Amer Sports Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
26.7.2018 klo 13.00

Amer Sports Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018

HUHTI-KESÄKUU 2018

 • Liikevaihto 483,0 milj. euroa (huhti-kesäkuu 2017: 495,8). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 2 %.
 • Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -25,5 milj. euroa (-22,8). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -4,1 milj. euroa (+1,0).
 • Osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -0,22 euroa (-0,20). Osakekohtainen tulos -0,25 euroa (-0,19).
 • Toisen vuosipuoliskon näkymiä vankisti Talviurheiluvälineiden, Arc’teryxin ja Urheiluinstrumenttien ennakkotilausten jopa kaksinumeroinen kasvu sekä vahvat tilausnäkymät Precorissa, joka sai historiansa suurimman asiakassopimuksen.
 • Näkymät vuodelle 2018 ennallaan.
 • Peak Performance -yrityskauppa vaikuttaa liikevoittoon ja kasvuun vuoden kolmannesta neljänneksestä alkaen.

TAMMI-KESÄKUU 2018

 • Liikevaihto 1 106,8 milj. euroa (tammi-kesäkuu 2017: 1 160,0 milj. euroa). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 2 %.
 • Bruttokate 45,6 % (44,4).
 • Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 14,9 milj. euroa (12,7). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -4,1milj. euroa (-5,7).
 • Osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä  -0,01 euroa (-0,01). Osakekohtainen tulos -0,04 euroa (-0,04).
 • Vapaa rahavirta investointien jälkeen -20,6 milj. euroa (+60,9), mikä kuvastaa varastojen kasvua ennakkotilausten toimittamiseksi vuoden toisella puoliskolla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018
Vuonna 2018 Amer Sportsin liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin sekä liiketuloksen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan kasvavan vuodesta 2017. Tukkukauppamarkkinan epävakaudesta johtuen kasvun ja parannusten odotetaan vaihtelevan vuosineljännesten välillä. Yhtiö panostaa pysyvään, kannattavaan kasvuun keskittyen viiteen painopistealueeseensa (asusteet ja jalkineet, oma vähittäiskauppa, Kiina, Yhdysvallat sekä digitaaliset laitteet ja palvelut) ja jatkaa samalla kuluttajalähtöistä transformaatiotaan.

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI TAKALA:
Toinen vuosineljännes on liiketoiminnassamme pienin, ja sen aikana valmistaudumme merkittävästi suurempaan toiseen vuosipuoliskoon investoiden ja kasvattaen varastoja vahvistettujen ennakotilausten ja odotetun kysynnän mukaisesti. Lähtökohtamme vuoden 2018 toiselle puoliskolle ovat vankat, ja odotamme vahvaa kasvua Arc’teryxille, Talviurheiluvälineille ja Urheiluinstrumenteille sekä Fitnekselle, jota nostattaa juuri saamamme Precorin kaikkien aikojen suurin kaksivuotinen sopimus.

Strategiset painopistealueemme kehittyvät edelleen hyvin Arc’teryxin, Kiinan, oman vähittäiskaupan ja verkkokaupan myötä. On myös rohkaisevaa, että Yhdysvalloissa olemme kahden vuoden hitaan kasvun jälkeen kääntymässä kohti noin viiden prosentin kasvua. Kuten aina, keskitymme kannattavan kasvun malliimme ja jatkamme vuoden 2018 ajan Jalkineiden jakelukanavamme uudistamista voidaksemme palvella keskeisiä kuluttajaryhmiämme paremmin sekä säilyttääksemme brändiarvon. Tämä heikentää kuitenkin Jalkineiden liikevaihtoa erityisesti Euroopassa. Toisaalta Yhdysvalloissa jalkineliiketoimintamme jatkaa kaksinumeroista kasvua, ja vuonna 2019 uskomme saavuttavamme jälleen Jalkineiden kasvun globaalisti.

Vuoden toisella neljänneksellä saatoimme päätökseen Peak Performance -yrityskaupan, joka myös vaikuttaa myönteisesti kasvuumme ja tulokseemme toisesta vuosipuoliskosta alkaen sekä vauhdittaa yhtiömme muutosta kohti nopeampaa kasvua sekä parempaa kannattavuutta ja kustannustehokkuutta. Keskitymme pitkän aikavälin arvonluontiin ja odotamme vuoden 2018 tuovan jälleen lisää kasvua ja parannusta.

AVAINLUVUT

Milj. e  

4-6/
2018
 

4-6/2017,
oikaistu
1-6/
2018
1-6/2017,
oikaistu
2017,
oikaistu
Liikevaihto 483,0 495,8 1 106,8 1 160,0 2 709,3
Bruttokate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 213,2 218,8 505,1 515,7 1 214,8
  Bruttokate-% ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 44,1 44,1 45,6 44,4 44,8
Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä*) -7,8 -5,0 50,2 49,7 283,9
Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -25,5 -22,8 14,9 12,7 214,5
Liikevoittoprosentti ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 1,3 1,1 7,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät**) -4,1 1,0 -4,1 -5,7 -46,7
Liiketulos -29,6 -21,8 10,8 7,0 167,8
Liikevoittoprosentti 1,0 0,6 6,2
Rahoitustuotot ja -kulut -9,1 -8,6 -16,5 -13,8 -26,3
Tulos ennen veroja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -34,6 -31,4 -1,6 -1,1 188,2
Tulos ennen veroja -38,7 -30,4 -5,7 -6,8 141,5
Katsauskauden tulos -28,9 -22,5 -4,3 -5,0 92,9
Tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, euroa -0,22 -0,20 -0,01 -0,01 1,18
Vapaa rahavirta***) -43,3 7,0 -20,6 60,9 161,3
Nettovelka/oma pääoma kauden lopussa     0,97 0,69 0,52
Henkilöstö kauden lopussa     9 305 8 680 8 607
Käytetty keskikurssi, EUR/USD 1,19 1,10 1,21 1,08 1,13

*) Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä = Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia
eriä ja poistoja

**) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia liiketapahtumia, jotka ovat merkittäviä vertailtaessa Amer Sportsin operatiivista taloudellista suorituskykyä nykyisen ja aiempien katsauskausien tulosten välillä. Kyseiset erät voivat sisältää, mutta eivät rajoitu seuraaviin: myyntivoitot ja -tappiot liiketoiminnasta, yrityshankintoihin ja -myynteihin liittyvät kulut, merkittävät omaisuuden arvonalentumiset, uudelleenjärjestelyvaraukset sekä muut tapahtumat, jotka Amer Sportsin johdon arvion mukaan eivät liity varsinaiseen liiketoimintaan.
***) Vapaa rahavirta = Liiketoiminnan rahavirta – nettokäyttöomaisuusinvestoinnit – muutokset käteisvaroissa, joihin kohdistuu rajoituksia (Nettokäyttöomaisuusinvestoinnit: käyttöomaisuusinvestoinnit ja -myynnit)

LISÄTIETOJA:
Heikki Takala, toimitusjohtaja, puh. 020 712 2510
Jussi Siitonen, CFO, puh. 020 712 2511
Samppa Seppälä, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 568 0533

PUHELINKONFERENSSI
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään tänään klo 15.00 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0483, koodi 61126316#.

Konferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä oheisen linkin kautta: https://amersports.videosync.fi/halfyearfinancialreport2018.

Ääni- ja tekstitallenne konferenssista ovat saatavilla myöhemmin samassa osoitteessa. Äänitallenteen numero on 09 8171 0498, koodi 697765#.

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS
Amer Sportsin vuoden 2018 kolmannen neljänneksen tulos julkistetaan torstaina 25.10.2018 noin klo 13.00.

UUTISKIRJE SIJOITTAJILLE
Amer Sportsin uutiskirje sijoittajille on tilattavissa osoitteessa www.amersports.com/investors/subscribe.

JAKELU
Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Arc’teryx, Peak Performance, Atomic, Mavic, Suunto, Wilson ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

Share

RELATED NEWS