Amer Sports Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018: vahva viimeinen neljännes, jälleen ennätyksellisen myynnin ja tuloksen vuosi

Amer Sports Oyj

PÖRSSITIEDOTE

7.2.2019 klo 13.00

Amer Sports Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018: vahva viimeinen neljännes, jälleen ennätyksellisen myynnin ja tuloksen vuosi

LOKA-JOULUKUU 2018 (jatkuvat toiminnot)*

  • Liikevaihto 874,2 milj. euroa (loka-joulukuu 2017: 786,0). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 10 %. Orgaaninen kasvu oli 5 %.
  • Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 96,7 milj. euroa (98,1). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -12,9 milj. euroa (-5,4).
  • Osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 0,53 euroa (0,57). Osakekohtainen tulos 0,44 euroa (0,44).
  • Vapaa rahavirta 187,7 milj. euroa (156,2).

TAMMIJOULUKUU 2018 (jatkuvat toiminnot)*

  • Liikevaihto 2 678,2 milj. euroa (tammi-joulukuu 2017: 2 574,6 milj. euroa). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 7 %. Orgaaninen kasvu oli 4 %.
  • Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 231,2 milj. euroa (214,4), 8,6 % liikevaihdosta (8,3). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -22,3 milj. euroa (-44,9).
  • Osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 1,23 euroa (1,18). Osakekohtainen tulos 1,08 euroa (0,80).
  • Vapaa rahavirta oli 34,9 milj. euroa (161,3).
  • Nettovelka/käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 2,5 (31.12.2017: 1,6).
  • Vireillä olevan, yhtiön kaikkia osakkeita koskevan julkisen ostotarjouksen ehtojen johdosta yhtiön hallitus ehdottaa, että tässä vaiheessa yhtiö ei jaa osinkoa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Vuonna 2019 Amer Sportsin liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin sekä liiketuloksen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan kasvavan vuodesta 2018. Yhtiö panostaa pysyvään, kannattavaan kasvuun keskittyen painopistealueisiinsa asusteet ja jalkineet, oma vähittäiskauppa, Kiina ja Yhdysvallat, ja jatkaa samalla kuluttajalähtöistä transformaatiotaan.

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI TAKALA:

Veimme vuoden 2018 päätökseen vahvalla viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 10 % (orgaanisesti +5 %). Kasvu oli voimakkainta asusteissa (+41 %), ja sitä tuki Peak Performancen hankinta. Oma vähittäiskauppa (+23 %) ja e-tail (+15 %) olivat jälleen johtavia myyntikanavia, ja Kiina (+16 %) ja Yhdysvallat (+10 %) maantieteellisen kasvun kärjessä. Fitneksen (+9 %) myynti kehittyi hyvin, mutta kannattavuuden parantamiseksi on vielä tehtävä työtä. Viimeisellä vuosineljänneksellä jatkoimme strategista valmistelua portfoliomme terävöittämiseksi ja veimme pyöräilyliiketoiminnan myyntiprosessia eteenpäin. Ydinliiketoiminnassa jatkoimme investoimista tulevaisuuden kasvuun varmistaaksemme menestyksekkäät uudet hankkeet vuonna 2019 ja siitä eteenpäin.

Vuonna 2018 saavutimme jälleen ennätyksellisen korkean myynnin ja tuloksen. 2018 oli yhdeksäs peräkkäinen kannattavan kasvun ja laaja-alaisen parantamisen vuosi. Jatkoimme strategista transformaatiotamme: asusteista tuli suurin liiketoiminta-alueemme, ja asusteiden ja jalkineiden osuus myynnistämme on nyt 40 %. Modernit kanavat (oma vähittäiskauppa ja e-tail) saavuttivat 30 % myynnistämme, ja Kiinan ja Yhdysvaltojen osuus on nyt 45 %. Strategiamme tuottaa tulosta ja valtaosa liiketoiminnoistamme kehittyy hyvin. Haluan kiittää organisaatiotamme vahvasta panoksesta vuonna 2018 ja odotan jälleen hyvää kasvun ja parantamisen vuotta 2019.

  

AVAINLUVUT (jatkuvat toiminnot)*

Milj. e  10-12/

2018
 10-12/2017

oikaistu
Muu-

tos %
Muu-

tos %*)
 2018
2017 oikaistu  Muu-

tos %
 Muu-

tos %*)
Liikevaihto 874,2 786,0 11 10 2 678,2 2 574,6 4 7
Bruttokate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 389,5 348,8 12   1 221,0 1 160,3 5  
  Bruttokate-% ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 44,6 44,4     45,6 45,1    
Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä[1]) 116,8 113,8     303,6 279,7    
Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 96,7 98,1 -1   231,2 214,4 8  
Liikevoittoprosentti ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 11,1 12,5     8,6 8,3    
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät[2]) -12,9 -5,4     -22,3 -44,9    
Liiketulos 83,8 92,7     208,9 169,5    
Liikevoittoprosentti 9,6 11,8     7,8 6,6    
Rahoitustuotot ja -kulut -16,2 -6,3     -42,2 -26,6    
Tulos ennen veroja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 80,5 91,8     189,0 187,8    
Tulos ennen veroja 67,6 86,4     166,7 142,9    
Katsauskauden tulos 51,0 51,7     124,9 93,8    
Tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, euroa 0,53 0,57     1,23 1,18    
Vapaa rahavirta[3]) 187,7 156,2     34,9 161,3    
Nettovelka/oma pääoma kauden lopussa         0,82 0,52    
Henkilöstö kauden lopussa         9 489 8 607    
Käytetty keskikurssi, EUR/USD 1,14 1,17     1,18 1,13    

 

[1]Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä = Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja poistoja

[2] Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia liiketapahtumia, jotka ovat merkittäviä vertailtaessa Amer Sportsin operatiivista taloudellista suorituskykyä nykyisen ja aiempien katsauskausien tulosten välillä. Kyseiset erät voivat sisältää, mutta eivät rajoitu seuraaviin: myyntivoitot ja -tappiot liiketoiminnasta, yrityshankintoihin ja -myynteihin liittyvät kulut, merkittävät omaisuuden arvonalentumiset, uudelleenjärjestelyvaraukset sekä muut tapahtumat, jotka Amer Sportsin johdon arvion mukaan eivät liity varsinaiseen liiketoimintaan.

[3] Vapaa rahavirta = Liiketoiminnan rahavirta – nettokäyttöomaisuusinvestoinnit – muutokset käteisvaroissa, joihin kohdistuu rajoituksia (Nettokäyttöomaisuusinvestoinnit: käyttöomaisuusinvestoinnit ja -myynnit)*) Osana strategiansa päivittämistä Amer Sports julkisti 5.9.2018 päätöksen pyöräilyliiketoiminnan asettamisesta strategiseen arviointiin. Päätöksen seurauksena yhtiö on käynnistänyt muodollisen prosessin mahdollisen ostajan aktiiviseksi löytämiseksi. Raportointistandardien vaatimusten mukaisesti kaikki pyöräilyliiketoiminnan tuotot ja kulut raportoidaan lopetettuina toimintoina vuoden 2018 alusta lähtien ja vuoden 2017 vertailukauden luvut on oikaistu vastaavasti. Pyöräilyliiketoimintaan liittyvät tase-erät raportoidaan myytävänä olevien varojen ja velkojen alla syyskuusta 2018 lähtien.

Vertailuluvut on oikaistu IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista ja IFRS 9 Taloudelliset instrumentit -standardien käyttöönotosta johtuen.

LISÄTIETOJA:

Samppa Seppälä, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 568 0533

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Parhaillaan käynnissä olevan ostotarjouksen johdosta Amer Sports Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ajankohta julkistetaan myöhemmin.

PUOLIVUOSIKATSAUS

Parhaillaan käynnissä olevan ostotarjouksen johdosta Amer Sports on päivittänyt raportointikalenteriaan ja julkaisee puolivuosikatsauksen torstaina 25.7.2019 noin klo 13.00.

UUTISKIRJE SIJOITTAJILLE

Amer Sportsin uutiskirje on tilattavissa osoitteessa www.amersports.com/investors/subscribe.

JAKELU

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.amersports.com

AMER SPORTS

Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Arc’teryx, Peak Performance, Atomic, Mavic, Suunto, Wilson ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).
 
Share

RELATED NEWS