Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
26.4.2018 klo 13.00

Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018

TAMMI-MAALISKUU 2018

  • Liiketulos kasvoi 40,4 milj. euroon (tammi-maaliskuu 2017: 35,5 ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä). Liikevoittoprosentti oli 6,5 % (5,3 ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä).
  • Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 1 % ja oli 623,8 milj. euroa (664,2). Valuuttakurssien vaikutus oli merkittävä euron vahvistumisen johdosta.
  • Bruttokate oli 46,8 % (44,7) johtuen parantuneesta kanavajakaumasta sekä korkeakatteisemman myynnin kasvaneesta osuudesta.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,19 ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä).
  • Vapaa rahavirta investointien jälkeen oli 22,7 milj. euroa (53,9).
  • Näkymät vuodelle 2018 ennallaan.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018
Vuonna 2018 Amer Sportsin liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin sekä liiketuloksen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan kasvavan vuodesta 2017. Tukkukauppamarkkinan epävakaudesta johtuen kasvun ja parannusten odotetaan vaihtelevan vuosineljännesten välillä. Yhtiö panostaa pysyvään, kannattavaan kasvuun keskittyen viiteen painopistealueeseensa (asusteet ja jalkineet, oma vähittäiskauppa, Kiina, Yhdysvallat sekä digitaaliset laitteet ja palvelut) ja jatkaa samalla kuluttajalähtöistä transformaatiotaan.

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI TAKALA:
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä strategiset transformaatioalueemme kehittyivät vakaasti samalla kun jatkoimme oman vähittäiskauppamme, nykyaikaisten myyntikanavien ja Kiinan vauhdittamista. Viime vuoden merkittävän transformaation ja uudelleenjärjestelyjen jälkeen keskityimme katteiden vakauttamiseen aiempaa houkuttelevammalla kanavajakaumalla, parantamalla jakelun laatua tarkemmalla segmentoinnilla, karsimalla jakelupisteiden määrää sekä vähentämällä erityisesti jalkineiden alempikatteista myyntiä. Näiden toimenpiteiden ansiosta katteemme ja voittomme paranivat, ja voimme nyt keskittyä kasvuun lukuisten uusien hankkeiden myötä.

Markkina jatkaa nopeaa muutostaan, ja olemme muuttaneet toimintaamme proaktiivisesti ja saavuttaneet hyviä tuloksia. Jatkamme etenemistä ja liiketoiminnan kiihdyttämistä useimmilla alueilla, samalla kun kehitystyö jatkuu niillä alueilla, jotka vielä alisuoriutuvat. Kuten aina, keskitymme pitkän aikavälin kehitykseen, ja toimintaamme ohjaa kestävän kehityksen mallimme.

AVAINLUVUT

Milj. e 1-3/2018 1-3/2017, oikaistu 2017, oikaistu
Liikevaihto 623,8 664,2 2 709,3
Bruttokate 291,9 296,9 1 206,4
  Bruttokate-% 46,8 44,7 44,5
EBITDA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä*) 58,0 54,7 283,9
Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 40,4 35,5 214,5
Liikevoittoprosentti ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 6,5 5,3 7,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät**) -6,7 -46,7
Liiketulos 40,4 28,8 167,8
Liikevoittoprosentti 6,5 4,3 6,2
Rahoitustuotot ja -kulut -7,4 -5,2 -26,3
Tulos ennen veroja 33,0 23,6 141,5
Katsauskauden tulos 24,6 17,5 92,9
Tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, euroa 0,21 0,19 1,18
Vapaa rahavirta***) 22,7 53,9 161,3
Omavaraisuusaste, % 35,0 36,7 34,0
Nettovelka/oma pääoma kauden lopussa 0,62 0,61 0,52
Henkilöstö kauden lopussa 8 650 8 617 8 607
Käytetty keskikurssi, EUR/USD 1,23 1,06 1,13

*) EBITDA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä = EBIT ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja poistoja
**) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia liiketapahtumia, jotka ovat merkittäviä vertailtaessa Amer Sportsin taloudellista suorituskykyä nykyisen ja aiempien katsauskausien tulosten välillä. Kyseiset erät voivat sisältää, mutta eivät rajoitu seuraaviin: myyntivoitot ja -tappiot, merkittävät omaisuuden arvonalentumiset, uudelleenjärjestelyvaraukset sekä muut tapahtumat, jotka Amer Sportsin johdon arvion mukaan eivät liity varsinaiseen liiketoimintaan. Yksittäisen vertailukelpoisuuteen vaikuttavan erän on oltava vuositasolla suuruudeltaan enemmän kuin yksi sentti per osake.
***) Vapaa rahavirta = Liiketoiminnan rahavirta – nettokäyttöomaisuusinvestoinnit – muutokset käteisvaroissa, joihin kohdistuu rajoituksia (Nettokäyttöomaisuusinvestoinnit: käyttöomaisuusinvestoinnit ja -myynnit)

LISÄTIETOJA:
Heikki Takala, toimitusjohtaja, puh. 020 712 2510
Jussi Siitonen, CFO, puh. 020 712 2511
Samppa Seppälä, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 568 0533

PUHELINKONFERENSSI
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään klo 15.00 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +358 9 8171 0483, PIN 44488344#.

Konferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä osoitteen www.amersports.com tai oheisen linkin kautta: https://amersports.videosync.fi/interimreport-q1-2018.

Ääni- ja tekstitallenne konferenssista ovat saatavilla myöhemmin samassa osoitteessa. Äänitallenteen numero on 09 8171 0498, koodi 695681#.

TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS
Amer Sportsin vuoden 2018 toisen neljänneksen tulos julkistetaan torstaina 26.7.2018 noin klo 13.00.

UUTISKIRJE SIJOITTAJILLE
Amer Sportsin uutiskirje sijoittajille on tilattavissa osoitteessa www.amersports.com/investors/subscribe.

JAKELU
Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

Share

RELATED NEWS