Amer Sports Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017: Jälleen ennätysvuosi, laaja-alaista parannusta, vuosi päättyi vahvaan viimeiseen neljännekseen

Amer Sports Oyj                                       
PÖRSSITIEDOTE
8.2.2018 klo 13.00

Amer Sports Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017:
Jälleen ennätysvuosi, laaja-alaista parannusta, vuosi päättyi vahvaan viimeiseen neljännekseen

LOKA-JOULUKUU 2017

  • Liikevaihto oli 803,1 milj. euroa (loka-joulukuu 2016: 772,4). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 9 %.
  • Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 92,6 milj. euroa (81,3). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -6,7 milj. euroa (-8,2).
  • Osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 0,53 euroa (0,45). Osakekohtainen tulos oli 0,41 (0,41).
  • Vapaa rahavirta oli 156,2 milj. euroa (152,8).

       
TAMMI-JOULUKUU 2017

  • Liikevaihto oli 2 685,2 milj. euroa (2016: 2 622,1). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 4 %.
  • Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 215,0 milj. euroa (221,7), 8,0 % liikevaihdosta (8,5). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -46,7 milj. euroa (-16,9).  
  • Osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 1,18 euroa (1,18). Osakekohtainen tulos oli 0,80 (1,08).
  • Vapaa rahavirta oli 161,3 milj. euroa (64,4).
  • Nettovelka/käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 1,6 (31.12.2016: 1,9).
  • Amer Sportsin hallitus ehdottaa pääomanpalautuksena maksettavaksi 0,70 euroa osakkeelta (0,62).

NÄKYMÄT VUODELLE 2018
Vuonna 2018 Amer Sportsin liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin sekä liiketuloksen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan kasvavan vuodesta 2017. Tukkukauppamarkkinan epävakaudesta johtuen kasvun ja parannusten odotetaan vaihtelevan vuosineljännesten välillä. Yhtiö panostaa pysyvään, kannattavaan kasvuun keskittyen viiteen painopistealueeseensa (asusteet ja jalkineet, oma vähittäiskauppa, Kiina, Yhdysvallat sekä digitaaliset laitteet ja palvelut) ja jatkaa samalla kuluttajalähtöistä transformaatiotaan.

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI TAKALA:
Veimme vuoden 2017 päätökseen vahvalla viimeisellä neljänneksellä. Kasvun kärjessä olivat jälleen strategiset kiihdytysalueemme vaatteet ja jalkineet, oma vähittäiskauppa sekä Kiiina. Jatkoimme kasvun kiihdyttämistä Fitneksessä ja Urheiluinstrumenteissa, sekä Talviurheiluvälineiden vahvistamista vankan kasvun ja paremman kannattavuuden myötä. Haastavassa markkinatilanteessa emme saavuttaneet tavoitekasvua Pallopeleissä emmekä Pyöräilyssä, ja työ kasvun palauttamiseksi jatkuu.

2017 oli Amer Sportsille kahdeksas peräkkäinen kasvun ja laaja-alaisen toiminnan parantamisen vuosi. Kuluttajan nopeasti muuttuva ostokäyttäytyminen edellyttää myös kaupallisen liiketoimintamallin muutosta. Olemme lähteneet tähän muutokseen proaktiivisesti tehden merkittäviä investointeja kaupalliseen organisaatiomme ja toimintamme monikanavaisuuteen sekä suoraan vuorovaikutukseen kuluttajien kanssa, ja näin pyrkineet varmistamaan liiketoiminnan terveyden ja arvon luomiseen pitkällä tähtäimellä. Vuonna 2017 jatkoimme arvon luomista myös lyhyellä tähtäimellä ja saavutimme ennätystuloksen kolmessa neljästä strategisesta taloudellisesta tavoitteestamme: ennätysmyynnin, ennätysrahavirran, sekä kaikkien aikojen vahvimman taseen.

Odotamme innolla vuoteen 2020 asettamiemme pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamista, ja osana tätä odotamme jälleen uutta kasvun ja toiminnan kehittymisen vuotta 2018.

AVAINLUVUT

Milj. e 10-12/
2017
10-12/
2016
Muu-
tos %
Muu-
tos %*)
2017 2016 Muu-
tos %
Muu-
tos %*)
Liikevaihto 803,1 772,4 4 9 2 685,2 2 622,1 2 4
Bruttokate 356,8 345,1 3   1 215,3 1 213,5 0  
  Bruttokate-% 44,4 44,7     45,3 46,3    
EBITDA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä**) 109,3 96,6     284,4 281,7    
Liiketulos ilman
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
92,6 81,3  

 

14
  215,0 221,7  

 

-3
 
Liikevoittoprosentti
ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
11,5 10,5     8,0 8,5    
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät***) -6,7 -8,2     -46,7 -16,9    
Liiketulos 85,9 73,1     168,3 204,8    
Liikevoittoprosentti 10,7 9,5     6,3 7,8    
Rahoitustuotot ja -kulut -6,3 -7,9     -26,3 -31,8    
Tulos ennen veroja 79,6 65,2     142,0 173,0    
Katsauskauden tulos 47,2 47,9     93,3 126,9    
Tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, e 0,53 0,45     1,18 1,18    
Vapaa rahavirta****) 156,2 152,8     161,3 64,4    
Omavaraisuusaste, %         34,1 36,9    
Nettovelka/oma pääoma         0,52 0,53    
Henkilöstö kauden
lopussa
         

8 607
 

8 526
   
Käytetty keskikurssi,
EUR/USD
         

1,13
 

1,11
   

*) Vertailukelpoisin valuutoin
**) EBITDA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä = EBIT ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja poistoja
***) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia liiketapahtumia, jotka ovat merkittäviä vertailtaessa Amer Sportsin taloudellista suorituskykyä nykyisen ja aiempien katsauskausien tulosten välillä. Kyseiset erät voivat sisältää, mutta eivät rajoitu seuraaviin: myyntivoitot ja -tappiot, merkittävät omaisuuden arvonalentumiset, uudelleenjärjestelyvaraukset sekä muut tapahtumat, jotka Amer Sportsin johdon arvion mukaan eivät liity varsinaiseen liiketoimintaan.
****) Vapaa rahavirta = Liiketoiminnan rahavirta – nettokäyttöomaisuusinvestoinnit – muutokset käteisvaroissa, joihin kohdistuu rajoituksia (Nettokäyttöomaisuusinvestoinnit: käyttöomaisuusinvestoinnit ja -myynnit)

LISÄTIETOJA
Heikki Takala, toimitusjohtaja, puh. 020 712 2510
Jussi Siitonen, CFO, puh. 020 712 2511
Päivi Antola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 712 2537

PUHELINKONFERENSSI
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään klo 15.00 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0483, PIN 70916118#.

Konferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä oheisen linkin kautta: https://amersports.videosync.fi/financialstatements2017.

Ääni- ja tekstitallenne konferenssista ovat saatavilla myöhemmin samassa osoitteessa. Äänitallenteen numero on 09 8171 0498, koodi 694440#.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Amer Sports Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 8.3.2018 klo 14.00 alkaen Finlandia-talossa, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki.

ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS
Amer Sportsin vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen tulos julkistetaan torstaina 26.4.2018 noin klo 13.00.

UUTISKIRJE SIJOITTAJILLE
Amer Sportsin uutiskirje sijoittajille on tilattavissa osoitteessa www.amersports.com/investors/subscribe.
JAKELU
Nasdaq Helsinki, keske
iset tiedotusvälineet, www.amersports.com
AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

Share

RELATED NEWS