Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Amer Sports Oyj                                       
PÖRSSITIEDOTE
23.4.2015 klo 13.00

Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

TAMMI-MAALISKUU 2015

  • Liikevaihto 575,9 milj. euroa (501,5). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 5 % erityisesti Asusteiden ja Jalkineiden kasvun myötä.
  • Bruttokate 45,9 % (44,3 %).
  • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 33,6 milj. euroa (20,6).
  • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,16 euroa (0,07).
  • Nettorahavirta investointien jälkeen 43,0 milj. euroa (44,2).
  • Operatiivista kehitystä vauhdittivat myös valuuttakurssit.
  • Näkymät vuodelle 2015 ennallaan.
  • Maaliskuussa Amer Sports ilmoitti hankkineensa johtavan amerikkalaisen baseballbrändin Louisville Sluggerin. Yrityskaupalla ei ollut vaikutusta tammi-maaliskuun lukuihin. Yrityskauppa saatettiin päätökseen 22.4.

NÄKYMÄT VUODELLE 2015
Vuonna 2015 Amer Sportsin liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan ja liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä paranevan vuodesta 2014 haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Yhtiö jatkaa panostamista asusteiden ja jalkineiden kasvuun, kuluttajalähtöisiin tuotteisiin ja markkinointiin, myynnin ja jakelun laajentamiseen sekä toiminnan tehokkuuteen.

AVAINLUVUT

Milj. e 1-3/2015 1-3/2014 2014
Liikevaihto 575,9 501,5 2 228,7
Bruttokate 264,2 222,3 979,0
  Bruttokate-% 45,9 44,3 43,9
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 33,6 20,6 168,3
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 5,8 4,1 7,6
Kertaluonteiset erät*) -1,4 -54,2
Liiketulos yhteensä 32,2 20,6 114,1
Liikevoittoprosentti 5,6 4,1 5,1
Rahoitustuotot ja -kulut -8,3 -9,2 -37,1
Tulos ennen veroja 23,9 11,4 77,0
Katsauskauden tulos 17,2 8,2 55,4
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e 0,16 0,07 0,80
Nettorahavirta investointien jälkeen 43,0 44,2 53,5
Omavaraisuusaste, % 39,2 40,5 38,8
Nettovelka/oma pääoma kauden lopussa 0,51 0,58 0,50
Henkilöstö kauden lopussa 7 650 7 370 7 630
Käytetty keskikurssi, EUR/USD 1,13 1,37 1,33

*) Kertaluonteiset erät ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia. Yleisimmin kertaluonteiset erät ovat myyntivoittoja, poikkeuksellisia alaskirjauksia, uudelleenjärjestely-varauksia ja rangaistusluonteisia maksuja. Kertaluonteiset erät eritellään, jos niillä on olennaista vaikutusta liiketulokseen.

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI TAKALA:
Aloitimme vuoden 2015 vakaalla kasvulla ja parantuneella tuloksella, joita vauhdittivat myös valuuttakurssit. Kasvu oli erityisen vahvaa Asusteissa ja Jalkineissa sekä Urheiluinstrumenteissa ja parantuneet talviolosuhteet näkyivät lisätilauksina Talviurheiluvälineissä. Fitness-liiketoiminnan myynti laski johtuen pääasiassa siirtymisestä kolmannen osapuolen jakelumallista omaan myyntiin Yhdysvalloissa, mikä johti jakelijoiden varastotyhjennyksiin.

Toimenpiteet Pallopelit-liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat. Vaikka kokonaismyynti laski uuden jakelustrategiamme johdosta, saavutimme vakaan kasvun keskeisillä kasvualueillamme, erityisesti korkean hintaluokan tennistuotteissa sekä baseballissa, ja jatkoimme myyntikatteen ja liiketuloksen parantamista kohti keskipitkän aikavälin tavoitteitamme. Kannattavan kasvun vauhdittamiseksi baseballissa ja softballissa ostimme Louisville Sluggerin, jonka myötä meistä tuli maailmanlaajuinen johtaja baseball- ja softballvälineissä. Yrityskauppa tukee strategista etenemistämme ja vahvistaa, että olemme saavuttaneet kehityksessämme tason, missä voimme vauhdittaa toimintaamme orgaanisen kasvun lisäksi yritysostoin, ja meillä on tähän tarvittava tasevahvuus. Suosimme edelleen orgaanista kasvua ja laajenemista, ja näemme merkittäviä mahdollisuuksia nykyisen portfoliomme kehittämiseksi orgaanisesti.

LISÄTIETOJA:
Heikki Takala, toimitusjohtaja, puh. 020 712 2510
Jussi Siitonen, CFO, puh. 020 712 2511
Päivi Antola, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 712 2537

PUHELINKONFERENSSI
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään klo 15.00 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 6937 9543, koodi 3869951.

Konferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä osoitteen www.amersports.com tai oheisen linkin kautta:
http://edge.media-server.com/m/p/yv8a5yrf.

Ääni- ja tekstitallenne konferenssista ovat saatavilla myöhemmin samassa osoitteessa. Äänitallenteen numero on 09 2310 1650 ja koodi 3869951#.

TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS
Amer Sportsin vuoden 2015 toisen neljänneksen tulos julkistetaan keskiviikkona 29.7.2015 noin klo 13.00.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä (AMEAS).

Share

RELATED NEWS