Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017

Amer Sports Oyj
OSAVUOSIKATSAUS
27.4.2017 klo 13.00

Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017

TAMMI-MAALISKUU 2017

 • Liikevaihto 661,6 milj. euroa (tammi-maaliskuu 2016: 635,5), kasvu 4 %. Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 2 %.
 • Bruttokate 45,3 % (47,4). Lasku johtui vähemmän suotuisista Yhdysvaltain dollarin valuuttasuojauksista alkuvuoteen 2016 verrattuna.
 • Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 38,2 milj. euroa (46,0). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -6,7 milj. euroa (-6.3).
 • Osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 0,21 euroa (0,24).
 • Vapaa rahavirta investointien jälkeen 53,9 milj. euroa (32,8).
 • Näkymät vuodelle 2017 päivitetty.

NÄKYMÄT VUODELLE 2017
Vuonna 2017 Amer Sportsin liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan vuodesta 2016, huolimatta markkinoiden heikkoudesta lyhyellä aikavälillä. Liiketuloksen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan noin vuoden 2016 tasolla.

Liikevaihdon kasvun odotetaan painottuvan vuoden toiselle puoliskolle. Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sisältää lisäinvestoinnit yhtiön transformaatioon kohti monikanavaisuutta ja digitaalisuutta, jotka ovat edellytys menestymiseen nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Yhtiö panostaa ydinliiketoiminnan kasvuun sekä kasvun kiihdyttämiseen viidellä valitulla painopistealueella: asusteissa ja jalkineissa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, omassa vähittäiskaupassa sekä digitaalisissa laitteissa ja palveluissa.

AVAINLUVUT

Milj. e 1-3/2017 1-3/2016 2016
Liikevaihto 661,6 635,5 2 622,1
Bruttokate 299,6 301,5 1 213,5
  Bruttokate-% 45,3 47,4 46,3
EBITDA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä*) 57,4 61,3 281,7
Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 38,2 46,0 221,7
Liikevoittoprosentti ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 5,8 7,2 8,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät**) -6,7 -6,3 -16,9
Liiketulos 31,5 39,7 204,8
Liikevoittoprosentti 4,8 6,2 7,8
Rahoitustuotot ja -kulut -5,2 -7,9 -31,8
Tulos ennen veroja 26,3 31,8 173,0
Katsauskauden tulos 19,5 23,2 126,9
Tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, euroa 0,21 0,24 1,18
Vapaa rahavirta***) 53,9 32,8 64,4
Omavaraisuusaste, % 36,8 35,6 36,9
Nettovelka/oma pääoma kauden lopussa 0,61 0,63 0,53
Henkilöstö kauden lopussa 8 617 8 289 8 526
Käytetty keskikurssi, EUR/USD 1,06 1,10 1,11

*) EBITDA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä = EBIT ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja poistoja
**) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia liiketapahtumia, jotka ovat merkittäviä vertailtaessa Amer Sportsin taloudellista suorituskykyä nykyisen ja aiempien katsauskausien tulosten välillä. Kyseiset erät voivat sisältää, mutta eivät rajoitu seuraaviin: myyntivoitot ja -tappiot, merkittävät omaisuuden arvonalentumiset, uudelleenjärjestelyvaraukset sekä muut tapahtumat, jotka Amer Sportsin johdon arvion mukaan eivät liity varsinaiseen liiketoimintaan. Yksittäisen vertailukelpoisuuteen vaikuttavan erän on oltava vuositasolla suuruudeltaan enemmän kuin yksi sentti per osake.
***) Vapaa rahavirta = Liiketoiminnan rahavirta – nettokäyttöomaisuusinvestoinnit – muutokset käteisvaroissa, joihin kohdistuu rajoituksia (Nettokäyttöomaisuusinvestoinnit: käyttöomaisuusinvestoinnit ja -myynnit)

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI TAKALA:
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saavutimme vakaan kasvun, huolimatta heikosta vähittäiskauppamarkkinasta erityisesti Yhdysvalloissa. Jatkoimme menestyksekkäästi kasvun kiihdyttämistä Asusteissa, omassa vähittäis- ja verkkokaupassa sekä Kiinassa. Etenimme hyvin Talviurheiluvälineissä ja palasimme kasvuun Fitneksessä. Jatkoimme markkinaosuuksien kasvattamista useissa kategorioissa, erityisesti korkean hintaluokan tennistuotteissa. Vaikka jäimme tavoitteistamme Urheiluinstrumenteissa ja Pyöräilyssä, jatkoimme tuotekehityksemme vahvistamista kiinnostavilla uusilla hankkeilla. Bruttokatteen osalta olimme 45+ %:n tavoitteessamme. Vuoden 2016 alun korkeampaan bruttokatteeseen vaikuttivat poikkeuksellisen suotuisat valuuttasuojaukset.

Markkinoiden ja kuluttajakäyttäytymisen muuttuessa voimakkaasti kiihdytämme investointejamme yhtiön monikanavaisuuteen ja digitaaliseen transformaatioon. Tämä tuo meille hyötyä pitkällä tähtäimellä, mutta rasittaa lyhyen aikavälin kannattavuuttamme. Jatkamme täyttä vauhtia eteenpäin, strategiamme ja prioriteettiemme ohjaamana.

LISÄTIETOJA:
Heikki Takala, toimitusjohtaja, puh. 020 712 2510
Jussi Siitonen, CFO, puh. 020 712 2511
Päivi Antola, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 712 2537

PUHELINKONFERENSSI
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään klo 15.00 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0483, koodi 34112398#.

Konferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä osoitteen www.amersports.com tai oheisen linkin kautta: https://amersports.videosync.fi/financialstatements-q1-2017.

Ääni- ja tekstitallenne konferenssista ovat saatavilla myöhemmin samassa osoitteessa. Äänitallenteen numero on 09 8171 0498, koodi 681843#.

TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS
Amer Sportsin vuoden 2017 toisen neljänneksen tulos julkistetaan torstaina 27.7.2017 noin klo 13.00.

UUTISKIRJE SIJOITTAJILLE
Amer Sportsin uutiskirje sijoittajille on tilattavissa osoitteessa www.amersports.com/investors/subscribe.

JAKELU
Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

Amer Sports Oyj
OSAVUOSIKATSAUS
27.4.2017 klo 13.00

Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017

TAMMI-MAALISKUU 2017

 • Liikevaihto 661,6 milj. euroa (tammi-maaliskuu 2016: 635,5), kasvu 4 %. Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 2 %.
 • Bruttokate 45,3 % (47,4). Lasku johtui vähemmän suotuisista Yhdysvaltain dollarin valuuttasuojauksista alkuvuoteen 2016 verrattuna.
 • Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 38,2 milj. euroa (46,0). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -6,7 milj. euroa (-6.3).
 • Osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 0,21 euroa (0,24).
 • Vapaa rahavirta investointien jälkeen 53,9 milj. euroa (32,8).
 • Näkymät vuodelle 2017 päivitetty.

NÄKYMÄT VUODELLE 2017
Vuonna 2017 Amer Sportsin liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan vuodesta 2016, huolimatta markkinoiden heikkoudesta lyhyellä aikavälillä. Liiketuloksen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan noin vuoden 2016 tasolla.

Liikevaihdon kasvun odotetaan painottuvan vuoden toiselle puoliskolle. Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sisältää lisäinvestoinnit yhtiön transformaatioon kohti monikanavaisuutta ja digitaalisuutta, jotka ovat edellytys menestymiseen nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Yhtiö panostaa ydinliiketoiminnan kasvuun sekä kasvun kiihdyttä
miseen viidellä valitulla painopistealueella: asusteissa ja jalkineissa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, omassa vähittäiskaupassa sekä digitaalisissa laitteissa ja palveluissa.

AVAINLUVUT

Milj. e 1-3/2017 1-3/2016 2016
Liikevaihto 661,6 635,5 2 622,1
Bruttokate 299,6 301,5 1 213,5
  Bruttokate-% 45,3 47,4 46,3
EBITDA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä*) 57,4 61,3 281,7
Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 38,2 46,0 221,7
Liikevoittoprosentti ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 5,8 7,2 8,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät**) -6,7 -6,3 -16,9
Liiketulos 31,5 39,7 204,8
Liikevoittoprosentti 4,8 6,2 7,8
Rahoitustuotot ja -kulut -5,2 -7,9 -31,8
Tulos ennen veroja 26,3 31,8 173,0
Katsauskauden tulos 19,5 23,2 126,9
Tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, euroa 0,21 0,24 1,18
Vapaa rahavirta***) 53,9 32,8 64,4
Omavaraisuusaste, % 36,8 35,6 36,9
Nettovelka/oma pääoma kauden lopussa 0,61 0,63 0,53
Henkilöstö kauden lopussa 8 617 8 289 8 526
Käytetty keskikurssi, EUR/USD 1,06 1,10 1,11

*) EBITDA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä = EBIT ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja poistoja
**) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia liiketapahtumia, jotka ovat merkittäviä vertailtaessa Amer Sportsin taloudellista suorituskykyä nykyisen ja aiempien katsauskausien tulosten välillä. Kyseiset erät voivat sisältää, mutta eivät rajoitu seuraaviin: myyntivoitot ja -tappiot, merkittävät omaisuuden arvonalentumiset, uudelleenjärjestelyvaraukset sekä muut tapahtumat, jotka Amer Sportsin johdon arvion mukaan eivät liity varsinaiseen liiketoimintaan. Yksittäisen vertailukelpoisuuteen vaikuttavan erän on oltava vuositasolla suuruudeltaan enemmän kuin yksi sentti per osake.
***) Vapaa rahavirta = Liiketoiminnan rahavirta – nettokäyttöomaisuusinvestoinnit – muutokset käteisvaroissa, joihin kohdistuu rajoituksia (Nettokäyttöomaisuusinvestoinnit: käyttöomaisuusinvestoinnit ja -myynnit)

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI TAKALA:
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saavutimme vakaan kasvun, huolimatta heikosta vähittäiskauppamarkkinasta erityisesti Yhdysvalloissa. Jatkoimme menestyksekkäästi kasvun kiihdyttämistä Asusteissa, omassa vähittäis- ja verkkokaupassa sekä Kiinassa. Etenimme hyvin Talviurheiluvälineissä ja palasimme kasvuun Fitneksessä. Jatkoimme markkinaosuuksien kasvattamista useissa kategorioissa, erityisesti korkean hintaluokan tennistuotteissa. Vaikka jäimme tavoitteistamme Urheiluinstrumenteissa ja Pyöräilyssä, jatkoimme tuotekehityksemme vahvistamista kiinnostavilla uusilla hankkeilla. Bruttokatteen osalta olimme 45+ %:n tavoitteessamme. Vuoden 2016 alun korkeampaan bruttokatteeseen vaikuttivat poikkeuksellisen suotuisat valuuttasuojaukset.

Markkinoiden ja kuluttajakäyttäytymisen muuttuessa voimakkaasti kiihdytämme investointejamme yhtiön monikanavaisuuteen ja digitaaliseen transformaatioon. Tämä tuo meille hyötyä pitkällä tähtäimellä, mutta rasittaa lyhyen aikavälin kannattavuuttamme. Jatkamme täyttä vauhtia eteenpäin, strategiamme ja prioriteettiemme ohjaamana.

LISÄTIETOJA:
Heikki Takala, toimitusjohtaja, puh. 020 712 2510
Jussi Siitonen, CFO, puh. 020 712 2511
Päivi Antola, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 712 2537

PUHELINKONFERENSSI
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään klo 15.00 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0483, koodi 34112398#.

Konferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä osoitteen www.amersports.com tai oheisen linkin kautta: https://amersports.videosync.fi/financialstatements-q1-2017.

Ääni- ja tekstitallenne konferenssista ovat saatavilla myöhemmin samassa osoitteessa. Äänitallenteen numero on 09 8171 0498, koodi 681843#.

TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS
Amer Sportsin vuoden 2017 toisen neljänneksen tulos julkistetaan torstaina 27.7.2017 noin klo 13.00.

UUTISKIRJE SIJOITTAJILLE
Amer Sportsin uutiskirje sijoittajille on tilattavissa osoitteessa www.amersports.com/investors/subscribe.

JAKELU
Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

Share

RELATED NEWS