Amer Sports Oyj:n tilinpäätöstiedote 2015

Amer Sports Oyj                                       
PÖRSSITIEDOTE
3.2.2016 klo 13.00

Amer Sports Oyj:n tilinpäätöstiedote 2015

LOKA-JOULUKUU 2015

 • Liikevaihto oli 783,7 milj. euroa (loka-joulukuu 2014: 705,3). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 6 %. Yrityskaupat pois lukien liikevaihto kasvoi 5 % vertailukelpoisin valuutoin.
 • Bruttokate oli 43,8 % (43,0).
 • Liiketulos oli 84,0 milj. euroa (77,7 ilman kertaluonteisia eriä).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,46 euroa (0,41 ilman kertaluonteisia eriä).
 • Vapaa rahavirta oli 159,4 milj. euroa (132,8).

       
TAMMI-JOULUKUU 2015

 • Liikevaihto oli 2 534,4 milj. euroa (2014: 2 228,7). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 6 %. Yrityskaupat pois lukien liikevaihto kasvoi 5 % vertailukelpoisin valuutoin.
 • Bruttokate oli 45,2 % (43,9).
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 212,1 milj. euroa (168,3), 8,4 % liikevaihdosta (7,6). Kertaluonteiset erät olivat -8,0 milj. euroa (-54,2).
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,09 euroa (0,80).
 • Vapaa rahavirta oli 121,7 milj. euroa (53,5).
 • Nettovelka/käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 1,7 (31.12.2014: 2,0).
 • Amer Sportsin hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 0,55 euroa osakkeelta (0,45).

NÄKYMÄT VUODELLE 2016
Vuonna 2016 Amer Sportsin liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan ja liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä paranevan vuodesta 2015 haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Yhtiö panostaa ydinliiketoiminnan kasvuun sekä kasvun kiihdyttämiseen viidellä valitulla painopistealueella: asusteissa ja jalkineissa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, omassa vähittäiskaupassa sekä digitaalisissa laitteissa ja palveluissa.

AVAINLUVUT

Milj. e 10-12/
2015
10-12/
2014
Muu-
tos %
Muu-
tos %*)
2015 2014 Muu-
tos %
Muu-
tos %*)
Liikevaihto 783,7 705,3 11 6 2 534,4 2 228,7 14 6
Bruttokate 343,0 303,2 13 1 145,9 979,0 17
  Bruttokate-% 43,8 43,0 45,2 43,9
Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä**)
84,0 77,7  

8
212,1 168,3  

26
Liikevoittoprosentti
ilman kertaluonteisia eriä
10,7 11,0 8,4 7,6
Kertaluonteiset erät -34,7 -8,0 -54,2
Liiketulos, yhteensä 84,0 43,0 204,1 114,1
Liikevoittoprosentti 10,7 6,1 8,1 5,1
Rahoitustuotot ja -kulut -10,7 -11,2 -36,1 -37,1
Tulos ennen veroja 73,3 31,8 168,0 77,0
Katsauskauden tulos 53,3 23,0 121,6 55,4
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e 0,46 0,41 1,09 0,80
Vapaa rahavirta***) 159,4 132,8 121,7 53,5
Omavaraisuusaste, % 37,2 38,8
Nettovelka/oma pääoma 0,48 0,50
Henkilöstö kauden
lopussa
 

7 954
7 630
Käytetty keskikurssi,
EUR/USD
 

1,11
1,33

*)Vertailukelpoisin valuutoin
**) Kertaluonteiset erät ovat poikkeavia ja olennaisia tapahtumia, jotka eivät liity tavanomaiseen liiketoimintaan. Kyseiset erät voivat sisältää, mutta eivät rajoitu seuraaviin: myyntivoitot ja -tappiot, poikkeukselliset alaskirjaukset, uudelleenjärjestelyvaraukset sekä muut poikkeukselliset tapahtumat, joita Amer Sportsin johto pitää olennaisina. Yksittäisen kertaluonteisen erän on oltava vuositasolla suuruudeltaan enemmän kuin yksi sentti per osake, jotta se voidaan luokitella kertaluonteiseksi.
***) Liiketoiminnan rahavirta -nettokäyttöomaisuusinvestoinnit – käteisvarat, joihin kohdistuu rajoituksia (Nettokäyttöomaisuusinvestoinnit: käyttöomaisuusinvestoinnit ja -myynnit)

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI TAKALA
Päätimme vuoden 2015 hyvään viimeiseen neljännekseen, ja saavutimme näin kuudennen peräkkäisen kannattavan kasvun vuoden kestävän kasvun mallimme mukaisesti. Vuoden 2015 kasvu oli laaja-alaista ja tuli erityisesti strategisilta painopistealueiltamme. Lisäksi kasvua tuki ydinliiketoimintamme jatkuva kehittyminen erityisesti Pallopeleissä ja Talviurheiluvälineissä. Pyöräilyssä ja Fitneksessä keskityimme liiketoimintamallin uudistamiseen ja uudelleenorganisointiin, ja rakensimme vahvan tuotetarjonnan vuodelle 2016 ja siitä eteenpäin.

Samalla kun saavutimme vuonna 2015 jälleen uuden ennätysvuoden, käynnistimme jo toimenpiteet ja investoinnit kasvun vauhdittamiseksi kohti vuotta 2020 uuden strategisen ohjelmamme mukaisesti. Näitä toimenpiteitä edesauttoivat vahva kassavirta sekä jatkuvasti vahvistunut tase. Vauhditimme uusien kauppojen avaamista, investoimme digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin sekä myynnin ja jakelun integroimiseen, ja rekrytoimme tärkeää osaamista. Kasvaneet operativiiset kulut ja investoinnit, mukaan lukien yrityskauppoihin liittyneet kustannukset, sulautuivat operatiiviseen tulokseemme ilman merkittävää heikentävää vaikutusta.

Yhtiömme on vahvasti kestävän kasvun tiellä. Strategiamme toimii, ja toteutamme sitä täyttä vauhtia, keskittyen jatkuvaan parantamiseen ja uudistumiseen.

LISÄTIETOJA:
Heikki Takala, toimitusjohtaja, puh. 020 712 2510
Jussi Siitonen, CFO, puh. 020 712 2511
Päivi Antola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 712 2537

PUHELINKONFERENSSI
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään klo 15.00 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 2310 1619, koodi 4489338.
Konferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.amersports.com tai oheisen linkin kautta: http://edge.media-server.com/m/p/qwkj66yj. Ääni- ja tekstitallenne konferenssista ovat saatavilla myöhemmin samassa osoitteessa. Äänitallenteen numero on (0)9 2310 1650 ja koodi 4489338#.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Amer Sportsin varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 8.3.2016 klo 14.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS
Amer Sportsin vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen tulos julkistetaan torstaina 21.4. noin klo 13.00.

UUTISKIRJE SIJOITTAJILLE
Amer Sportsin uutiskirje sijoittajille on tilattavissa osoitteessa www.amersports.com/investors/subscribe.
JAKELU:
Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.amersports.com
AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

Share

RELATED NEWS