin valuutoin huolimatta haastavista kaupankäyntiolosuhteista Venäjällä ja huonoista sääolosuhteista päämarkkinoilla.
  • Bruttokate 44,3 % (44,2 %).
  • Liiketulos 20,6 milj. euroa (26,4), valuuttakurssit heikensivät liiketulosta merkittävästi.
  • Osakekohtainen tulos 0,07 euroa (0,13).
  • Nettorahavirta investointien jälkeen 44,2 milj. euroa (67,9).
  • Nettovelkaantumisaste 58 % (31.3.2013: 56 %).
  • Näkymät vuodelle 2014 ennallaan.

NÄKYMÄT VUODELLE 2014
Amer Sports arvioi maailmanlaajuisten kaupankäyntiolosuhteiden pysyvän haastavina joitakin alueellisia parannuksia lukuun ottamatta. Vuonna 2014 Amer Sportsin liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan saavuttavan vähintään yhtiön pitkän aikavälin 5 % vuosikasvutavoitteen ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä paranevan vuodesta 2013. Yhtiö jatkaa panostamista asusteiden ja jalkineiden kasvuun, kuluttajalähtöisiin tuotteisiin ja markkinointiin, myynnin ja jakelun laajentamiseen sekä toiminnan tehokkuuteen.

AVAINLUVUT

Milj. e

1-3/2014

1-3/2013

2013

Liikevaihto

501,5

493,0

2 136,5

Bruttokate

222,3

217,7

932,2

   Bruttokate-%

44,3

44,2

43,6

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä

20,6

26,4

154,9

Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä

4,1

5,4

7,3

Kertaluonteiset erät*)

Liiketulos yhteensä

20,6

26,4

154,9

Liikevoittoprosentti

4,1

5,4

7,3

Rahoitustuotot ja -kulut

-9,2

-6,7

-28,6

Tulos ennen veroja

11,4

19,7

126,3

Katsauskauden tulos

8,2

14,8

90,3

Tulos/osake, e

0,07

0,13

0,77

Nettorahavirta investointien jälkeen

44,2

67,9

42,5

Omavaraisuusaste, %

40,5

40,5

37,5

Nettovelkaantumisaste, %

58

56

57

Henkilöstö kauden lopussa

7 370

7 236

7 330

Käytetty keskikurssi, EUR/USD

1,37

1,32

1,33

*) Kertaluonteiset erät ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia. Yleisimmin kertaluonteiset erät ovat myyntivoittoja, poikkeuksellisia alaskirjauksia, uudelleenjärjestely-varauksia ja rangaistusluonteisia maksuja. Kertaluonteiset erät eritellään, jos niillä on olennaista vaikutusta liiketulokseen.

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI TAKALA:
Saimme hyvän alun vuodelle ja saavutimme vakaan kuuden prosentin kasvun sekä hieman parantuneen bruttokatteen. Kehitystä tuki erityisesti laaja-alainen kaksinumeroinen kasvu useilla strategisilla kasvualueillamme. Vuosineljänneksen aikana kohtasimme myös melkoisia haasteita. Leuto talvi vaikutti haitallisesti erityisesti maastohiihtoon, mutta Talviurheiluvälineet-liiketoimintamme saavutti tästä huolimatta joiltakin osin jopa hyvää kasvua. Tenniksessä myyntimme laski kuten olimme suunnitelleet, kun karsimme joitakin kannattamattomia myyntejä osana tavoitettamme kannattavamman kasvun aikaansaamiseksi Wilsonissa. Venäjällä kuluttajakysyntä laski ja rupla heikkeni, mitkä vaikuttivat tulokseemme negatiivisesti.

Kaupankäyntiolosuhteet ovat olleet odotettua haastavammat, mutta olen tyytyväinen omien toimenpiteidemme etenemiseen. Pitkän tähtäimen strategiamme toimii ja jatkamme sen toteuttamista tarvittavilla sopeutuksilla, odottaen jälleen yhtä kasvun ja kehityksen vuotta.

LISÄTIETOJA:
Heikki Takala, toimitusjohtaja
Puh. (09) 7257 8210, 28.4.2014 lähtien 020 712 2510

Jussi Siitonen, CFO
Puh. (09) 7257 8212, 28.4.2014 lähtien 020 712 2511

Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Päivi Antola
Puh. (09) 7257 8233, 28.4.2014 lähtien 20 712 2537

Uusi osoite 28.4.2014 lähtien: Aleksis Kiven katu 17 A, P.O. 1000, 00511 Helsinki

PUHELINKONFERENSSI
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tänään klo 15.00 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 2310 1618, tunnuskoodi 7636738. Puhelinkonferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.amersports.com. Tallenne konferenssista on kuultavissa ja auki kirjoitettu teksti ladattavissa myöhemmin samassa www-osoitteessa. Tallenteen numero on (09) 2310 1650 ja koodi 7636738#.

TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS
Amer Sportsin vuoden 2014 toisen neljänneksen tulos julkistetaan torstaina 24.7.2014 noin klo 13.00.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä (AMEAS).

Share

RELATED NEWS