Amer Sports Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014

Amer Sports Oyj                                       
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
5.2.2015 klo 13.00

Amer Sports Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014

LOKA-JOULUKUU 2014

 • Liikevaihto oli 705,3 milj. euroa (loka-joulukuu 2013: 657,4). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 6 %. Kasvu tuli laaja-alaisesti eri liiketoiminta-alueilta. Talviurheiluvälineiden liikevaihto laski 9 % johtuen myöhäisestä talvesta.
 • Bruttokate oli 43,0 % (42,0).
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 77,7 milj. euroa (64,7) eli 11,0 % liikevaihdosta (9,8).
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,41 euroa (0,33).
 • Nettorahavirta investointien jälkeen oli 132,8 milj. euroa (143,9).

       
TAMMI-JOULUKUU 2014

 • Liikevaihto oli 2 228,7 milj. euroa (2013: 2 136,5). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 6 %.
 • Bruttokate oli 43,9 % (43,6).
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 168,3 milj. euroa (154,9), 7,6 % liikevaihdosta (7,3).
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,80 euroa (0,77).
 • Nettorahavirta investointien jälkeen oli 53,5 milj. euroa (42,5).
 • Nettovelka/käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 2,0 (31.12.2013: 2,2).
 • Amer Sportsin hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 0,45 euroa osakkeelta (0,40).

NÄKYMÄT VUODELLE 2015
Vuonna 2015 Amer Sportsin liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan ja liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä paranevan vuodesta 2014 haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Yhtiö jatkaa panostamista asusteiden ja jalkineiden kasvuun, kuluttajalähtöisiin tuotteisiin ja markkinointiin, myynnin ja jakelun laajentamiseen sekä toiminnan tehokkuuteen.

AVAINLUVUT

Milj. e 10-12/
2014
10-12/
2013
Muu-
tos %
Muu-
tos %*)
2014 2013 Muu-
tos %
Muu-
tos %*)
Liikevaihto 705,3 657,4 7 6 2 228,7 2 136,5 4 6
Bruttokate 303,2 276,3 10   979,0 932,2 5
  Bruttokate-% 43,0 42,0 43,9 43,6
Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä**)
77,7 64,7 20 168,3 154,9 9
Liikevoittomarginaali
ilman kertaluonteisia eriä
11,0 9,8 7,6 7,3
Kertaluonteiset erät -34,7 -54,2
Liiketulos, yhteensä 43,0 64,7 114,1 154,9
Liikevoittomarginaali 6,1 9,8 5,1 7,3
Rahoitustuotot ja -kulut -11,2 -10,1 -37,1 -28,6
Tulos ennen veroja 31,8 54,6 77,0 126,3
Katsauskauden tulos 23,0 38,7 55,4 90,3
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, EUR 0,41 0,33 0,80 0,77
Tulos/osake, EUR 0,20 0,33 0,47 0,77
Nettorahavirta
investointien jälkeen
132,8 143,9 53,5 42,5
Omavaraisuusaste, % 38,8 37,5
Nettovelka/oma pääoma 0,50 0,57
Henkilöstö kauden
lopussa
7 630 7 330 4
Käytetty keskikurssi,
EUR/USD
1,33 1,33

*)Vertailukelpoisin valuutoin
**) Kertaluonteiset erät ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia. Yleisimmin kertaluonteiset erät ovat myyntivoittoja, poikkeuksellisia alaskirjauksia, uudelleenjärjestelyvarauksia ja rangaistusluonteisia maksuja. Kertaluonteiset erät eritellään, jos niillä on olennaista vaikutusta liiketulokseen.

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI TAKALA
Päätimme vuoden 2014 hyvään neljännekseen, ja vuositasolla saavutimme näin viidennen peräkkäisen kannattavan kasvun vuoden sekä ennätysmyynnin ja -liiketuloksen. Parannus tuli ennen kaikkea strategisilta kasvualueiltamme: asusteista ja jalkineista, omasta vähittäismyynnistä sekä Kiinasta. Jatkoimme kannattavaa kasvua myös Fitneksessä, Pyöräilyssä sekä Urheiluinstrumenteissa. Rohkaisevaa oli, että heinäkuussa julkistetun tehostamisohjelman vaikutukset alkoivat näkyä Pallopelit-liiketoiminnassa: myyntikatteet nousivat ja samalla liiketoiminnan kulut pienenivät ja kohdistuivat tukemaan uusia strategisia kasvualueita.

Vuonna 2014 markkinaolosuhteet olivat haastavat. Kohtasimme merkittäviä vastoinkäymisiä Venäjällä, ja valuuttadevalvaatio painoi tulostamme. Kärsimme myös poikkeuksellisen myöhäisestä ja leudosta talvesta Euroopassa, mikä näkyi myynnin laskuna erityisesti maastohiihtovälineissä. Talviurheiluvälineet-liiketoimintamme joustavan toimintamallin ansiosta pystyimme kuitenkin lieventämään vaikutusta ja pitämään kannattavuuden tyydyttävällä tasolla.

Kaiken kaikkiaan voimme pitää kehitystämme kannustavana kun näemme, että strategiamme ja toimenpiteemme tuovat tuloksia. Odotamme markkinaolosuhteiden jatkuvan haastavina vuonna 2015 myöhäisen ja leudon talven sekä Venäjään liittyvien jatkuvien riskien vaikuttaessa. Kiihdytämme vauhtia niillä alueilla, jotka toimivat ja samanaikaisesti varaudumme toimenpiteisiin niillä alueilla, missä kohtaamme haasteita. Keskittyen parantamiseen ja uudistumiseen jatkamme strategiamme toteuttamista luottavaisin mielin.

LISÄTIETOJA:
Heikki Takala, toimitusjohtaja, puh. 020 712 2510
Jussi Siitonen, CFO, puh. 020 712 2511
Päivi Antola, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 712 2537

PUHELINKONFERENSSI
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tänään klo 15.00 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (0)9 6937 9543, koodi 8518181. Puhelinkonferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.amersports.com. Ääni- ja tekstitallenne konferenssista ovat saatavilla myöhemmin samassa osoitteessa. Äänitallenteen numero on (0)9 2310 1650 ja koodi 8518181#.

Varsinainen yhtiökokous
Amer Sportsin varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 12.3.2015 klo 14.00 alkaen Finlandia-talon kongressisiivessä, Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos
Amer Sportsin vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tulos julkistetaan torstaina 23.4. noin klo 13.00.

Share

RELATED NEWS