Amer Sports Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
28.7.2016 klo 13.00

Amer Sports Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016

HUHTI-KESÄKUU 2016

 • Liikevaihto 477,4 milj. euroa (huhti-kesäkuu 2015: 461,1). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 6 %. Orgaaninen kasvu oli 5 %. Kasvu oli nopeinta Jalkineissa ja Asusteissa.
 • Bruttokate 44,7 % (44,1).
 • Liiketulos -12,1 milj. euroa (-9,0 ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä).
 • Liikevaihtoa ja kannattavuutta alensivat yhdysvaltalaisten asiakkaiden konkurssit.
 • Osakekohtainen tulos -0,13 euroa (-0,11 ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä).
 • Vapaa rahavirta investointien jälkeen -54,3 milj. euroa (11,5) kausivaihtelusta johtuen.
 • Näkymät vuodelle 2016 ennallaan.

TAMMI-KESÄKUU 2016

 • Liikevaihto 1 112,9 milj. euroa (tammi-kesäkuu 2015: 1 037,0 milj. euroa). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 9 %. Orgaaninen kasvu oli 6 %.
 • Bruttokate 46,3 % (45,1).
 • Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 33,9 milj. euroa (24,6). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -6,3 milj. euroa (-8,0).
 • Osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 0,11 euroa (0,04).
 • Vapaa rahavirta -21,5 milj. euroa (54,5).

NÄKYMÄT VUODELLE 2016
Vuonna 2016 Amer Sportsin liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan ja liikevoittomarginaalin ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä paranevan vuodesta 2015 haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Yhtiö panostaa ydinliiketoiminnan kasvuun sekä kasvun kiihdyttämiseen viidellä valitulla painopistealueella: asusteissa ja jalkineissa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, omassa vähittäiskaupassa sekä digitaalisissa laitteissa ja palveluissa.

EUROOPAN ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISEN UUSIEN OHJEIDEN VAIKUTUS
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulevat voimaan tilikaudelle 2016. Amer Sports esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Amer Sportsin uusi määritelmä aiemmin käytetylle termille “ilman kertaluonteisia eriä” on “ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä”. Toimintasegmenttien liiketulos ilmoitetaan ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Amer Sportsin käyttämät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut on määritelty tämän katsauksen liitetiedossa 10.

AVAINLUVUT

Milj. e 4-6/2016 4-6/2015 1-6/2016 1-6/2015 2015
Liikevaihto 477,4 461,1 1 112,9 1 037,0 2 534,4
Bruttokate 213,6 203,5 515,1 467,7 1 145,9
  Bruttokate-% 44,7 44,1 46,3 45,1 45,2
EBITDA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä*) 1,5 2,3 62,8 47,8 263,2
Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -12,1 -9,0 33,9 24,6 212,1
Liikevoittoprosentti
ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
3,0 2,4 8,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät**) -6,6 -6,3 -8,0 -8,0
Liiketulos -12,1 -15,6 27,6 16,6 204,1
Liikevoittoprosentti 2,5 1,6 8,1
Rahoitustuotot ja -kulut -8,0 -9,4 -15,9 -17,7 -36,1
Tulos ennen veroja -20,1 -25,0 11,7 -1,1 168,0
Katsauskauden tulos -14,7 -18,0 8,5 -0,8 121,6
Tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, euroa -0,13 -0.11 0,11 0,04 1,09
Vapaa rahavirta***) -54,3 11,5 -21,5 54,5 121,7
Omavaraisuusaste, % 35,8 37,7 37,2
Nettovelka/oma pääoma kauden lopussa 0,70 0,68 0,48
Henkilöstö kauden lopussa 8 514 7 880 7 954
Käytetty keskikurssi, EUR/USD 1,13 1,10 1,12 1,12 1,11

*) EBITDA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä = EBIT ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja poistoja
**) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia liiketapahtumia, jotka ovat merkittäviä vertailtaessa Amer Sportsin taloudellista suorituskykyä nykyisen ja aiempien katsauskausien tulosten välillä. Kyseiset erät voivat sisältää, mutta eivät rajoitu seuraaviin: myyntivoitot ja -tappiot, merkittävät omaisuuden arvonalentumiset, uudelleenjärjestelyvaraukset sekä muut tapahtumat, jotka Amer Sportsin johdon arvion mukaan eivät liity varsinaiseen liiketoimintaan. Yksittäisen vertailukelpoisuuteen vaikuttavan erän on oltava vuositasolla suuruudeltaan enemmän kuin yksi sentti per osake.
***) Vapaa rahavirta = Liiketoiminnan rahavirta – nettokäyttöomaisuusinvestoinnit – muutokset käteisvaroissa, joihin kohdistuu rajoituksia (Nettokäyttöomaisuusinvestoinnit: käyttöomaisuusinvestoinnit ja -myynnit)

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI TAKALA:
Toinen neljännes on perinteisesti pienin vuosineljänneksemme, mutta saavutimme vakaan 6 % kasvun, huolimatta Yhdysvaltojen asiakaskentän tapahtumien lyhytaikaisesta haitallisesta vaikutuksesta liiketoimintaamme, erityisesti Pallopeleihin. Neljänneksen aikana laajensimme jakelukeskuksiamme merkittävästi sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ja siirsimme Arc’teryxin laajempiin tuotantotiloihin Kanadassa. Nämä muutokset lisäsivät lyhyen aikavälin investointeja ja operatiivisia kustannuksia, mutta ne tukevat kasvuamme keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Näkymämme koko vuodelle ovat edelleen positiiviset ja niitä tukevat vahvat ennakkotilaukset useimmissa liiketoiminnoissa, poikkeuksena Talviurheiluvälineet, joissa odotamme maltillista laskua johtuen haastavista aiemmista talvista. Uudet hankkeemme ja tuotteemme tulevalle syys-/talvikaudelle ovat vahvemmat kuin koskaan: toteutamme yhteisiä liiketoimintasuunnitelmia avainasiakkaiden kanssa, laajennamme omaa vähittäiskauppaamme jatkuvasti sekä tuomme uusia innovaatioita markkinoille kaikissa brändeissä.

LISÄTIETOJA:
Heikki Takala, toimitusjohtaja, puh. 020 712 2510
Jussi Siitonen, CFO, puh. 020 712 2511
Päivi Antola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 712 2537

PUHELINKONFERENSSI
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään klo 15.00 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 6937 9543, koodi 1763874.
Konferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä osoitteen www.amersports.com tai oheisen linkin kautta: http://edge.media-server.com/m/p/oi4d7gfc.

Ääni- ja tekstitallenne konferenssista ovat saatavilla myöhemmin samassa osoitteessa. Äänitallenteen numero on 09 2310 1650 ja koodi 1763874.

PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ
Amer Sports järjestää analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille tarkoitetun pääomamarkkinapäivän 1.9.2016 Helsingissä.

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS
Amer Sportsin vuoden 2016 kolmannen neljänneksen tulos julkistetaan torstaina 20.10.2016 noin klo 13.00.

UUTISKIRJE SIJOITTAJILLE
Amer Sportsin uutiskirje sijoittajille on tilattavissa osoitteessa www.amerspors.com/investors/newsletter.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

Share

RELATED NEWS