Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
22.4.2016 klo 11.00

Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

TAMMI-MAALISKUU 2016

  • Liikevaihto 635,5 milj. euroa (575,9). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 11 %. Orgaaninen kasvu oli 6 %. Kasvu oli nopeinta Asusteissa ja Jalkineissa.
  • Bruttokate 47,4 % (45,9 %).
  • Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (aiemmin kertaluonteiset erät) 46,0 milj. euroa (33,6). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -6.3 milj. euroa.
  • Osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 0,24 euroa (0,16).
  • Vapaa rahavirta investointien jälkeen 32,8 milj. euroa (43,0).
  • Näkymät vuodelle 2016 ennallaan.

NÄKYMÄT VUODELLE 2016
Vuonna 2016 Amer Sportsin liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan ja liikevoittomarginaalin ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä paranevan vuodesta 2015 haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Yhtiö panostaa ydinliiketoiminnan kasvuun sekä kasvun kiihdyttämiseen viidellä valitulla painopistealueella: asusteissa ja jalkineissa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, omassa vähittäiskaupassa sekä digitaalisissa laitteissa ja palveluissa.

EUROOPAN ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISEN UUSIEN OHJEIDEN VAIKUTUS
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulevat voimaan tilikaudelle 2016. Amer Sports esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Amer Sportsin uusi määritelmä aiemmin käytetylle termille “ilman kertaluonteisia eriä” on “ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä”. Toimintasegmenttien liiketulos ilmoitetaan ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Amer Sportsin käyttämät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut on määritelty tämän osavuosikatsauksen liitetiedossa 10.

AVAINLUVUT

Milj. e 1-3/2016 1-3/2015 2015
Liikevaihto 635,5 575,9 2 534,4
Bruttokate 301,5 264,2 1 145,9
  Bruttokate-% 47,4 45,9 45,2
EBITDA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä*) 61,3 45,5 263,2
Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 46,0 33,6 212,1
Liikevoittoprosentti ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 7,2 5,8 8,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät**) -6,3 -1,4 -8,0
Liiketulos 39,7 32,2 204,1
Liikevoittoprosentti 6,2 5,6 8,1
Rahoitustuotot ja -kulut -7,9 -8,3 -36,1
Tulos ennen veroja 31,8 23,9 168,0
Katsauskauden tulos 23,2 17,2 121,6
Tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, euroa 0,24 0,16 1,09
Vapaa rahavirta***) 32,8 43,0 121,7
Omavaraisuusaste, % 35,6 39,2 37,2
Nettovelka/oma pääoma kauden lopussa 0,63 0,51 0,48
Henkilöstö kauden lopussa 8 289 7 650 7 954
Käytetty keskikurssi, EUR/USD 1,10 1,13 1,11

*) EBITDA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä = EBIT ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja poistoja
**) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia liiketapahtumia, jotka ovat merkittäviä vertailtaessa Amer Sportsin taloudellista suorituskykyä nykyisen ja aiempien katsauskausien tulosten välillä. Kyseiset erät voivat sisältää, mutta eivät rajoitu seuraaviin: myyntivoitot ja -tappiot, merkittävät omaisuuden arvonalentumiset, uudelleenjärjestelyvaraukset sekä muut tapahtumat, jotka Amer Sportsin johdon arvion mukaan eivät liity varsinaiseen liiketoimintaan. Yksittäisen vertailukelpoisuuteen vaikuttavan erän on oltava vuositasolla suuruudeltaan enemmän kuin yksi sentti per osake
***) Vapaa rahavirta = Liiketoiminnan rahavirta – nettokäyttöomaisuusinvestoinnit – käteisvarat, joihin kohdistuu rajoituksia (Nettokäyttöomaisuusinvestoinnit: käyttöomaisuusinvestoinnit ja -myynnit)

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI TAKALA:
Aloitimme vuoden 2016 vakaalla kannattavalla kasvulla jatkaen menestyksekkäästi kasvun kiihdyttämistä erityisesti viidellä painopistealueellamme: Asusteissa ja Jalkineissa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, omassa vähittäiskaupassa sekä digitaalisissa tuotteissa ja palveluissa. Bruttokate oli erittäin hyvä, ja sitä tukivat hyvä varastotilanne sekä valuuttoihin liittyviä paineita ennakoivat hinnankorotukset. Parantuneen bruttokatteen ansiosta pystyimme investoimaan kasvun kiihdyttämiseen erityisesti digitaalisissa tuotteissa ja palveluissa sekä omassa vähttäiskaupassa. Kasvua edistivät myös vuoden 2015 Louisville Slugger – ja Queenax-yritysostot. Kasvun aikaansaamiseksi pyöräilykategoriassamme hankimme ENVE Composites LLC -yhtiön, jota integroimme parhaillaan kasvun sekä synergia- ja mittakaavaetujen saamiseksi.

Kaupankäyntiolosuhteet ovat pysyneet haastavina ja jälleenmyyjäkentällä on tapahtunut muutoksia. Pyrimme ennakoimaan nämä haasteet ja kompensoimaan niiden vaikutuksen, samalla kun vahvistamme yhtiön perustuksia ja jatkamme kiihdyttämistä strategisten tavoitteidemme ja prioriteettiemme mukaisesti.

LISÄTIETOJA:
Heikki Takala, toimitusjohtaja, puh. 020 712 2510
Jussi Siitonen, CFO, puh. 020 712 2511
Päivi Antola, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 712 2537

PUHELINKONFERENSSI
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään klo 13.00 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 2310 1618, koodi 4107738.

Konferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä osoitteen www.amersports.com tai oheisen linkin kautta: http://edge.media-server.com/m/p/vdhy8jon.

Ääni- ja tekstitallenne konferenssista ovat saatavilla myöhemmin samassa osoitteessa. Äänitallenteen numero on 09 2310 1650, koodi 4107738.

TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS
Amer Sportsin vuoden 2016 toisen neljänneksen tulos julkistetaan torstaina 28.7.2016 noin klo 13.00.

JAKELU
Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

Share

RELATED NEWS