Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016

Amer Sports Oyj                                       
OSAVUOSIKATSAUS
20.10.2016 klo 13.00

Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016

HEINÄ-SYYSKUU 2016

 • Liikevaihto 736,8 milj. euroa (heinä-syyskuu 2015: 713,7). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 4 %. Orgaaninen kasvu oli 4 %. Kasvu oli vakaata Euroopassa ja Kiinassa, Yhdysvaltojen markkinoiden pysyessä edelleen haastavina.
 • Bruttokate 48,0 % (47,0).
 • Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 106,5 milj. euroa (103,5). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -2,4 milj. euroa (0,0).
 • Osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 0,62 euroa (0,59). Osakekohtainen tulos oli 0,60 euroa (0,59).
 • Vapaa rahavirta investointien jälkeen -66,9 milj. euroa (-92,2).
 • Näkymät vuodelle 2016 ennallaan.

TAMMI-SYYSKUU 2016

 • Liikevaihto 1 849,7 milj. euroa (tammi-syyskuu 2015: 1 750,7). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 7 %. Orgaaninen kasvu oli 6 %.
 • Bruttokate 46,9 % (45,9).
 • Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 140,4 milj. euroa (128,1). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -8,7 milj. euroa (-8,0).
 • Osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 0,73 euroa (0,63). Osakekohtainen tulos oli 0,67 euroa (0,58).
 • Vapaa rahavirta -88,4 milj. euroa (37,7).

NÄKYMÄT VUODELLE 2016
Vuonna 2016 Amer Sportsin liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan ja liikevoittomarginaalin ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä paranevan vuodesta 2015 haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Yhtiö panostaa ydinliiketoiminnan kasvuun sekä kasvun kiihdyttämiseen viidellä valitulla painopistealueella: asusteissa ja jalkineissa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, omassa vähittäiskaupassa sekä digitaalisissa laitteissa ja palveluissa.

EUROOPAN ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISEN UUSIEN OHJEIDEN VAIKUTUS
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulevat voimaan tilikaudelle 2016. Amer Sports esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Amer Sportsin uusi määritelmä aiemmin käytetylle termille “ilman kertaluonteisia eriä” on “ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä”. Toimintasegmenttien liiketulos ilmoitetaan ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Amer Sportsin käyttämät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut on määritelty tämän katsauksen liitetiedossa 10.

AVAINLUVUT

Milj. e 7-9/2016 7-9/2015 1-9/2016 1-9/2015 2015
Liikevaihto 736,8 713,7 1 849,7 1 750,7 2 534,4
Bruttokate 353,3 335,2 868,4 802,9 1 145,9
  Bruttokate-% 48,0 47,0 46,9 45,9 45,2
EBITDA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 122,3 116,9 185,1 164,7 263,2
Liiketulos ilman
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
106,5 103,5 140,4 128,1 212,1
Liikevoittoprosentti
ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
14,5 14,5 7,6 7,3 8,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät*) -2,4 -8,7 -8,0 -8,0
Liiketulos 104,1 103,5 131,7 120,1 204,1
Liikevoittoprosentti 14,1 14,5 7,1 6,9 8,1
Rahoitustuotot ja -kulut -8,0 -7,7 -23,9 -25,4 -36,1
Tulos ennen veroja 96,1 95,8 107,8 94,7 168,0
Katsauskauden tulos 70,5 69,1 79,0 68,3 121,6
Tulos/osake
ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, e
0,62 0,59 0,73 0,63 1,09
Vapaa rahavirta**) -66,9 -92,2 -88,4 -37,7 121,7
Omavaraisuusaste, %     35,3 36,6 37,2
Nettovelka/oma pääoma kauden lopussa     0,73 0,70 0,48
Henkilöstö kauden lopussa     8 554 7 981 7 954
Käytetty keskikurssi, EUR/USD 1,12 1,11 1,12 1,12 1,11

*) EBITDA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä = EBIT ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja poistoja
**) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia liiketapahtumia, jotka ovat merkittäviä vertailtaessa Amer Sportsin taloudellista suorituskykyä nykyisen ja aiempien katsauskausien tulosten välillä. Kyseiset erät voivat sisältää, mutta eivät rajoitu seuraaviin: myyntivoitot ja -tappiot, merkittävät omaisuuden arvonalentumiset, uudelleenjärjestelyvaraukset sekä muut tapahtumat, jotka Amer Sportsin johdon arvion mukaan eivät liity varsinaiseen liiketoimintaan. Yksittäisen vertailukelpoisuuteen vaikuttavan erän on oltava vuositasolla suuruudeltaan enemmän kuin yksi sentti per osake.
***) Vapaa rahavirta = Liiketoiminnan rahavirta – nettokäyttöomaisuusinvestoinnit – muutokset käteisvaroissa, joihin kohdistuu rajoituksia (Nettokäyttöomaisuusinvestoinnit: käyttöomaisuusinvestoinnit ja -myynnit)

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI TAKALA:
Kolmannella vuosineljänneksellä paransimme edelleen vakaasti, huolimatta haastavasta kaupankäyntiympäristöstä erityisesti Yhdysvalloissa johtuen aiemmin tänä vuonna tapahtuneista jälleenmyyjien konkursseista. Kasvun kärjessä olivat strategiset painopistealueemme, erityisesti Asusteet, oma vähittäis
kauppa, Kiina sekä digitaaliset laitteet. Talviurheiluvälineissä neljännes oli hyvä johtuen toimitushuipun ajoittumisesta aiemmaksi kuin vuonna 2015. Fitneksessä aloitimme uusien tuotteidemme tuotannon, minkä vaikutuksen liikevaihtoon odotetaan näkyvän vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja enemmän vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla.

Kuten ilmoitimme elokuussa, keskitymme orgaanisen kasvun kiidyttämiseen. Meillä on vahva valikoima nopeutetun kasvun alueita, joiden avulla saavuttaa vuodelle 2020 asetettu 3,5 miljardin euron liikevaihtotavoite orgaanisesti. Markkinaympäristö muuttuu, ja kasvamme sen mukaisesti. Olemme vakuuttuneita siitä, että strategiamme on oikea, pidämme kurssin ja keskitymme toteuttamaan strategiaamme laadukkaasti ja joustavasti.

LISÄTIETOJA:
Heikki Takala, toimitusjohtaja, puh. 020 712 2510
Jussi Siitonen, CFO, puh. 020 712 2511
Päivi Antola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 712 2537

PUHELINKONFERENSSI
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään klo 15.00 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 6937 9543, koodi 9912166. Konferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä osoitteen www.amersports.com tai oheisen linkin kautta: http://edge.media-server.com/m/p/xry4o9k8. Ääni- ja tekstitallenne ovat saatavilla myöhemmin osoitteessa www.amersports.com. Äänitallenteen numero on 09 2310 1650, koodi 9912166.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2016
Amer Sportsin vuoden 2016 tilinpäätöstiedote julkistetaan torstaina 9.2.2017 noin klo 13.00.

UUTISKIRJE SIJOITTAJILLE
Amer Sportsin uutiskirje sijoittajille on tilattavissa osoitteessa www.amersports.com/investors/subscribe.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

Amer Sports Oyj                                       
OSAVUOSIKATSAUS
20.10.2016 klo 13.00

Amer Sports Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016

HEINÄ-SYYSKUU 2016

 • Liikevaihto 736,8 milj. euroa (heinä-syyskuu 2015: 713,7). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 4 %. Orgaaninen kasvu oli 4 %. Kasvu oli vakaata Euroopassa ja Kiinassa, Yhdysvaltojen markkinoiden pysyessä edelleen haastavina.
 • Bruttokate 48,0 % (47,0).
 • Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 106,5 milj. euroa (103,5). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -2,4 milj. euroa (0,0).
 • Osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 0,62 euroa (0,59). Osakekohtainen tulos oli 0,60 euroa (0,59).
 • Vapaa rahavirta investointien jälkeen -66,9 milj. euroa (-92,2).
 • Näkymät vuodelle 2016 ennallaan.

TAMMI-SYYSKUU 2016

 • Liikevaihto 1 849,7 milj. euroa (tammi-syyskuu 2015: 1 750,7). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 7 %. Orgaaninen kasvu oli 6 %.
 • Bruttokate 46,9 % (45,9).
 • Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 140,4 milj. euroa (128,1). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -8,7 milj. euroa (-8,0).
 • Osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 0,73 euroa (0,63). Osakekohtainen tulos oli 0,67 euroa (0,58).
 • Vapaa rahavirta -88,4 milj. euroa (37,7).

NÄKYMÄT VUODELLE 2016
Vuonna 2016 Amer Sportsin liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan ja liikevoittomarginaalin ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä paranevan vuodesta 2015 haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Yhtiö panostaa ydinliiketoiminnan kasvuun sekä kasvun kiihdyttämiseen viidellä valitulla painopistealueella: asusteissa ja jalkineissa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, omassa vähittäiskaupassa sekä digitaalisissa laitteissa ja palveluissa.

EUROOPAN ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISEN UUSIEN OHJEIDEN VAIKUTUS
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulevat voimaan tilikaudelle 2016. Amer Sports esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Amer Sportsin uusi määritelmä aiemmin käytetylle termille “ilman kertaluonteisia eriä” on “ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä”. Toimintasegmenttien liiketulos ilmoitetaan ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Amer Sportsin käyttämät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut on määritelty tämän katsauksen liitetiedossa 10.

AVAINLUVUT

Milj. e 7-9/2016 7-9/2015 1-9/2016 1-9/2015 2015
Liikevaihto 736,8 713,7

1 849,7 1 750,7 2 534,4
Bruttokate 353,3 335,2 868,4 802,9 1 145,9
  Bruttokate-% 48,0 47,0 46,9 45,9 45,2
EBITDA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 122,3 116,9 185,1 164,7 263,2
Liiketulos ilman
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
106,5 103,5 140,4 128,1 212,1
Liikevoittoprosentti
ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
14,5 14,5 7,6 7,3 8,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät*) -2,4 -8,7 -8,0 -8,0
Liiketulos 104,1 103,5 131,7 120,1 204,1
Liikevoittoprosentti 14,1 14,5 7,1 6,9 8,1
Rahoitustuotot ja -kulut -8,0 -7,7 -23,9 -25,4 -36,1
Tulos ennen veroja 96,1 95,8 107,8 94,7 168,0
Katsauskauden tulos 70,5 69,1 79,0 68,3 121,6
Tulos/osake
ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, e
0,62 0,59 0,73 0,63 1,09
Vapaa rahavirta**) -66,9 -92,2 -88,4 -37,7 121,7
Omavaraisuusaste, %     35,3 36,6 37,2
Nettovelka/oma pääoma kauden lopussa     0,73 0,70 0,48
Henkilöstö kauden lopussa     8 554 7 981 7 954
Käytetty keskikurssi, EUR/USD 1,12 1,11 1,12 1,12 1,11

*) EBITDA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä = EBIT ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja poistoja
**) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia liiketapahtumia, jotka ovat merkittäviä vertailtaessa Amer Sportsin taloudellista suorituskykyä nykyisen ja aiempien katsauskausien tulosten välillä. Kyseiset erät voivat sisältää, mutta eivät rajoitu seuraaviin: myyntivoitot ja -tappiot, merkittävät omaisuuden arvonalentumiset, uudelleenjärjestelyvaraukset sekä muut tapahtumat, jotka Amer Sportsin johdon arvion mukaan eivät liity varsinaiseen liiketoimintaan. Yksittäisen vertailukelpoisuuteen vaikuttavan erän on oltava vuositasolla suuruudeltaan enemmän kuin yksi sentti per osake.
***) Vapaa rahavirta = Liiketoiminnan rahavirta – nettokäyttöomaisuusinvestoinnit – muutokset käteisvaroissa, joihin kohdistuu rajoituksia (Nettokäyttöomaisuusinvestoinnit: käyttöomaisuusinvestoinnit ja -myynnit)

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI TAKALA:
Kolmannella vuosineljänneksellä paransimme edelleen vakaasti, huolimatta haastavasta kaupankäyntiympäristöstä erityisesti Yhdysvalloissa johtuen aiemmin tänä vuonna tapahtuneista jälleenmyyjien konkursseista. Kasvun kärjessä olivat strategiset painopistealueemme, erityisesti Asusteet, oma vähittäiskauppa, Kiina sekä digitaaliset laitteet. Talviurheiluvälineissä neljännes oli hyvä johtuen toimitushuipun ajoittumisesta aiemmaksi kuin vuonna 2015. Fitneksessä aloitimme uusien tuotteidemme tuotannon, minkä vaikutuksen liikevaihtoon odotetaan näkyvän vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja enemmän vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla.

Kuten ilmoitimme elokuussa, keskitymme orgaanisen kasvun kiidyttämiseen. Meillä on vahva valikoima nopeutetun kasvun alueita, joiden avulla saavuttaa vuodelle 2020 asetettu 3,5 miljardin euron liikevaihtotavoite orgaanisesti. Markkinaympäristö muuttuu, ja kasvamme sen mukaisesti. Olemme vakuuttuneita siitä, että strategiamme on oikea, pidämme kurssin ja keskitymme toteuttamaan strategiaamme laadukkaasti ja joustavasti.

LISÄTIETOJA:
Heikki Takala, toimitusjohtaja, puh. 020 712 2510
Jussi Siitonen, CFO, puh. 020 712 2511
Päivi Antola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 712 2537

PUHELINKONFERENSSI
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään klo 15.00 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 6937 9543, koodi 9912166. Konferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä osoitteen www.amersports.com tai oheisen linkin kautta: http://edge.media-server.com/m/p/xry4o9k8. Ääni- ja tekstitallenne ovat saatavilla myöhemmin osoitteessa www.amersports.com. Äänitallenteen numero on 09 2310 1650, koodi 9912166.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2016
Amer Sportsin vuoden 2016 tilinpäätöstiedote julkistetaan torstaina 9.2.2017 noin klo 13.00.

UUTISKIRJE SIJOITTAJILLE
Amer Sportsin uutiskirje sijoittajille on tilattavissa osoitteessa www.amersports.com/investors/subscribe.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

Share

RELATED NEWS