PÖRSSITIEDOTTEET JA IR NEWSLETTER

Tiedotteiden sekä IR Newsletterin jakelulistoille voi liittyä tai niiltä voi poistua täyttämällä lomake sivulla Subscribe tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen amer.communications(AT)amersports.com.

ILMOITUKSET MUUTOKSISTA OMISTUSOSUUKSISSA

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa liputusrajat saavuttavista, ylittävistä ja alittavista omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Listayhtiöllä on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Liputusrajat

Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa tai ylittää 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin tai kahden kolmasosan yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Lisätietoa: www.finanssivalvonta.fi

Ilmoituksen toimittaminen Amer Sportsille

Amer Sports Oyj:lle toimitettavat ilmoitukset muutoksista omistusosuuksissa pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen flaggings(at)amersports.com.

OSOITTEENMUUTOKSET

Mikäli olette osakkeenomistaja ja osoitetietonne muuttuvat, teidän tulee tehdä kirjallinen osoitteenmuutosilmoitus sen pankin konttoriin, jossa arvo-osuustiliänne hoidetaan.