Amer Sports Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013

Amer Sports Oyj
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
28.1.2014 klo 13.00
Amer Sports Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013

LOKA-JOULUKUU 2013

 • Liikevaihto oli 657,4 milj. euroa (618,5). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 12 %. Vahva kasvu tuli laaja-alaisesti eri liiketoiminta-alueilta. Talviurheiluvälineet kasvoi 8 %.
 • Bruttokate oli 42,0 % (41,9 %).
 • Liiketulos oli 64,7 milj. euroa (47,0 ilman kertaluonteisia eriä) eli 9,8 % liikevaihdosta (7,6 % ilman kertaluonteisia eriä).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,22 ilman kertaluonteisia eriä).
 • Nettorahavirta investointien jälkeen oli 143,9 milj. euroa (96,7). Rahavirtaa vahvisti pääasiassa käyttöpääoman lasku.

TAMMI-JOULUKUU 2013

 • Liikevaihto oli 2 136,5 milj. euroa (2 064,0). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 8 %.
 • Bruttokate oli 43,6 % (43,6 %).
 • Liiketulos oli 154,9 milj. euroa (138,7 ilman kertaluonteisia eriä). Liikevoittomarginaali oli 7,3 % (6,7 % ilman kertaluonteisia eriä).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,77 euroa (0,65 ilman kertaluonteisia eriä).
 • Nettorahavirta investointien jälkeen oli 42,5 milj. euroa (71,8).
 • Nettovelkaantumisaste oli 57 % (31.12.2012: 59 %).
 • Amer Sportsin hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 0,40 euroa osakkeelta (0,35 euroa osakkeelta vuonna 2012).

NÄKYMÄT VUODELLE 2014
Amer Sports arvioi maailmanlaajuisten kaupankäyntiolosuhteiden pysyvän haastavina joitakin alueellisia parannuksia lukuun ottamatta. Vuonna 2014 Amer Sportsin liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan saavuttavan vähintään yhtiön pitkän aikavälin 5 % vuosikasvutavoitteen ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä paranevan vuodesta 2013. Yhtiö jatkaa panostamista asusteiden ja jalkineiden kasvuun, kuluttajalähtöisiin tuotteisiin ja markkinointiin, myynnin ja jakelun laajentamiseen sekä toiminnan tehokkuuteen.

AVAINLUVUT

Milj. e

10-12/

2013

10-12/

2012***)

Muu-

tos %

Muu-

tos %*)

2013

2012***)

Muu-

tos %

Muu-

tos %*)

Liikevaihto

657,4

618,5

6

12

2 136,5

2 064,0

4

8

Bruttokate

276,3

258,9

7

12

932,2

900,6

4

7

   Bruttokate-%

42,0

41,9

43,6

43,6

Liiketulos ilman

kertaluonteisia eriä

64,7

47,0

38

154,9

138,7

12

Liikevoittomarginaali

ilman kertaluonteisia eriä

9,8

7,6

7,3

6,7

Kertaluonteiset erät**)

-24,8

-24,8

Liiketulos, yhteensä

64,7

22,2

154,9

113,9

Liikevoittomarginaali

9,8

3,6

7,3

5,5

Rahoitustuotot ja -kulut

-10,1

-9,9

-28,6

-31,5

Tulos ennen veroja

54,6

12,3

126,3

82,4

Katsauskauden tulos

38,7

5,4

90,3

57,9

Tulos/osake, e

0,33

0,05

0,77

0,48

Nettorahavirta

investointien jälkeen

143,9

96,7

42,5

71,8

Omavaraisuusaste, %

37,5

39,1

Nettovelkaantumisaste, %

57

59

Henkilöstö kauden

lopussa

7 330

7 186

1

Käytetty keskikurssi,

EUR/USD

1,33

1,28

*) Vertailukelpoisin valuutoin
**) Kertaluonteiset erät ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia. Yleisimmin kertaluonteiset erät ovat myyntivoittoja, poikkeuksellisia alaskirjauksia, uudelleenjärjestelyvarauksia ja rangaistusluonteisia maksuja. Kertaluonteiset erät eritellään, jos niillä on olennaista vaikutusta liiketulokseen.
***) Päivitetty IAS 19 -standardin mukaisesti

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI TAKALA:
Amer Sports eteni vahvasti vuoden viimeisellä neljänneksellä; saavutimme kaksinumeroisen kasvun (12 %) ja paransimme kannattavuutta. Lisäksi kasvu ja parannukset tulivat laaja-alaisesti eri liiketoiminta-alueilta, maantieteellisiltä markkinoilta sekä myyntikanavista. Vuonna 2013 kaikki liiketoiminta-alueemme kasvoivat lukuun ottamatta Yksilöpallolajeja, joka pysyi edellisvuoden tasolla. Vaikka kaupankäyntiolosuhteet pysyivät haastavina, keskityimme omiin kehitysohjelmiimme ja saavutimme 8 % vuosikasvun sekä yhtiön kaikkien aikojen ennätysmyynnin. Paransimme myös kannattavuutta edellisvuodesta.

Vuoden 2013 aikana ja edelleen vuonna 2014 olemme jatkaneet investointeja kasvustrategiamme toteuttamiseen ja nopeuttamiseen sitä mukaa kun olemme löytäneet merkittäviä uusia, strategisten prioriteettiemme mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Käynnissä olevat investoinnit osaamiseen, asusteiden ja jalkineiden kasvuun, myynnin ja jakelun vahvistamiseen sekä kuluttajalähtöisiin tuote- ja markkinointi-innovaatioihin varmistavat, että meillä on hyvät edellytykset tulevaisuuden kasvuun. Samalla tavoittelemme mittakaava- ja synergiaetujen sekä integraation avulla aiempaa vahvempaa tulosta.

Liiketoimintamme on kasvanut ja kehittynyt suotuisasti nyt neljä peräkkäistä vuotta sen jälkeen kun uusimme Amer Sportsin strategian vuonna 2010. Linjauksemme toimivat ja näemme paljon uusia mahdollisuuksia. Aiommekin jatkaa strategiamme toteuttamista luottavaisin mielin.”

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Heikki Takala, puh. +358 9 7257 8210
CFO Jussi Siitonen, puh. +358 9 7257 8212
Samppa Seppälä, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. (09) 7257 8233

PUHELINKONFERENSSI
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tänään klo 15.00 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 6937 9590, tunnuskoodi 8911016. Puhelinkonferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä osoitteessawww.amersports.com. Ääni- ja tekstitallenne konferenssista ovat saatavilla myöhemmin samassa osoitteessa. Äänitallenteen numero on (09) 2310 1650 ja koodi 8911016.

Varsinainen yhtiökokous
Amer Sportsin varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 6.3.2014 klo 14.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa, Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos
Amer Sportsin vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tulos julkistetaan torstaina 24.4.2014 noin klo 13.00.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä (AMEAS).
Amer Sports Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013

Share

RELATED NEWS