Amer Sports päivittää vuoden 2020 kasvutavoitettaan, priorisoi kestävää kannattavaa kasvua

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
30.8.2017 klo 13.00

Amer Sports päivittää vuoden 2020 kasvutavoitettaan, priorisoi kestävää kannattavaa kasvua

Amer Sports on päivittänyt yhtiön vuoden 2020 kasvutavoitetta, priorisoiden kestävää, kannattavaa kasvua. Yhtiö tavoittelee noin viiden prosentin orgaanista, valuuttaneutraalia vuosikasvua, kun aiemmin tavoite oli 3,5 miljardin euron liikevaihto vuoteen 2020 mennessä. Muutos heijastaa haasteellista tukkukauppamarkkinaa Yhdysvalloissa. Yhtiö keskittyy edelleen viiteen valitsemaansa painopistealueeseen (asusteet ja jalkineet, oma vähittäiskauppa, Kiina, Yhdysvallat, sekä digitaaliset laitteet ja palvelut), ja nopeuttaa kuluttajalähtöistä transformaatiotaan. Amer Sportsin hallitus on päättänyt mukautuksista joulukuussa 2015 julkistettuun Suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään, jotta johdon palkitseminen on linjassa yhtiön strategian ja päivitettyjen tavoitteiden kanssa.
Amer Sportsin päivitetyt taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Liikevaihto: noin viiden prosentin orgaaninen, valuuttaneutraali vuosikasvu
  • Tulos (ennallaan): Vuosittainen liiketuloksen kasvu (ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) enemmän kuin liikevaihdon kasvu
  • Rahavirta (ennallaan): Vapaa rahavirta vähintään 80 % nettotuloksesta
  • Taserakenne (ennallaan): Vuoden lopun nettovelka/käyttökate -suhdeluku korkeintaan 3


Aikaisempiin, vuonna 2016 asetettuihin tavoitteisiin verrattuna nyt päivitetyt tavoitteet keskittyvät kannattavaan kasvuun, priorisoiden kannattavuutta. Aiempi kasvutavoite oli saavuttaa 3,5 miljardin euron liikevaihto vuoteen 2020 mennessä orgaanisen, valuuttaneutraalin vuosikasvun ollessa vähintään noin viiden prosentin tuntumassa. Muut taloudelliset tavoitteet ovat ennallaan.

Amer Sportsin toimitusjohtaja Heikki Takala: “Yhdysvaltojen tukkukauppamarkkina on edelleen haasteellinen, ja vaikka brändiemme kysyntä on vahva ja suoriudumme pitkälti markkinaa paremmin, markkinatilanne vaikuttaa mahdollisuuksiimme saavuttaa kasvutavoitteemme. Kasvumme rakennuspalikat ovat vahvat ja valtaosa strategisista ohjelmistamme menestyy hyvin, erityisesti asusteet ja jalkineet, oma vähittäiskauppa sekä Kiina, ja jatkamme kuluttajalähtöistä transformaatiotamme luottavaisin mielin. Yhdysvaltojen tukkukauppamarkkinan haasteellisuudesta johtuen tasapainotamme kasvu- ja tulostavoitteemme uudelleen priorisoiden kannattavuutta ja rahavirtaa, jotta pystymme tarjoamaan vahvaa tuottoa osakkeenomistajille.”


TEHOSTAMISOHJELMA MAHDOLLISTAA TRANSFORMAATION JA TUOTTAVUUDEN PARANTAMISEN
Helmikuussa 2017 Amer Sports laajensi elokuussa 2016 käynnistettyä tehostamisohjelmaa, jonka tavoitteena oli vapauttaa operatiivisia kustannuksia noin 100 liikevoittomarginaalipisteen verran vuoden 2018 loppuun mennessä. Ohjelma täysimäärinen vaikutus tulee olemaan noin 30 miljoonaa euroa vuosittain vuodesta 2019 eteenpäin. Tehostamisohjelman kustannukset ovat noin 45 miljoonaa euroa (ennen veroja, raportoidaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavissa erissä), jotka kirjataan vuoden 2017 toisella ja vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Kassavirtavaikutus on noin 25 miljoonaa euroa. Elokuussa 2016 julkistetun tehostamisohjelman ensimmäinen osa on saatu menestyksekkäästi päätökseen.


2017 NÄKYMÄT ENNALLAAN
Vuonna 2017 Amer Sportsin liikevaihdon vertailukelpoisin valuutoin odotetaan kasvavan vuodesta 2016, huolimatta markkinoiden heikkoudesta lyhyellä aikavälillä. Liiketuloksen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan noin vuoden 2016 tasolla. Liikevaihdon kasvun odotetaan painottuvan vuoden toiselle puoliskolle.


MUKAUTUKSIA SUORITEPERUSTEISEEN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄÄN 2016
Jotta yhtiön kannustinjärjestelmät ovat linjassa taloudellisten tavoitteiden ja strategian kanssa, Amer Sportsin hallitus on päättänyt mukautuksista joulukuussa 2015 julkistettuun konsernin avainhenkilöille suunnattuun Suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään 2016. Päivitetty pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmä varmistaa yhtiön johdon sitoutumisen yhtiön strategiaan ja tavoitteisiin, sekä turvaa strategisen jatkuvuuden ja avainhenkilöiden pysyvyyden.

Järjestemässä on kolmivuotinen ansaintajakso 2018-2020, yksivuotisten ansaintajaksojen sijaan. Tulostavoitteet ovat liikevaihdon kasvu ja liikevoittomarginaali ansaintajaksolla 2018-2020. Järjestelmän mukainen mahdollinen osakepalkkio maksetaan keväällä 2021, edellyttäen että järjestelmän tulostavoitteet on saavutettu. Mahdollinen palkkio maksetaan Amer Sports Oyj:n osakkeina, minkä lisäksi maksetaan rahaosuus, joka vastaa palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään kuuluu noin 340 henkilöä, mukaan lukien konsernin johtokunnan jäsenet. Mikäli ansaintajaksolle 2018-2020 asetetut tulostavoitteet saavutetaan täysimääräisinä, järjestelmän perusteella maksettavat nettopalkkiot ovat yhteensä enintään 650 000 Amer Sports Oyj:n osaketta.

Hallitus ennakoi, ettei järjestelmän perusteella tarvitse laskea liikkeelle uusia osakkeita eikä järjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön osakemäärään.  
Lisätietoa suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä 2016 ja siihen liittyvistä mukautuksista: https://www.amersports.com/investors/governance/remuneration/long-term-incentives/.


PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ 31.8.2017
Amer Sports järjestää pääomamarkkinapäivän Helsingissä huomenna 31.8.2017. klo 9.00 alkaen. Tilaisuudessa Amer Sportsin päivitetyt taloudelliset tavoitteet esitellään tarkemmin.

Suora webcast-lähetys:https://amersports.videosync.fi/2017-08-31-cmd.

Lisätietoja:
Päivi Antola, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. 020 712 2537
Amer Sports Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

Share

RELATED NEWS